Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Doktora

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2006 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Çilek genomunun SSR ve nükleotid bağlama sekansı (NBS) markırları ile profilinin çıkarılması ve kahverengi kök çürüklüğüne (Phytophthora cactorum) dayanıklılığı kontrol eden gen bölgeleri ile ilgili GTL'lerin belirlenmesi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2006 Yüksek Lisans

  Gastrointestinal Kanalın Polipoid Lezyonlarında M3 (Muscarinic Tip 3) Reseptör Gen Expresyonu

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Diğer

  Life Cycle Assesment (LCA) , Biyomühendislik

 • 2014Diğer

  Linkage Mapping , Kyazma

 • 2014Diğer

  QTL Analysis , Kyazma