Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of hydroxychloroquine on salivary flow rates and oral complaints of Sjogren patients: a prospective sample study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.110, ss.62-67, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Facial subcutaneous calcinosis and mandibular resorption in systemic sclerosis: a case report

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.36, ss.172-174, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mandibular resorption due to progressive systemic sclerosis: A case report

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.59, ss.565-567, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors of patient satisfaction/dissatisfaction in a dental faculty outpatient clinic in Turkey

COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY, cilt.28, ss.461-469, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors of patient satisfaction dissatisfaction in a dental faculty outpatient clinic in Turkey

Community Dentistry And Oral Epidemiology, ss.461-468, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Scanning electron microscopic observations of apical root surfaces of teeth with apical periodontitis

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.12, ss.70-76, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Awareness of Oral Complications and Oral Hygiene Habits of Subjects with Diagnosed Diabetes Mellitus

Balkan Journal of Dental Medicine, cilt.22, ss.138-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of Buccotherm on xerostomia a single blind study

Spec Care Dentist., cilt.35, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Impact of Buccotherm (R) on xerostomia: a single blind study

SPECIAL CARE IN DENTISTRY, cilt.35, ss.1-7, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In vitro antimicrobial effects of commercially available mouth wetting agents

Special Care in Dentistry, cilt.34, ss.123-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Anxiety Levels Among Oral Cancer Patients A Case Control Study From Turkey

Turkish Journal of Cancer, cilt.39, ss.56-61, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burnout Syndrome in A Dentistry Faculty Effect of Sociodemographic and Academic Factors

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.18-21, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sjögren sendromunda oral ve dental bulgular Tedavi

Türkiye Klinikleri. İmmunoloji Romatoloji. Sjögren Sendromu Özel sayısı, ss.22-25, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of a dental approach in head and neck cancer therapy

Asia-Pacific of Clinical Oncology, ss.114-120, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Possible Microbial Contamination During The Development of Intra–Oral Films

TÜBİTAK, Turkish Journal of Medical Sciences, ss.601-604, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant uygulaması öncesi kemiğin kalitatif değerlendirilmesinde PMI ın güvenilirliği ön çalışma

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.102-105, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epulis fissuratum 126 olguyu kapsayan klinik çalışma

İzmir Dişhekimleri Odası dergisi, cilt.2, ss.13-15, 1987 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanser tedavisi: Ağızdaki komplikasyonlara yaklaşım

26.Uludağ Sempozyumu, Türkiye, 20 Ocak 2017

Kanser hastaları kabus değildir

TDB 22. Internatioal Dental Congress, 19 Mayıs 2016

BİSFOSFONATA BAĞLI OSTEONEKROZ (BON) OLGULARINDA MANDİBULAR KEMİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER KANTİTATİF BİR ÇALIŞMA

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Patient Reported Outcomes to Predict The Orodental Treatment Needs

4th World Congress of the International Academy of Oral Oncology (IAOO), Atina, Yunanistan, 15 - 18 Mayıs 2013

Turkish Dental Students Knowledge On Oral Cancer Treatment Modalities

4th World Congress of the International Academy of Oral Oncology (IAOO), Atina, Yunanistan, 15 - 18 Mayıs 2013 identifier

Primer Oral Kavite Kanserlerinde Beslenmenin Etkisi

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Sagital split osteotomi uygulamalarında model cerrahisi ve RIF'in önemi.

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi "Stomatoloji" Derneği 3. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 1992, ss.100

Sagital split osteotomi uygulamalarında model cerrahisi ve RIF’xxin önemi. 28 Ekim-1Kasım 1992, Kemer

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ”Stomatoloji” Derneği 3. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 1992

Kitap & Kitap Bölümleri

Baş-Boyun Kanserlerinde Destek Tedavisi

Baş-Boyun Kanserleri, Kayıhan Engin-Levent Erişen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.767-778, 2003