Doç.Dr.

HÜSEYİN CAN


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Eğitim Bilgileri

2011 - 2014

2011 - 2014

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı , Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı , Türkiye

2002 - 2008

2002 - 2008

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

İzmir sokak kedilerinde toxoplasmosis: Toxoplasma gondii suşlarının mikrosatellit genotiplendirilmesi ve toxoplasmosis seroprevalansı

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

2011

2011

Yüksek Lisans

İmmun sistemi baskılanmış sıçanlarda Pneumocystis pnömonisinin etkeni Pneumocystis carinii’nin mikroskobik ve moleküler tekniklerle gösterilmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Crispr Cas9

Sağlık ve Tıp

Eskişehir Teknik Üniversitesi

2016

2016

Kanser ve Genetik Kursu

Sağlık ve Tıp

Ege Üniversitesi

2015

2015

Kanser Kök Hücresi

Sağlık ve Tıp

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

2014

2014

MicroRNA Cancer Biomarkers and Next Generation Sequencing Techniques

Sağlık ve Tıp

Gediz Üniversitesi

2014

2014

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Deney Hayvan Araştırmalarının Planlanması

Sağlık ve Tıp

Ege Üniversitesi

2014

2014

Temel Kök Hücre Eğitimi Semineri

Sağlık ve Tıp

Ege Üniversitesi

2013

2013

Temel İyi Klinik Uygulamalar

Sağlık ve Tıp

Ege Üniversitesi

2012

2012

Optimization Techniques for Western Blot, İmmunoprecipitation, and İmmunohistochemistry

Sağlık ve Tıp

Dokuz Eylül Üniversitesi

2009

2009

Deney Hayvanları Kursu

Sağlık ve Tıp

Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Hayvan Doku Kültürü, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Parazitoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Mikrobiyal Genetik, Epidemiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi , Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Inhibitory effect of Tunceli garlic (Allium tuncelianum) on blastocystis subtype 3 grown in vitro

Aykur M., Karakavuk E., Karakavuk M. , Akıl M., Can H. , Döşkaya M. , et al.

EXPERT OPINION ON ORPHAN DRUGS, cilt.8, ss.489-496, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Toxoplasma gondii destroys Her2/Neu-expressing mammary cancer cells in vitro using a continuous feed medium approach

Atalay Şahar E., Döşkaya M., Karakavuk M. , Can H. , Gül A., Gürüz A. Y. , et al.

Journal of Infection in Developing Countries, cilt.14, ss.1204-1209, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Do Toxoplasma gondii apicoplast proteins have antigenic potential? An in silico study

Can H. , Alak S. E. , Koseoglu A. E. , Döşkaya M. , Ün C.

COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY, cilt.84, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

In vitro anti-Trichomonas vaginalis activity of Haplophyllum myrtifolium

Gokmen A. A. , CAN H. , KAYALAR H. , Pektas B., Kaya S.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.13, ss.240-244, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2019

2019

CHARACTERISTICS OF VARIOUS CELL TYPES IN PRIMARY INSECT CELL CULTURE FROM LARVAL OVARIES OF SILKWORM (BOMBYX MORI L.)

SOYA S. , CAN H.

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.29, no.1, ss.325-332, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

In vitro anti-leishmanial activity of Sarcopoterium spinosum against Leishmania tropica

Can H. , Kayalar H. , Bozkurt B. , Can S., Döşkaya M. , Töz S.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.65, ss.373-377, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

PRIMARY INSECT CELL CULTURE FROM TOTAL EMBRYO AND EMBRYONIC BRAIN TISSUE OF PERIPLANETA AMERICANA: A PRELIMINARY STUDY

SOYA S. , CAN H. , Yikilmaz M. S.

ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.67, ss.1203-1208, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Isolation of Toxoplasma gondii strains similar to Africa 1 genotype in Turkey

Döşkaya M. , Caner A. , Ajzenberg D., Degirmenci A. , Darde M., Can H. , et al.

PARASITOLOGY INTERNATIONAL, cilt.62, ss.471-474, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2013

2013

Detection of Pneumocystis in the nasal swabs of immune-suppressed rats by use of PCR and microscopy.

Can H. , Caner A. , Döşkaya M. , Degırmencı A. , Karacalı S., Polat C., et al.

Medical science monitor basic research, cilt.19, ss.62-67, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Detection of Toxoplasma gondii in a Eurasian Badger (Meles meles) Living in Wildlife Areas of Izmir, Turkey.

Karakavuk M. , Aldemır D., Atalay Ş., Can H. , Özdemir H., Değirmenci D. , et al.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.42, ss.237-239, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Primary Culture of Lepidopteran Adherent and Suspension Cells from Larval Testes of Bombyx mori

CAN H. , SOYA S. , Yıkılmaz M. S.

Hacettepe J. Biol. & Chem.,, cilt.45, ss.213-218, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

[Demonstration of Cryptosporidium parvum in immune suppressed rats using nested PCR].

Can H. , Caner A. , Döşkaya M. , Değırmencı A. , Karaçalı S., Gürüz Y., et al.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.37, ss.165-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

[Cryopreservation of Toxoplasma gondii tachyzoites and tissue cysts].

Döşkaya M. , Caner A. , Can H. , İz S., Değırmencı A. , Gürüz A. Y.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.37, ss.44-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Investigation of Pyrethroid Resistance Prevalence in Flea Samples Collected From Goat, Izmir, Turkey

Erkunt Alak S., Köseoğlu A. E. , Kandemir Ç. , Taşkın T. , Demir S., Döşkaya M., et al.

4. National-1. International Sheep and Goat Health and Management Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Kasım 2019, ss.124

2019

2019

Keçilerden Toplanan Pire Örneklerinde Rickettsia spp. 'nin araştırılması

Can H. , Erkunt Alak S., Köseoğlu A. E. , Kandemir Ç. , Taşkın T., Demir S. , et al.

4. National-1. International Sheep and Goat Health and Management Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Kasım 2019, ss.128 Creative Commons License

2018

2018

IN VITRO ANTI-TRICHOMONAS ACTIVITY OF HAPLOPHYLLUM MYRTIFOLIUM AGAINST TRICHOMANAS VAGINALIS

Aksoy Gökmen A., CAN H. , KAYALAR H., Pektaş B., Kaya S.

International XXXVIII. Turkish Microbiology Congress, Antalya, Türkiye, 04 Kasım 2018, ss.223

2018

2018

In Silico identification of interaction between T. gondii miRNAs and Alzheimer related human CNTNAP2 gene

Köseoğlu A. E. , CAN H. , ÜN C.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS (ICGB - 2018), Aydın, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.11

2018

2018

Evaluation of caseinolytic protease c encoded in apicoplast genome as vaccine candidate against T. gondii infection using bioinformatics tools

Köseoğlu A. E. , Can H. , Ün C. , Döşkaya M.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS (ICGB - 2018), Aydın, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.12-13

2018

2018

Aşı Tasarımında Biyoinformatik Analizlerin Rolü

Ün C. , Can H. , Döşkaya M.

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2018, ss.36

2018

2018

Rekombinant Protein Aşısı Üretiminde Kullanılan Ekspresyon Sistemleri Ve Uygun Ekspresyon Sisteminin Seçimi

Can H. , Ün C. , Karakavuk M. , Atalay Sahar E., Can Ş., Doskaya A. D. , et al.

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi & ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2018, ss.84

2018

2018

Development of DNA Vaccine-Based Immunotherapy Model Against Her2+ Breast Cancer

Gül A., Sağlam Metiner P., Gülçe İz S. , İnevi M. A. , Atalay Şahar E., Can H. , et al.

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi & ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2018, ss.55

2017

2017

İzmir ilinde yaşayan sahipli leishmaniasis şüpheli köpeklerde Nested-PZR ile Leishmania spp. araştırılması

Karakavuk M., Can H. , Can Ş., Değirmenci Döşkaya A. , Gülçe İz S. , Gürüz A. Y. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.542-543

2017

2017

Tunceli sarımsağının (Allium tuncelianum) in vitro ortamda Blastocystis’e etkisinin araştırılması

Aykur M. , Karakavuk E., Karakavuk M. , Akıl M. , Can H. , Döşkaya M. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

İzmir ili sokak kedilerinin dışkısında insanlarda visceral ve oküler larva migrans etkeni Toxocara cati sıklığının araştırılması

Can H. , Karakavuk M. , Selim N., Yeşilşiraz B., Atlı E., Özdemir H. G. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.621-622

2017

2017

Ehrlichia spp. Moleküler Tanısında Kullanılmak Üzere Pozitif Kontrol Plazmidi Oluşturulması ve Hassasiyetinin Belirlenmesi

Karakavuk M. , Aykur M. , Can H. , Can Ş., Değirmenci Döşkaya A. , Gürüz A. Y. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.535-536

2017

2017

İzmir İli sokak kedilerinde akut toksoplazmozis tespiti ve tedavisi

Karakavuk M., Can H. , Selim N., Yeşilşiraz B., Atlı E., Demir F., et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.296-297

2017

2017

İzmir İli sokak kedilerinin dışkısında mikroskobik yöntemlerle barsak protozoonlarının sıklığının araştırılması

Can H. , Karakavuk M. , Selim N., Yeşilşiraz B., Atlı E., Özdemir H. G. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.593-594

2017

2017

Ehrlichiosis şüpheli bir köpek olgusunun PZR ile tanısı

Karakavuk M. , Aykur M. , Can H. , Değirmenci Döşkaya A. , Gürüz A. Y. , Dağcı H. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Yaban kuşlarında Toxoplasma gondii izolatlarının genetik karakterizasyonu

Karakavuk M. , Aldemir D., Atalay Şahar E., Can H. , Murat J. B. , Mercier A., et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.309-310

2016

2016

Detection of Toxoplasma gondii in the Eurasian Badger (Meles meles)

Karakavuk M. , Aldemır D., Atalay Şahar E., Can H. , Ozdemır H. G. , Değirmenci Döşkaya A. , et al.

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.492

2016

2016

Multiplex Detection of Six Opportunistic Parasites using Real Time PCR in One Reaction

Atalay Şahar E., Karakavuk M. , Taşbakan M. , Pullukçu H. , Taşbakan M. S. , Can H. , et al.

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.497

2016

2016

Genetic Characterization of Toxoplasma gondii strains isolated from birds of prey

Karakavuk M. , Aldemır D., Ozdemır H. G. , Ajzenberg D., Atalay Şahar E., Can H. , et al.

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.488

2016

2016

A novel Real Time PCR to detect Entamoeba histolytica 18S rRNA gene

Zorbozan O. , Atalay Şahar E., Karakavuk M. , Can H. , Turgay N. , Gürüz A. Y. , et al.

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, ss.488

2016

2016

Discovery of Toxoplasma gondii vaccine candidate antigens

Döşkaya M. , Davıes D. H. , Jaın A., Can H. , Gülçe İz S. , Felgner P. L. , et al.

International Society for Vaccines Annual Congress, ISV 2017, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Ekim 2016

2015

2015

Primary insect cell culture from testes of Bombyx mori

CAN H. , SOYA S. , YIKILMAZ M. S.

IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.157

2015

2015

Primary Insect Cell Culture from Ovaries of Silkworm Bombyx mori L

SOYA S. , CAN H. , YIKILMAZ M. S.

IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.156

2015

2015

Ege Bölgesinde Yaşayan İmmün Sistemi Baskılanmış ve Strongyloidosis riski altındaki hastaların Real Time PZR ve ELISA ile Araştırılması

Kıvrak E., Atalay Şahar E., Can H. , Döşkaya M. , Yılmaz M. , Pullukçu H. , et al.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

2015

2015

İzmir ili sokak kedilerinde Leishmania spp. seroprevalansı

Can H. , Döşkaya M. , Özdemir G., Atalay Şahar E., Pektaş B., Karakavuk M., et al.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

2015

2015

İzmir ilinde doğal hayatta yaşayan kuşlarda Toxoplasma gondii varlığının gösterilmesi

Karakavuk M. , Atalay Şahar E., Can H. , Özdemir G., Aldemır D., Ürgen S., et al.

19 Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

2015

2015

İnsanlarda sıtma etkeni Plasmodium spp nin Real Time PCR ile tanısı ve tür ayrımının yapılması

Atalay Şahar E., Karakavuk M., Can H. , Değirmenci Döşkaya A. , Gürüz A. Y. , Döşkaya M.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

2015

2015

Kütle Spektrometresi ile Aşı Adayı Antijenlerin Fosfoproteomiks Karakterizasyonu

Şahar U. , Can H. , Döşkaya M.

Uluslararası Katılımlı Aşı Bilimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

2014

2014

Kurutulmuş meyve ve sebzelerde hidrojen peroksit H2O2 tayini

DEVECİ R. , CAN H. , SOYA S. , ŞAHAR U. , YEŞİLYURT B., Atalay Şahar E.

3. Ar-ge ve Teknoloji günleri - AreGE-3, İzmir, Türkiye, 11 Aralık 2014, ss.94

2014

2014

Amerikan Hamamböceği (Periplaneta americana) Embriyonik Sinir Hücrelerinin Primer Kültürü

CAN H. , YIKILMAZ M. S.

22.Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 Haziran 2014, ss.1247

2014

2014

Kedilerde CMAH Geni Analizi

Can H. , Atalay E., Döşkaya M. , Özdemir H., Caner A. , Değirmenci A. , et al.

22.Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

2014

2014

Cryptosporidium spp.

CAN H.

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 04 Haziran 2014, ss.75-76

2014

2014

Preliminary analysis of monosaccharides in virulent T. gondii Ankara and Ege-1 strains by Cap LC-ESI-MS/MS

Şahar U. , Döşkaya M. , Caner A. , Can H. , Atalay E., Değirmenci Döşkaya A. , et al.

22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

2013

2013

Antigen Discovery from Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Genome using Protein Microarray Chips

Gülçe İz S. , Döşkaya M. , Elaldı N., Pablo J., Davies H., Caner A. , et al.

VI. Bioengineering Congress, Kuşadası, Türkiye, Aydın, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2013

2013

2013

İzmir İli Sokak Kedilerinde Toxoplasmosis Seroprevalansı

Can H. , Döşkaya M. , Ajzenberg D., Ozdemır H. G. , Caner A. , Gülçe İz S. , et al.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül 2013, ss.264

2013

2013

Genotiplendirmede Son Durum

CAN H.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül 2013, ss.26

2013

2013

İzmir’de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Genotiplendirilmesi ve Toxoplasmosis Seroprevalansı

CAN H.

Uluslararası Katılımlı Genotiplendirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 Haziran 2013, ss.5

2013

2013

Aşı Geliştirmede Rekombinant Proteinler ve Post Translasyonel Modifikasyonun Önemi

Döşkaya M. , Caner A. , Değirmenci Döşkaya A. , Gülçe İz S. , Can H. , Gedık Y., et al.

II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Türkiye, 11 Haziran 2013, ss.20

2014

2014

Demonstration of Leishmania spp. by nested PCR in stray cats of İzmir located in western Turkey

Can H. , Döşkaya M. , Özdemir G., Caner A. , Atalay E., Pektaş B., et al.

24th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

2013

2013

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from Stray Cats of Izmir Turkey

Can H. , Döşkaya M. , Ajzenberg D., Özdemir G., Caner A. , Gülçe İz S. , et al.

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013 identifier identifier identifier

2013

2013

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from stray cats in Izmir

Can H. , Döşkaya M., Ajzenberg D., Ozdemır H. G. , Caner A. , Gülçe İz S. , et al.

23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin, Almanya, 27 Nisan 2013, ss.567

2013

2013

A novel multivalent recombinant protein vaccine confers protection against toxoplasmosis

Gedik Y., Döşkaya M. , Caner A. , Gülçe İz S. , Can H. , Değirmenci A., et al.

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

2011

2011

İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlara Ait Akciğer ve Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp’nin Moleküler Tekniklerle Gösterilmesi

Can H. , Caner A. , Döşkaya M. , Değirmenci A., Karaçalı S., Gürüz A. Y. , et al.

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

2011

2011

Toxoplasma gondii Ankara ve Ege suşlarından elde edilen eriyik protein aşılarının BALB/c farelerde uyardığı immun yanıt

Polat C., Gülçe İz S. , Döşkaya M. , Can H. , Caner A. , Değirmenci A., et al.

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

2011

2011

Toxoplasmosise karşı yeni aşı geliştirme stratejisi

Döşkaya M. , Caner A. , Değirmenci Döşkaya A. , Kalantaridehaghi M., Liang L., Gülçe İz S. , et al.

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

2010

2010

Türkiye'de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikrosatellit Genotiplendirilmesi

Döşkaya M. , Caner A. , Adjenberg D., Değirmenci A., Darde M., Can H. , et al.

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

2009

2009

Diyarbakır’da Plasmodium vivax Alt Türlerinin Gösterilmesi

Değirmenci Döşkaya A. , Döşkaya M. , Caner A. , Gul K., Nergiz Ş., Can H. , et al.

16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Kasım 2009, ss.270-271

2009

2009

Türkiye’de saptanan Toxoplasma gondii İsolatlarının Genotiplendirilmesi

Döşkaya M. , Caner A. , Adjenberg D., Değirmenci A., Darde M., Can H. , et al.

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009

Desteklenen Projeler

Patent

2014

2014

Kuru/Yaş Sebze ve Meyvelerde H2O2 Tespiti için Yeni Analiz Metodu

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı, İlk Tescil

Kontrata Dayalı Araştırmalar

2020 - 2020

2020 - 2020

Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile üzüm pekmezinde şeker pancarı tespit yöntemi geliştirilmesi

CANDNA Arge Dan. Eğt. ve Tic. Ltd Şti.

Can H. (Yürütücü) , Ün C. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

EC Microbiology

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiye Parazitoloji Derneği

Üye

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Aşı Bilimi Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Moleküler Biyoloji Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Diğer Ülkelerden Üniversiteler Tarafından Desteklenmiş Proje

Universidade de Lisboa, Portekiz

Temmuz 2020

Temmuz 2020

MSYSTEMS

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

MICROBIAL PATHOGENESIS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Journal of Cervical Cancer Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Letters in Drug Design & Discovery

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Annals of Clinical and Medicinal Microbiology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Annals of Clinical and Medicinal Microbiology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Epidemiology and Infection

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Saudi Medical Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

EC Microbiology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Annals of Clinical Cytology and Pathology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Brazilian Archives of Biology and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Brazilian Archives of Biology and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Brazilian Archives of Biology and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Annals of Clinical Cytology and Pathology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Annals of Clinical Cytology and Pathology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi&ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Can H.
İzmir, Türkiye

Nisan 2015

Nisan 2015

Aşı Bilimi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Can H.
İzmir, Türkiye

Nisan 2015

Nisan 2015

Aşı Geliştirme Hattı

Çalıştay Organizasyonu

Can H.
İzmir, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Genotiplendirme Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Döşkaya M. , CAN H.
İzmir, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Döşkaya M. , CAN H.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Mayıs 2018

Mayıs 2018

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi ve ISV destekli DNA Aşısı Çalıştayı Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

Aşı Bilimi Derneği

Ocak 2017

Ocak 2017

POSTER ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ

Kasım 2016

Kasım 2016

37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi-International Symposium on Parasitic Zoonoses’da verilen poster birincilik ödülü

37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi-International Symposium On Parasitic Zoonoses

Kasım 2016

Kasım 2016

37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi-International Symposium on Parasitic Zoonoses’da verilen sözlü bildiri üçüncülük ödülü

37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi-International Symposium On Parasitic Zoonoses

Nisan 2015

Nisan 2015

Uluslararası Katılımlı Aşı Bilimi Kongresinde verilen poster birincilik ödülü

Aşı Bilimi Derneği

Aralık 2014

Aralık 2014

TEŞEKKÜR BELGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

Aralık 2014

Aralık 2014

Patent Başvurusu İkincilik Ödülü

Ege Üniversitesi

Ocak 2014

Ocak 2014

BULUŞ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ekim 2013

Ekim 2013

18. Ulusal Parazitoloji Kongresinde verilen poster birincilik ödülü

Türkiye Parazitoloji DerneğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

IV. International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Aşı Bilimi Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

22.Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2013

2013

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2013

2013

Uluslararası Katılımlı Genotiplendirme Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2013

2013

Glikobiyolojide Optik ve Analitik Yöntemler Çalıştayı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2013

2013

II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

23rd EUROPEAN CONGRESS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Katılımcı

Berlin-Almanya

2012

2012

21.Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu

Katılımcı

Manisa-Türkiye

2011

2011

Discussion Meeting on Sialoglycobiology

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

4.Ulusal Aşı Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

17.Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Katılımcı

Kars-Türkiye

2010

2010

20. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2009

2009

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

Burslar

2012 - 2013

2012 - 2013

Araştırmacı Proje Bursu (12 ay)

TÜBİTAK

2011 - 2012

2011 - 2012

Araştırmacı Proje Bursu (12 ay)

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 135

h-indeksi (WOS): 7