Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoteknoloji

  • Bitki Biyoteknolojisi

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi

  • Mikrobiyal Genetik

  • Temel Bilimler