Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CHARACTERIZATION OF HYDRAULIC NOZZLES FOR DROPLET SIZE AND SPRAY COVERAGE

ATOMIZATION AND SPRAYS, cilt.22, ss.627-645, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of prototype air deflector and spray unit on pesticide canopy distribution uniformity and drift in vineyards

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.215-218, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of incubation temperature on hatching and carcass performance of broilers

WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, cilt.66, ss.87-93, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining the Droplet Size Classification of Hollow Cone Nozzles with Droplet Image Analysis

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.13, ss.121-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Inspection of Sprayers in Use in Izmir and Manisa (Turkey

tarım makinaları bilimi dergisi, cilt.13, ss.171-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Review of Electrostatic Spraying for Agricultural Applications

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.12, ss.229-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitki Sağlığında Yeni Dönem Elektrostatik Püskürtme

Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, cilt.28, ss.56-59, 2013 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Performance evaluation of two different air injection nozzles in vineyard application

Integrated protection of fruit crops IOBC-WPRS Bulletin, cilt.91, ss.483-492, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Tarım Makineleri Parkının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi Ege Bölgesi Örneği

Adnan Menderes Üniversitesi Zirat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.33-40, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal Amaçlı İlaç Uygulama Teknolojisindeki Gelişmeler ve Türkiye

Tarım Türk Dergisi, cilt.4, ss.68-72, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Yamuk Şekili Orifislerden Serbest Tohum ve Gübre Akışının Genetik Algoritma Yöntemiyle Optimizasyonu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.29-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prediction Models of Droplet Size from Air Assisted Sprayer at Different Nozzle Diameters and Working pressures

Journal of Aegean Agricultural Research Institute, cilt.15, ss.68-86, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation on Efficiency of a Home Made Stone Mill

Acta Technologica Agriculturae, cilt.4, ss.40-44, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pülverizatörlerin Doğru Kullanımı

E.Ü. TUAM Çiftçi Dergisi, cilt.1, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, ss.497-526

A Research on the Effectiveness of the Electrostatic and the Conventional Spraying on Stone Pine (Pinus pinea L.) in Kozak Basin

2nd International Conference on Innovations in Natural Science & Engineering, Kiev, Ukrayna, 07 Eylül 2018, ss.24

Design of Variable Rate Spraying System for Efficient Pecticide Application in Vineyards.

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017

Mathematical Modelling And Optimization Of The Distribution Uniformity For The Fixed Rate Urea Fertilizer Application.

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017

Evaluation on Inspection of Sprayers in Use in Izmir-Turkey

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017

Determination of the Performances and the Efficacy of Air Injector Nozzle Against European Grapevine Moth

27. International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

Effect of Feeding Radius on Distribution Uniformity in Twin Disc Fertilizer Broadcaster

2016 ASABE Annual International Meeting, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Temmuz 2016 identifier

A Review of Electrostatic Spraying for Agricultural Applications

25th International Student Scientific Conferance, Contemporary of Production Engineering, 10 - 11 Mayıs 2016

Tarımsal Mekanizasyonun Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri 2015

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.1080-1106

TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLER

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongres, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015

PESTİSİT UYGULAMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongre, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015

Tarım İlacı Uygulama Teknolojisindeki Son Gelişmeler ve Tarla Bitkilerindeki İyi Uygulama Örnekleri

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2013 Yılı Tarla Bitkileri Bölge Grup Toplantısı Bildirileri, Türkiye, 22 - 24 Ocak 2013, ss.2-18

Bitki Koruma Makinalarının Doğru Kullanımı ve Önemi

I. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ KONGRESİ, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2013, cilt.3, ss.109-124

Bitki Korumada Elektrostatik İlaçlama Yöntemi

I.BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ KONGRESİ, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2013, cilt.3, ss.267-282

Tarım İlacı Uygulama Teknolojisindeki Gelişmeler

I. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ KONGRESİ, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2013, cilt.3, ss.17-29

The New Technics in Reducing Pesticide Drift

XVIII International Students Scientific Conference, 08 Mart 2009 - 12 Mart 2011

The New Techniques in Reducing Pesticide Drift 20th International Student Scientific Conference

International Students Scientific Conference Proceedings, Varşova, Polonya, 03 Haziran 2009, ss.88-98

Spray Characteristics and Wind Tunnel Evaluation of Drift Reduction Potential with Air Induction and Conventional Flat Fan Nozzle

American Association of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Temmuz 2006 - 12 Ocak 2016

Development of a Canopy Opener to Increase Spray Deposition and Coverage inside Soybean Canopies

American Association of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Temmuz 2006

Investigation of Nursery Canopy and Ground Deposition with Three Spray Techniques

Aspects of Applied Biology 77, International advances in pesticide application, İngiltere, 9 - 11 Ocak 2006, cilt.77, ss.489-497

Evaluation of Various Spraying Equipment for Effective Application of Fungicides to Control Asian Soybean Rust

Aspects of Applied Biology 77, International advances in pesticide application, İngiltere, 9 - 11 Ocak 2006, ss.423-431

Wind Tunnel Evaluation of Drift Reduction Potential with Air Induction Nozzles Low Pressure Conventional Nozzles and Drift Retardants

26th Symposium on Pesticide Formulations and Delivery Systems: Reassessing Pesticide Technologies, Dallas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Ekim 2005, ss.30

Comparison of Airborne and Ground Spray Deposits with Hollow Cone Nozzle Low Drift Nozzle and Drift Retardant

Proceedings of The 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture&27th International Conference of CIGR Section IV: (The Efficient use of Electricity and Renewable Energy Sources), Türkiye, 27 - 29 Eylül 2005, ss.73-78

The Effects of Some Screen Parameters on Hammermill Performance

Conference on R&D in Agricultural Engineering, Gödöllö, Macaristan, 5 - 07 Ocak 2000, ss.8

Effects of Feed Intake Location on the Performance of Hammermills

Conference on R&D in Agricultural Engineering, Gödöllö, Macaristan, 6 - 08 Ocak 1999, ss.67