Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Uygulama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Örnek Bir Uygulama

Turkish History Education Journal, cilt.9, ss.467-491, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İZMİR KAHVEHANE KÜLTÜRÜNDEN KESİTLER

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.55-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI DERS KİTAPLARINDA I. DÜNYA SAVAŞI’ NIN ÖĞRETİMİ

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.475-510, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentin Bereket Sembolü: İzmirli Dördüzler

KENT KONAK KNK, ss.30-37, 2017 (Hakemsiz Dergi)

KAYBOLAN BİR KENT SİMGESİ: İZMİRLİ DÖRDÜZLER

The Journal of Academic Social Science Studies, no.44, ss.323-332, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1950'li Yıllarda İzmir'deki Orta Dereceli Meslek Eğitimi Kurumları

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.89-97, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Konusundaki Yeterlilikler

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.1826-1834

Kitap & Kitap Bölümleri

Social Perspective on Child Education: Society, Democracy, and Political Literacy in Child Education

Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society, Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Önder Erol, Editör, IGI Global, Pensilvanya, ss.185-205, 2020

Food and Beverage Locations of Izmir in the 1950s

Social Science I, Cahit Aslan, Özlem Aydoğmuş Ördem, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.61-74, 2019