Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Koroner Kronik Total Oklüzyonda Transkardiyak Mekanomir Gradiyenti İle Kollateral Gelişimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 116S504, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Topraktan Metagenomik DNA İzolasyonu İçin Farklı Protokollerin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 15MÜH037, Yönetici, 2017
"SÜNGER MİKROBİYOMUNUN METAGENOMİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 15FBE010, Araştırmacı, 2017
"Mercimek Lens culinaris L Medic GenomundaLipoksigenaz ve Peroksidaz Genlerinin Haritalanması", TÜBITAK Projesi, 114O243, Yönetici, 2016
"Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Enziminin Saflaştırılması ve Potansiyel Uygulama Alanlarındaki Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 14MÜH061, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi