Assoc. Prof.

HÜLYA ÖZ


Ege Vocational Training School

-

Education Information

1996 - 2003

1996 - 2003

Doctorate

Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl), Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Postgraduate

Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl), Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Süt sağma makinelerinde bazı teknik özelliklerin performans değerlerine etkisinin laboratuvar koşullarında belirlenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl)

1996

1996

Postgraduate

Ege Bölgesi (İzmir-Manisa) tavukçuluk işletmelerinin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Farm Machinery, Agricultural Tools and Machines, Mechanization in Livestock

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Associate Professor

Ege University, Ege Vocational Training School , Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Assistant Professor

Ege University, Ege Vocational Training School

1992 - 2004

1992 - 2004

Research Assistant

Ege University, Ege Vocational Training School

Managerial Experience

2016 - 2016

2016 - 2016

Director of Vocational School

Ege Üniversitesi, Atatürk Health Care Vocational School

2014 - 2016

2014 - 2016

Head of Department

Ege Üniversitesi, Rektörlük

Courses

Associate Degree

Associate Degree

TERMİK MOTOR GENEL BAKIM VE ONARIMI

Associate Degree

Associate Degree

MESLEKİ İNGİLİZCE

Associate Degree

Associate Degree

MATEMATİK-II

Associate Degree

Associate Degree

MESLEKİ MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

TEST VE KALİBRASYON TEKNİKLERİ

Associate Degree

Associate Degree

MATEMATİK-I

Associate Degree

Associate Degree

HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2011

2011

Analysis and evaluation of the teat-end vacuum condition in different automatic milking systems

STROEBEL U., ROSE-MEIERHOEFER S., ÖZ H. , ENTORF A. -. , POPP L., BRUNSCH R.

IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH, vol.50, no.2, pp.209-221, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Milking-time tests in conventional and quarter-individual milking systems

ROSE-MEIERHOEFER S., HOFFMANN G., Oz H. , STROEBEL U., AMMON C.

LANDBAUFORSCHUNG, vol.60, no.1, pp.11-15, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Comparison of the Vacuum Dynamics of Conventional and Quarter Individual Milking Systems

ÖZ H. , ROSE-MEIERHOFER S., STRÖBEL U., AMMON C.

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.16, no.3, pp.162-168, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Determination of vacuum characteristics in conventional and single tube milking systems using wet test method

OZ H. , ROSE-MEIERHOEFER S., Bilgen H. , BRUNSCH R.

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol.65, no.3, pp.238-241, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Mathematical models for the prediction of vacuum dynamics of a milking system with four-way milking cluster

ÖZ H. , DEĞİRMENCİOĞLU A. , Rose S., Ströbel U.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.58, no.1, pp.1-8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Öz, H., S. R. Meierhöfer, A. Değirmencioğlu. Prediction and Comparison of Vacuum Related Variables in Conventional and Quarter Individual Milking Systems,

ÖZ H.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), vol.6, pp.197-202, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Water, Energy and Food (WEF) Nexus Approach for Sustainable Agriculture”

DEĞİRMENCİOĞLU A. , DAHER B. T. , MOHTAR R. H. , ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL G., ERTUĞRUL Ö., ÖZ E. , et al.

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Ekim 2019, Aydın, Turkey, 18 - 19 October 2019, pp.833-842

2013

2013

İzmir (Bayındır) Bölgesi Hayvancılık İşletmelerindeki Ergonomik Sorunlar

ÖZ E. , ALAYUNT F. N. , ÖZ H. , Pınar F.

19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 September 2013, pp.383-390

2005

2005

Gelişen İhtiyaçların Işığı Altında Tarım Alet ve Makinaları Teknikerliği Eğitiminin Yeniden Şekillendirilmesi

ÖZ E. , ÖZ H.

III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Turkey, 28 September 2005, pp.137-141

2005

2005

Mathematical Modeling and Simulation Implementations in Agricultural Engineering

DEĞİRMENCİOĞLU A. , ÖZ H. , YAZGI A. , YÜRDEM H. , DEMİR V.

International Scientific Conference on Problems of Agriculture, Kirov, Russia, 30 June - 03 July 2005, pp.120-123

Books & Book ChaptersCitations

Total Citations (WOS): 17

h-index (WOS): 2