Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evolution of enzyme activities during composting of tobacco waste

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, cilt.29, ss.1124-1133, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşam ile Mücadelede Stratejik Ortağımız: Topraklar

Agrotime (Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), cilt.5, ss.82-84, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Toprak solucanları ile kompostlaştırılmış tütün atıklarının vermikompost olarak değerinin belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.89-98, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uygarlıklara Yön Veren Eşsiz Senfoni: Toprak

Agrotime (Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), cilt.3, ss.52-53, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Vermikompost

Agrotime (Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), cilt.3, ss.74-75, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Yeşil Gübreleme

Agrotime (Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), cilt.2, ss.70-73, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Bitki Örtüsü Altındaki Topraklarda Mikrobiyal C, N ve P’ un Mevsimsel Değişimi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.57-65, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deri sanayi arıtma çamurunun kompostlaştırılması sırasındaki biyokimyasal değişiklikler ve oluşan kompostun kalitesi

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.59-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sera Gazı Salınımlarında Tarımın Rolü

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.25-38, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organik Tarıma Geçiş Sürecinde C Ve N Mineralizayonu Üzerine Toprak Yönetim Şekillerinin Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.612-619, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toprak mikroorganizmaları tarafından üretilen küresel gazlar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.49-55, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organik tarımda kullanılan bazı organik gübrelerin topraktaki mikrobiyal aktivite üzerine etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.65-80, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı tuz dozlarının ve mandarin anaçlarının topraktaki tuz dağılımı üzerine etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.131-141, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toprak kirliliğinin nedenleri, etkileri ve giderilme yöntemleri

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, cilt.1, ss.155-190 Creative Commons License

Küresel İklim Değişikliği ile Mücadelede Tarım Topraklarının C-Yutağı Rolünün İrdelenmesi

1st International Symposium on Agriculture and Food in Turkish World, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.117-126

Determining appropriate preceding crops for optimization of organic pepper (Capsicum annuum L.) production in Turkey

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.192

Opportunities in the use of microwave technology for weed management

AGME-2017 The 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.77

The bio-fertilizers and their practical management in agriculture

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition., Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, no.2, ss.2063-2070

The relationship between soil erodibility and soil microbial activity in terms of sustainability of agriculture in Aegean Region

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, no.1, ss.1067-1076

Impact of composts derived from agroindustrial wastes on biochemical properties of soils and yield and nutrition of maize

8th Int. Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.28

The effects of saline irrigation water by drip irrigation on salt distribution in soil

International Conference on Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants, Muğla, Türkiye, 01 Ocak 2005, ss.187-0 identifier

An environmentally friendly technique to control salination: Salt removing crops

International Symposium on Sustainable Use of Plant Biodiversity to Promote New Opportunities for Horticultural Production Development, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2001, ss.137-142 identifier identifier

Potassium content of arable lands and irrigation waters in Turkey

Potassium and Water Management in West Asia and North Africa, Amman, Ürdün, 05 Kasım 2001 - 06 Kasım 2011, ss.181-188

Gübrelemenin temel ilkeleri ve dikkat edilecek hususlar

Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2001, ss.437-443

Performance of sodium removing species under saline conditions

2001 Dahlia Greidinger Symposium on Fertilisers and Resource Management for Food Security, Quality and the Environment, Lisbon, Portekiz, 4 - 07 Mart 2001, ss.512-515

Kitap & Kitap Bölümleri

Vermikompostun Toprak ve Bitki Sistemi Üzerine Etkisi: Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Vermikompost, Kayıkçıoğlu,H.H.,Tepecik,M.,Özden,F.,Hatipoğlu,A.,Tunay,A. ve Özden, Editör, Manisa Sistem Ofset Basım Yayım, İzmir, ss.51-54, 2013

Vermikompost

Vermikompost, Kayıkçıoğlu, H.H., Tepecik, M., Hatipoğlu, A., Tunay, A. ve Özden, F., Editör, Manisa Sistem Ofset Basım Yayım, İzmir, ss.33-50, 2013

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar