Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.293-315, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnsan beyni ve davranışının evrimi

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, ss.49-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The importance of social comparison orientation on mate guarding

BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY, ss.189-194, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Eine 4-Länderstudie über sexuelles Schutzverhalten bei Jugendlichen

Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, ss.109-118, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evrimsel Psikolojide Günsel Sorunlar Tartışmalar

Evrimsel Tıp Sempozyumu, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2020

Erkek androfilisinin anlaşılmasına yönelik evrimsel yaklaşımlar

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) / Davetli konferans, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2017

Evrimsel psikolojide güncel tartışmalar

3. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2017

Nuri Bilgin den Geçmişe Türkiye de Sosyal Psikoloji Panel

I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016

Farklı sosyo-kültürel gruplarda insan-eşya ilişkileri: Nuri Bilgin’in penceresinden sosyal psikoloji

1. Sosyal Psikoloji Kongresi / Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016

İlişkilerde hata yönetimi

Türk Psikologlar Derneği 40. Yıl Etkinlikleri, İzmir, Türkiye, 27 Ekim 2016

Evrimsel açıdan eş tercihleri

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016

İlişkilerde hata yönetimi ve kıskançlık

İzmir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günleri. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 31 Mayıs 2016

Farklı sosyo-kültürel gruplarda insan-eşya ilişkileri: 30 yıllık bir sosyal bilim serüveni

2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2016

The Role of Family, School and Cultural Factors in Predicting Bullying among Turkish Adolescents

XXth Workshop Aggression: Future Challenges of Aggression Research, Linz, Avusturya, 19 - 21 Kasım 2015

Evrimsel psikoloji

İzmir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günleri. Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 22 Ekim 2015

Evrimsel açıdan “yaşam”dan daha önemli şeyler var mıdır?

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 5, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2015

Sosyal dışlanmadan kıskançlığa ilişkilerde hata yönetimi: Evrimsel psikolojik bir yaklaşım

19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi / 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2014

İlişkilerde hata yönetimi: Evrimsel psikolojik bir yaklaşım

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 4, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014

How others perceive the socially excluded target?

18th Conference of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Macaristan, 29 Ağustos - 01 Eylül 2013

Rasyonel olmayan akıl yürütmeler adaptif midir? Animizm yanılgısından romantik kıskançlığa hata yönetimi

18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi / İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2013

Bullying in Turkish schools: Ecological systems model as a framework.

13th Society for Research in Child Development Biennial, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Nisan 2013

Social exclusion and mate preferences.

18th Congress of the European Anthropological Assocciation., Ankara, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012

Eşleşme, rekabet ve sadakatsizlik olgularında hata yönetimi: Evrimsel psikolojik bir yaklaşım

17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi / Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2012

Cinsiyet ve cinsel sadakatsizliğe uğrama şüphesi: Erkekler bazen en kötüsünü düşünür

17. Ulusal Psikoloji Kongresi / Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2012

Akran Zorbalığına İlişkin Aile, Okul ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi

17. Ulusal Psikoloji Kongresi / Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2012

Cinsiyet farklılıklarının evrimsel psikolojisi: Romantik kıskançlık örneği

3. Psikoloji Günleri / Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2011

Zihin ve davranış açısından cinsel seçilim: Cinsel seçilim konusuna evrimsel psikolojik bir yaklaşım

15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi / Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Temmuz 2010

Evrimsel psikoloji açısından cinsiyetlerarası çekim ve cinsiyet içi rekabet

4. Psikoloji Günleri / Doğu Akdeniz Üniversitesi, G. Magusa, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2010

Darwinyen davranış bilimi: Romantik kıskançlık örneği

200. Yılında Darwin, Evrim ve Davranış Sempozyumu / İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2009

Potansiyel rakibe verilen tepkiler: Evrimsel açıdan kıskançlık ve sosyal karşılaştırma

3. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi / Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2009

Prototip-İsteklilik Modeli: Risk davranışlarının anlaşılmasında merkezi olmayan bilişsel süreçler

15. Ulusal Psikoloji Kongresi / İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2008

Who is worth remembering: Does recalling the romantic rival depend on the jealousy evoking characteristics.

20th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Kyoto, Japonya, 4 - 08 Haziran 2008

Toplumumuzda Bir Kuşaktan Diğerine Eşya Envanterlerindeki Değişmeler

X. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / ODTÜ, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2007

İzmit’te Yer Kimliği ve Kente Bağlılık Araştırması

14. Ulusal Psikoloji Kongresi / Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Adaptation to the New Currency: A Case of Turkish Monetary Reform.

The Second Biennial Conference on Cognitive Science, St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 Haziran 2006

Sosyal Karşılaştırma Süreçleri ve Benliğe İlişkin Değerlendirmeler

Lisansüstü Öğrenci Toplantıları-I / Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

”Orada olmayan deniz” Yanlış Bellek ve Kentsel Temsiller

Lisansüstü Öğrenci Toplantıları-I / Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Does ”000.000” matter? Psychological Effects of Turkish Monetary Reform

XIVth Conference of the European Society for Cognitive Psychology, Leiden, Hollanda, 31 Ağustos - 03 Eylül 2005

”Ya hamburgerinizden fare çıkarsa?” Kent Efsanelerinin Yayılmasında Duygusal Seçilim

Muğla Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Hayvan Davranışı Laboratuarı I. Yaz Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 1 - 02 Temmuz 2005

Şiddet ve İşkencenin Meşrulaştırılması Süreciyle İlişkili Sosyal Psikolojik Boyutlar

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi / İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2004

Adolescents’ risk perceptions across culture: A cross-cultural study

Proceedings of the 16th Conference of the European Health Psychology Society, Lisbon, Portekiz, 2 - 05 Ekim 2002, ss.35-45

Does culture matter? Cross-cultural comparison of smoking patterns among adolescents

Proceedings of the 16th Conference of the European Health Psychology Society, Lisbon, Portekiz, 2 - 05 Ekim 2002, ss.9-17

SES as a determinant of perceived health status: A cross-cultural study

16th Conference of the European Health Psychology Society, Lisbon, Portekiz, 2 - 05 Ekim 2002

11 Eylül Sonrasında Teröre Yönelik Tutumlar

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002

Sigara İçmek Risklidir, Ya Alkol? Ergenlerin Kısa ve Uzun Vadeli Risk Algıları

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi / ODTÜ, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2002

İzmit ve Gölcük’xxte Depremin Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2001

Social Identity, Social Comparison and Ethnic Identity: A social psychological approach to ethnicity experience

Society for Researches of Communities and Settlements Studies. ”Ethnoses and Cultures on the Balkans Conference”, Trojan, Bulgaristan, 23 - 26 Ağustos 2000

Sosyal Kimlik Perspektifi, Streotipler ve Sosyal Karşılaştırma

X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Ocak 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Orada olmayan deniz Kentsel temsiller ve yanlış bellek

İzmit: Zaman, mekan, kimlik, Yeşim Özgen Kösten, Editör, Volga Yayıncılık, Kocaeli, ss.71-89, 2015

Sosyal karşılaştırma

Sosyal Psikoloji, Nuri Bilgin, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.245-264, 2008

Araştırma yöntemleri

Sosyal Psikoloji, Nuri Bilgin, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.27-56, 2008