Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Procrastination and predictor variables among a group of dental students in Turkey

PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE, cilt.23, ss.726-732, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of bleaching agents on calcium loss from the enamel surface

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.38, ss.339-347, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A validated cold vapour-AAS method for determining mercury in human red blood cells

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, cilt.36, ss.893-897, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of topical fluoride agents on artificial enamel lesion formation in vitro

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.33, ss.347-352, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood mercury levels of dental students and dentists at a dental school

BRITISH DENTAL JOURNAL, cilt.191, ss.449-452, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A COMPARATIVE SEALABILITY STUDY OF DIFFERENT RETROFILLING MATERIALS

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.26, ss.241-245, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Diş Macunlarının Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi

Journal of Biotechnology and Strategic Health, cilt.2, ss.156-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.47-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence and consequences of burnout on a group of preclinical dental students

European Journal of Dentistry, cilt.9, ss.356-363, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A FUNDAMENTAL INSIGHT INTO REGENERATIVE DENTISTRY A REVIEW

Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences, cilt.1, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Tükenmişlik Ön Çalışma

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.6-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Replantation after traumatic avulsion

European Journal of Dentistry, cilt.7, ss.229-232, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effect of radiotherapy on calcium loss on enamel surface.

Türkiye Klinikleri journal of Dental Science, cilt.18, no.8, ss.1-7, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişhekimliğinde kök hücre ve dental pulpa kök hücreleri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.115-120, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Surgical extrusion of a complicated crown root fractured tooth A case report

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.144-150, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amalgam Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Çeşitli Adeziv Sistemlerin Etkisi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.39-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Titanyum tetraflorürürün farklı adeziv sistemlerin kenar sızıntısı üzerine etkisi”

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.75-83, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beyazlatma Ajanlarının Diş Yapısında Oluşturduğu Değişiklikler

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.13-20, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Titanyum tetraflorür uygulaması farklı adeziv sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiştirir mi?

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.145-152, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A study on the effects of Acidic soft drinks on enamael

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.18, ss.225-233, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of fluoride gel on hydrogen peroxidae applied enamel surfaces

Ovius Univ. Annals Chem, cilt.16, ss.141-144, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gazlı içeceklerin mineye etkisinin incelenmesi

Türk Ortodonti Dergisi, cilt.18, ss.225-233, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of sodium fluoride gel on hydrogen peroxide applied enamel surfaces

Seria Chimie- Ovidius University Annals of Chemistry, cilt.16, ss.141-144, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

38 lik Hidrojen Peroksit İçeren Beyazlatma Ajanının Mine Yüzeyinden Kalsiyum İyonu Çözülmesine Etkisi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.145-149, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multidisipliner Klinik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.111-117, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Florozlu Minenin Demineralizasyon Direncinin Saptanması: Bir in vitro Çalışma.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.53-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estetik Restoratif Materyallerden Flor İyonu Serbestlenmesi.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Komplike kuron kırıklarında vital parsiyel amputasyon.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, ss.166-71, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik restoratif sistemlerin antimikrobiyal özellikleri.

Türk Oral Biyoloji Dergisi, ss.269-278, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam iyonomer simana komşu minenin demineralizasyona direncinin in vitro olarak karşılaştırılması.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.53-58, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam iyonomer hibrit kombinasyonları

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, ss.42-43, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Titanyum tetraflorit uygulanan mine yüzeylerine pH ı 4 olan yapay çürük solusyonunun etkisi

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.127, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nıghtguard vital beyazlatma yöntemi uygulanan mine yüzeyi örneklerinin SEM ile incelenmesi.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.163-167, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı asit uygulama yöntemlerinin mine üzerindeki etkisinin scaning elektron mikroskop (SEM) ile incelenmesi.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.200-204, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Smear tabakasının kaldırılmasının apikal sızıntı üzerine etkisinin araştırılması

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.39-45, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antimicrobial Activity of Different Toothpastes

1. International Congress of Dental and Oral Infections, 7 - 09 Eylül 2018 identifier

Dentin Bağlayıcılığının artırılmasında yeni bir yaklaşım

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Oral mikroflora ile kontamine olan komplike kron fraktüründe, kalsiyum hidroksitle vital amputasyon: olgu sunumu

Restoratif Dişhekimliği Derneği, 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Dentin bağlayıcı ajanların biyouyumluluğunu artırmaya yönelik yeni bir yaklaşım

Restoratif Dişhekimliği Derneği, 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

How Resveratrol Addition Affects Adhesion Strength?

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Vienna, Avusturya, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.96

How Resveratrol Addition Affects Adhesion Strength?

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 21 - 23 Eylül 2017

Odontojenik Rejenerasyon Mümkün mü?

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014

The Effect of Bleaching Agents on Caries Incidence

The Joint Meeting of the Continental European Division (CED), Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) IADR, 25 Ağustos 2004 - 28 Ağustos 2014 identifier identifier identifier

Karyojenik Alışkanlıklara Bağlı Yaygın Diş Çürüğü ve Erozyon Olgu Sunumu

18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2013

Severe Tooth Decay and Dental Erosion Regarding Cariogenic Habits: Case Report

18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2013

Effect of an Anti-Oxidant on Cytotoxicity of Dentin Bonding Agents

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.63, ss.1-98

Farklı Beyazlatma Ajanı Uygulanan Mine Yüzeylerinin SEM ile İncelenmesi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

Dişhekimliği Öğrencilerinde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

A Substantial Mesenchymal Stem Cell Source: Dental Pulp

Across European Borders 5th ConsEuro Meeting 2011 on Prevention, Restoration and Aesthetics’, 13 - 15 Ekim 2011, cilt.15, ss.771-857

Dental Pulpa Kök Hücrelerinin İzolasyonu: Bir Ön Çalışma

15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı’, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010

Replantation after traumatic avulsion: A case report

16. World Congress Dental Traumatology, 11 - 13 Haziran 2010 identifier

Çeşitli içeceklerin diş minesine etkisi

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 25 Haziran 2008, ss.165

An unusual case of acute allergic reaction to mercury in amalgam restoration

12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2007, ss.226

The effect of sodium gel on hydrogen peroxide-applied enamel surface

3nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry,, Constanta, Romanya, 12 Eylül 2005, ss.205

The effect of NaF Gel on Hydrogen Peroxide applied Enamel Surfaces

3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romanya, 12 Eylül 2005, ss.205

Asitlenmis ve adeziv uygulanmis dislerde coca-cola ve meyva sularinin mineye etkisinin incelenmesi

9. Uluslararasi Türk Ortodonti Dernegi Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2004, ss.1

Evaluation of spectrometric methods for determination of phosphate loses of teeth taking place caries like lesion”,

2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2003, ss.241

Effects of mercury on dental students and dentists

6th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 27 Haziran 2000, ss.311

Effects of TiF4, Duraphat and Elmex on artificial enamel lesion formation in vitro

5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Yunanistan, 13 Nisan 2000, ss.42

Kitap & Kitap Bölümleri