Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Socioeconomic inequalities in current daily smoking: Further analysis of GATS Turkey 2012

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.28, ss.130, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Risk factors for persistent disease in papillary thyroid carcinoma with lymph node metastasis

NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, cilt.37, ss.721-726, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Socioeconomic inequalities in current daily smoking in five Turkish regions

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.59, ss.251-260, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Socio economic inequalities in overweight among adults in Turkey a regional evaluation

Public Health Nutrition, cilt.15, ss.58-66, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Socio-economic inequalities in overweight and obesity among adults in Turkey: a regional evaluation

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.20, ss.224, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HES lerle gelen yıkım

Toplum ve Hekim Dergisi, cilt.31, ss.212-220, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Sağlığı Açısından Tıbbi Atıklar

Toplum ve Hekim, cilt.30, ss.343-351, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baz istasyonlarının olası sağlık etkilerine ilişkin bir güncelleme

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.10, ss.174-188, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hepatit A Aşısı

Toplum ve Hekim, cilt.27, ss.135-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma'nın bilançosu: Eleştirel bir değerlendirme

İktisat Dergisi, ss.55-70, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Sağlığı Eğitiminde Film Kullanımı

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.31, ss.17-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Sağlık Hizmetleri: Diyaliz Örneği

Toplum ve Hekim, cilt.26, ss.182-192, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaçak Göçmenler ve Sağlık

Toplum ve Hekim, cilt.25, ss.296-308, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık emek göçünün hareket alanları: Avrupa

Toplum ve Hekim, cilt.23, ss.194-204, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çek Cumhuriyeti sağlık sistemi ve reform süreci

Toplum ve Hekim, cilt.22, ss.144-151, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.48, ss.226-233, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Reformları ve Bağışıklama

Toplum ve Hekim, cilt.18, ss.355-364, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

E-SİGARA İLE İLGİLİ WEB SAYFALARININ VE E-SİGARA SATIŞI YAPAN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.886-887

MS ve Toplum Sağlığını Etkileyen Etmenler ve Koruyucu Yaklaşımlar

MS'DE SAĞLIKLI YAŞAM SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2019, ss.1

Rüzgâr Türbinlerinin Sağlık Etkileri:2008-2018 Arasında Yayınlanan Makalelerden Bir Derleme

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-17 Kasım 2018 Antalya, Antalya, Türkiye, 13 Kasım 2018, ss.1

İLLERE GÖRE TOPRAKTAKİ RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN KANSERE ÖZEL ORANTILI ÖLÜM HIZI VE KANSER MORTALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-17 Kasım 2018 Antalya, Antalya, Türkiye, 13 Kasım 2018, ss.1

Sigara Bırakma Hizmeti Sunumunda Halk Sağlıkçının Rolü Kursu ve Katılımcı Görüşleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜEĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.210-211

Social And Environmental Impact Of Hydroelectric Power Plants

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018), İzmir, Türkiye, 24 Haziran 2018, ss.228-231

YAŞLI İSTİSMARI

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.35

DÜŞÜK VE ORTA SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ OLAN BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE HEPATİT B SEROPREVALANSI, (SAHA ÇALIŞMASI SONUÇLARI)

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

DÜŞÜK VE ORTA SOSYOEKONOMİK DÜZEYDEKİ BİR BÖLGEDE FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ BİREYLERDE HEPATİT A SEROPREVALANSI

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017, ss.212-213

Hidroelektrik Santrallerle Gelen Yıkım

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

Secondary School Students Mobile Phone Tablet Computer Ownership and Associated Factors

28th annual International Society for Environmental Epidemiology conference, 1 - 04 Eylül 2016

Electromagnetic field exposure of White stork nests and possible impacts on their breeding success and development

28th Annual Conference International Society for Environmental Epidemiology, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016

Self Rated Health In 100 Countries Between 1990 And 2013 Regarding World Values Surveys

8th European Public Health Conference, İtalya, 14 - 17 Ekim 2015, cilt.25, ss.320

Risk Factors for Persistent Disease in Papillary Thyroid Carcinoma with Lymph Node Metastasis

28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Hamburg, Almanya, 10 - 14 Ekim 2015, cilt.42 identifier

Bir devlet hastanesi çalışanlarının el yıkama durumları ve ilişkili faktörler

1. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 03 Ekim 2012, ss.9

İlköğretim çağındaki çocuklarda fazla ağırlıklı olma durumu ve etkileyen etmenler

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Sağlık Reformları, Bursa, Türkiye, 02 Ekim 2012, ss.788-790

Hastanelerde kullanılan temizlik maddelerinin çevre ve sağlık açısından önemi

ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2011, ss.424-426

Temizlik ürünleri ve sağlığımız

Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler, Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2011, ss.418-423

The social cost of energy resources with dirty technology

IRENEC-International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2011, ss.575-578

Crisis of Capitalism and Health

XVI. Conference of the International Association of Health Policy in Europe, Ankara, Türkiye, 29 Eylül 2011, ss.205-208

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol.11, Program Supplement

The 5th APOCP General Assembly Conference, İstanbul, Türkiye, 03 Nisan 2010, ss.157

Prevalance of Smoking During Pregnancy and Breastfeeding and Socioeconomical Determinants

12th World Congress on Public Health Conference, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2009, ss.24

Contribution of Emergency Department Records to Occupational Injury Surveillance

28th International Congress on Occupational Health: Renewing a Century of Commitment to a Healthy, Safe and Productive Working Life, Milano, İtalya, 11 Haziran 2006, ss.267-268

Introducing Hospital Wide Hazards to First Year Medical Students

International Congress on Occupational Health: Renewing a Century of Commitment to a Healthy, Safe and Productive Working Life, Milano, İtalya, 11 Haziran 2006, ss.205-206

İzmir İli’nin Tomografisi

9.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 03 Kasım 2004, ss.394

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Kalıcı Organik Kirleticilerin Sağlık Etkileri

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Sağlık, Karababa AO, Editör, Etki Yayınevi, İzmir, ss.119-134, 2014

Kalıcı Organik Kirleticilere Genel Bakış

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Sağlık, Karababa AO, Editör, Etki Yayınları, İzmir, ss.47-58, 2014

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

Yüksek gerilim hatlarının insan sağlığına Etkileri

Güzelyurt kaza mahkemesi, ss.3, Güzelyurt, 2016

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/414 numaralı dava dosyası, ss.5, İzmir, 2012

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Datça Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'nin havalesi ile İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/26 nolu dava dosyası, ss.6, Muğla, 2012

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 9. Asliye Hukuk Mahmekesi'nin 2010/462 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2012

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/106 numaralı dava dosyası, ss.5, Balıkesir, 2012

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/189 numaralı dava dosyası, ss.5, İzmir, 2012

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/165 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2012

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/303 numaralı dava dosyası, ss.5, Muğla, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/225 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/145E numaralı dava dosyası, ss.5, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/58 numaralı dava dosyası, ss.5, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 7. Asliye hukuk Mahkemesi'nin 2010/467 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 7. Asliye hukuk Mahkemesi'nin 2010/519 numaralı dava dısyası, ss.6, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/80 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin2010/160 numaralı dava dosyası, ss.4, İzmir, 2011

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/45 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2010

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin2009/77 numaralı dava dosyası, ss.5, Aydın, 2010

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/273 numaralı dava dosyası, ss.6, İzmir, 2010

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/167 numaralı dava dosyası, ss.5, Manisa, 2010

Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi

İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/396 numaralı dava dosyası, ss.5, İzmir, 2010