Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Phlebotomus halepensis (Diptera: Psychodidae) Vectorial Capacity in Afyon and Nigde Province, Turkey

JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, cilt.55, ss.317-322, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood cell morphology of Turkish gekkonid lizards

HERPETOZOA, cilt.30, ss.29-37, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Histological Study on Venom Apparatus of Montivipera xanthina (Gray, 1849) (Serpentes, Viperidae)

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY, cilt.59, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Haematology of amphibians and reptiles: a review

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.10, ss.190-209, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MORPHOLOGY AND BIOMETRIC STUDY OF SKIN OF Hyla orientalis BEDRIAGA, 1890 (ANURA, HYLIDAE)

RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY, cilt.20, ss.253-258, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Histochemical and Histological Investigations on Duvernoy's Gland in Natrix tessellata (Squamata: Colubridae)

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.285-289, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphology of peripheral blood cells from various species of Turkish Herpetofauna

ACTA HERPETOLOGICA, cilt.5, ss.179-198, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphology of peripheral blood cells from various Turkish snakes

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.5, ss.61-73, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on the blood cells of the Caucasus Frog, Pelodytes caucasus

ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, cilt.30, ss.43-47, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The water frogs (Anura : Ranidae) of Turkey: A morphometric view on systematics

HERPETOLOGICAL JOURNAL, cilt.12, ss.141-153, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MICROSCOPY INVESTIGATION OF THE IMMUNE SYSTEM CELLS OF HIRUDO MEDICINALIS LINNAEUS, 1758

journal of advanced zoology, cilt.12, ss.34-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Fibrinogenolytic activity of venom proteins of montivipera xanthina (Gray, 1849) (ophidia: Viperidae)

Basic and Applied Herpetology, cilt.31, ss.91-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Scorpion (Scopiones) fauna of Muğla (South-Western Anatolia, Turkey)

Biharean biologist, cilt.8, ss.38-41, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A histological study of the eye in Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) (Anura, Hylidae)

Biharean Biologist, cilt.7, ss.61-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphology and Blood Proteins of Dice Snakes from Western Turkey

Mertensiella, cilt.18, ss.370-382, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organization and Archiving of Insect Material in the Zoology Museum at Ege University, Part II. Family Cerambycidae (Coleoptera)

Ege University, Journal of the Faculty of Science, cilt.33, ss.32-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphology of Peripheral Blood Cells from Some Lacertid Lizards

RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY, cilt.116, no.2, ss.101-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A serological investigation of Pelodytes caucasicus and Pelobates syriacus (Amphibia:Anura) populations in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.31, ss.395-398, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Age-dependent variations in the venom proteins of Vipera xanthina (Gray, 1849) (Ophidia: Viperidae).

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.30, ss.163-5, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

33°00'-36°00' DOGU BOYLAMLAR ARASIORTA TOROSLAR'IN AMFiBiLER

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.4, ss.181-188, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Electrophoretic Patterns of Some Viper Venoms From Turkey

Turkish Journal of Zoology, cilt.27, ss.239-242, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erythrocyte size and number in Neurergus strauchii (Urodela: Salamandridae)

RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY, cilt.10, ss.163-166, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Dağ Kurbağalarında Eritrosit Ölçümleri

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.387-391, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erythrocyte Measurements of Some Scincids from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.25, ss.149-152, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir Çevresi Bufo viridis (Anura:Bufonidae) Populasyonlarında Beslenme Biyolojisi

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.23, ss.279-287, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erythrocyte sizes of some Anurans from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.23, ss.111-114, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Taxonomical Study on the Rana ridibunda PALLAS, 1771 (Anura:Ranidae) Population from İvriz-Ereğli (Konya)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.22, ss.181-184, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erythrocyte size of some Urodeles from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.22, ss.89-91, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Some Properties of Frog Legs

E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.99-103, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rana ridibunda caralitana (Anura:Ranidae)'nın Göller Bölgesinde Dağılışı

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.18, ss.141-145, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Preliminary study on the feeding biology of a Rana ridibunda (Anura, Ranidae) population from Beyşehir Lake

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.17, ss.127-131, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatay Çevresindeki Salamandra Salamandra (Urodela: Salamandridae) Populasyonunun Serolojik Yönden İncelenmesi

Doğa—Turkish Journal of Zoology, cilt.16, ss.101-105, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göller Bölgesi Rana ridibunda Pallas (Anura,Ranidae)Populasyonlarının Serolojik Yönden İncelenmesi

Doğa—Turkish Journal of Zoology, cilt.15, ss.85-90, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitlis Çevresindeki Salamandra Salamandra (Urodela, Salamandridae) Populasyonu Üzerinde Taksonomik Araştırmalar

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.14, ss.195-199, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A taxonomical investigation on Rana ridibunda Pallas (Anura: Ranidae) populations from the Lakes District-Anatolia

İstanbul Üniv. Fen Fak. Biyoloji Dergisi, cilt.54, ss.79-83, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rana ridibunda (Anura, Ranidae) populasyonları üzerinde morfolojik ve serolojik araştırmalar

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.14, ss.40-83, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A preliminary survey on serum proteins of the Turkish populations of Bombina bombina (Anura: Discoglossidae)

Istanbul Üniv. Fen Fak. Mec. Ser. B, cilt.51, ss.13-18, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu’daki Rana ridibunda (Anura: Ranidae) populasyonlarının kan hücrelerinin sayısı bakımından incelenmesi

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.13, ss.54-59, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On a new form Rana ridibunda (Anura: Ranidae) from Turkey

İstanbul Univ. Fen Fak. Mec, cilt.53, ss.81-87, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege bölgesinde yaşayan Rana ridibunda(Anura; Ranidae) populasyonlarının serolojik yönden incelenmesi

Doğa Bilim Dergisi, cilt.7, ss.37-45, 1983 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Salamandra infraimmaculata urodela salamandridae karaciğeri üzerine histokimyasal bir çalışma

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

Salamandra infraimmaculata ve Hyla savignyi Deri Histolojisi

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 Eylül 2015, ss.268

Montivipera xanthina’nın Zehir Aygıtı Üzerine Histolojik Bir Çalışma

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 Eylül 2015, ss.269

Salamandra infraimmaculata’nın (Salamandridae, Urodela) Karaciğer Histolojisi

12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 Eylül 2015, ss.267

Determination of in vivo toxicity, in vitro cytotoxicity and anti-venom production of the Cypriotic Blunt-nosed viper, Macrovipera lebetina lebetina venom

Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) 12th Annual Meeting, Vancouver, BC, Canada June 20-23, 2012, Abstract Supplement Book, Vancouver, Kanada, 20 Haziran 2012, ss.100

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşayan Deniz

Naviga Yayın ve İletişim Ltd. Şti, 2016

Biyoloji Tarihi ve Evrim

Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Ltd.Şti., 2015

Ayı Safrası: Geleneksel Tıpta Yararlanma ve Hayvanı Koruma İkilemi

Kahverengi Devin Gizemi Bozayının Öyküsü, Eren AKÇİÇEK, Hüseyin ARIKAN, Editör, Bassaray Matbaası, 2015