General Information

Biography

1976’da İzmirde doğdu. 1994’te başladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 2000 yılında bitirdi. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. Halk Sağlığı Uzmanı ünvanını 2005’te aldı. 2013 yılında yardımcı doçent, 2015’te doçent ünvanını aldı. Çalışmalarını hâlen aynı fakültede Halk sağlığı bölümünde devam ettirmektedir. Çevre Sağlığı, bağımlılık, Kronik hastalıklar alanında çalışmaktadır. Kendi çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlanmış 147 makale, poster yayınları, bilirkişi raporları, ansiklopedide ve kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmakta, Ege Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birçok kurul ve komisyonunda hizmet vermektedir. 2005 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Uzmanları Derneğine üyedir.

He was born in 1976 in Izmir. He started his medical education at Ege University Faculty of Medicine in 1994. He graduated from the Faculty in 2000. In 2001, he started to work as a research assistant at Ege University Faculty of Medicine Department of Public Health. He got the degree of public health specialist in 2005, assistant professor in 2013, and associate professor in 2015. He still continues his studies at the same department. He works in the fields of Environmental Health, Addiction, Chronic diseases. He has published 147 articles, conference papers, expert reports, encyclopedia chapters and book chapters in these fields at international and national level. He serves in many commissions and boards of Ege University and Ege University Faculty of Medicine. He has been a member the Turkish Public Health Association since 2005.

Institutional Information

Unit
Faculty of Medicine
Department
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Program
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Contact

Email
hur.hassoy@ege.edu.tr
Web Page
https://avesis.ege.edu.tr/hur.hassoy
Office Phone
+90 232 390 2080
Fax Phone
+90 232 388 0171
Office
EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı binası
Address
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 35100 Bornova İzmir