Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Linkage Mapping of Peroxidase Genes in Lentil

PLANTANIMAL GENOME CONFERENCE XXIV, 2016, SAN DIEGO, CA, 9 - 13 Ocak 2016

Linkage Mapping of Peroxidase Genes in Lentil

Plant & Animal Genome Conference XXIV, 9 - 13 Ocak 2016

Comparative Linkage Mapping of Carotenoid Cleavage Dioxygenases in Lentil Genome

Department of Bioengineering, Faculty of Engineering, Ege University, Bornova, Izmir, Turkey, 19 - 21 Kasım 2015

Linkage Mapping of Lipoxygenase Genes in Lentil

VIIth International Bioengineering Congress-BEC2015, İzmir, Türkmenistan, 19 - 21 Kasım 2015 Creative Commons License identifier identifier

Linkage Mapping of Lipoxygenase Genes in Lentil

VIIth International Bioengineering Congress, Izmir, Turkey, 19 - 21 Kasım 2015

Comparative Linkage Mapping of Carotenoid Cleavage Dioxygenases in Lentil Genome.

VIIth International Bioengineering Congress, Izmir, Turkey, 19 - 21 Kasım 2015

Construction of Linkage Map through Genotyping-By-Sequencing (GBS) in Lentil

PLANT&ANIMAL GENOME XXII Congress,, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 11 Ocak 2014, ss.53

Identification of QTLs Controlling Genes to Mn and Zn Uptake in Lentil Seed.

PLANT&ANIMAL GENOME XXII Congress,, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 11 Ocak 2014, ss.52

Identification QTLs controlling genes of Se uptake in Lentil Seeds

PLANTANIMAL GENOME CONFERENCE XXII, 2014, SAN DIEGO, CA, 10 - 15 Ocak 2014

Linkage mapping of NBS profiling markers in lentil genome

6. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Kasım 2013, ss.72

Genome based SNP mapping in lentil genome

6. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Kasım 2013, ss.40

Genetic Linkage Map Based on NBS Profiling Markers in Lentil

PLANT&ANIMAL GENOME XXI Congress, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Ocak 2013, ss.101

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Discovery in Lentil Using Illumina Platform.

PLANT&ANIMAL GENOME XXI Congress,, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Ocak 2013, ss.100

NBS Profiling in Octoploid Strawberry Fragaria x Ananassa.

5. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 Haziran 2010, ss.51

Genome mapping, Identification QTLs and Next Generation Sequencing in Plants

5. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 Haziran 2010, ss.53

Genetic diversity of Orabanche sp by using DNA markers

Genetic diversity of Orabanche sp. by using DNA markers, Türkiye, 4 - 15 Kasım 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

An Engineering Approach to Bioinformatics and Its Applications

Plant Bioinformatics- Decoding the Phyta, Khalid Rehman Hakeem, Adeel Malik, Fazilet Vardar-Sukan, Munir Ozturk, Editör, Springer, 2017

Genomik

Moleküler Biyoloji, Mehmet Karataş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, Türkiye, ss.523-558, 2014

Metabolomiğin Tarımdaki Uygulamaları

Metabolomik, Telefoncu A., Kılınç A., Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.187-235, 2010

Diğer Yayınlar