Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mevlüt Çelebi, Dünyanın En Uzun Yaşayan Adamı Zaro Ağa (1777-1934)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.25, ss.669-672, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Refik Şevket Bey'in Günlüklerine Göre Birinci Dönem Kastamonu İstiklâl Mahkemesi

II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2016, cilt.2, ss.377-409

Türk Hukuk Kurumu'nun Kuruluşu ve İlk Yıllardaki Faaliyetleri

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2012, cilt.1, ss.559-589

Kitap & Kitap Bölümleri

Atatürk Araştırmaları I

Milli Mücadele Döneminde Refik Şevket Bey ve Faaliyetleri, Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.149-187, 2011