Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Konusundaki Yeterlilikleri

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Sınıfdışı Öğrenme

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Sınıfdışı Öğrenme

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye