Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 187

h-indeksi (WOS): 6

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2018 Oral Kanser tedavilerinde Koruyucu Dental Yaklaşım

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Ocak 2017 Kanser Tedavisi:Ağızdaki komplikasyonlara yaklaşım

  Konferans

  TDB Bursa Dişhekimleri Odası, Türkiye

 • Mayıs 2016 Kanser Hastaları Kabus Değildir

  Konferans

  TDB 22. Internatioal Dental Congress , Türkiye

 • Mayıs 2014 Tedavi Gören Onkolojik Hastalarda Ağız Bulguları ve Dişhekiminin Yaklaşımı

  Konferans

  TDB 20.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye

 • Nisan 2013 Kanser Tedavisi: Ağızdaki Komplikasyonlara Yaklaşım

  Konferans

  Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Rdyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye

 • Ekim 2011 Olgularla Ağız Hastalıkları

  Konferans

  Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye

 • Şubat 2011 Kemoterapi ve radyoterapi sürecinde dental sağlık

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2007 Farenks Kanserlerinde Güncel Yaklaşım

  Konferans

  12. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Türkiye

 • Mayıs 2005 Dişhekimliğinde radyasyondan korunma

  Konferans

  Isparta Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği, Türkiye

 • Nisan 2005 Muayenehane Ortamında Radyasyondan Korunma

  Konferans

  Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Türkiye

 • Nisan 2003 Oral kavite kanserlerinde tedavi öncesi ve sonrası ağız bakımı

  Konferans

  Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, Türkiye

 • Ocak 2002 Kemoterapi ve radyoterapi sonrası ağız bakımı

  Konferans

  Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği , Türkiye

 • Kasım 1999 Kemoterapi ve radyoterapinin ağız içi komplikasyonları

  Konferans

  İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı , Türkiye

 • Mayıs 1999 Baş boyun kanseri tedavisinde görülen oral komplikasyonlar

  Konferans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

 • Haziran 1998 Bakteriyel Endokardit Profilaksisinde Yeni Yaklaşımlar

  Konferans

  TDB 5.Uluslararası Kongresi , Türkiye