Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intracavernosal adrenalin injection in priapism

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, cilt.12, ss.312-314, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Staging errors in localized prostate cancer

JOURNAL OF BUON, ss.431-433, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ciprofloxacin treatment in chronic prostatitis

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.3, ss.314-316, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üreterokutanostomi Uygulanan Hastaların Uzun-Dönem Sonuçları

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.17, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penis, Prostat, Testis Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.177-183, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek tümörlü hastalarda VHL gen mutasyonu

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, ss.191-197, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BPH Tedavisinde 5-Alfa Redüktaz İnhibitörlerine ne kadar devam edilmelidir?

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, ss.30-32, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soliter Böbrekli Böbrek Tümörlü Hastalarda Nefrolojik Sonuçlar ve Başetme

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, ss.12-14, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik irritatif işeme yakınması olan kadınlarda tanı

SSK Tepecik Eğitim HAstanesi Tıp Dergisi, cilt.4, ss.127-130, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnvazif mesane kanserinde neoadjuvan M-VAC tedavisi

Üroloji Bülteni, cilt.7, ss.76-80, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epidemiological aspects of urinary lithiasis and results of stone analysis in Aegean region of Turkey

Proceedings of The Sixth European Symposium on Urolithiasis, cilt.3, ss.65-66, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BPH' nin tıbbi tedavisinde Finasterid kullanımı

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.113-119, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek hastalardaki Trichomoniasis' in Secnidazole ile tedavisi

Hekimler Yayın Birliği İlaç ve tedavi dergisi, cilt.7, ss.159-160, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz Piyelonefrit

Üroloji Bülteni, cilt.5, ss.102-104, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radikal retropubik prostatektomi : İlk deneyimlerimiz

Üroloji Bülteni, cilt.4, ss.222-226, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleal Loop uygulama sonuçları, Üroloji Bülteni,

Üroloji Bülteni, cilt.4, ss.165-167, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESWL öncesi profilaktik Seftriaxon kullanımı.

Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.3, ss.6-7, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penis eğriliklerinin düzeltilmesinde Nesbit yöntemi

Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.435-436, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreter taşlarının tedavisinde üreteroskopi: 115 olguluk çalışma

ESWL ve Endoüroloji Dergisi, cilt.1, ss.71-73, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ESWL erken sonuçları

ESWL ve Endoüroloji Dergisi, cilt.1, ss.59-61, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empotansın etiyolojik dağılımı

İzmir Devlet Hast.Tıp Dergisi, cilt.30, ss.172-174, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üriner sistem taş hastalıklarının retrospektif incelenmesi

Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.27-29, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Urınary tract infectıon due to Pleurostomophora richardsiae.

20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology, 30 Haziran - 04 Temmuz 2018

Proksimal ve distal yerleşimli üreter taşlarında ESWL etkinliği

19. Üroloji kongresi, Antalya, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss.325

Pediatrik taş hastalığında ESWL tedavisi

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, Türkiye, 17 Nisan 1996, ss.126

Tübülerize ve Detübülerize Sigmoid Mesane Sonuçları

12. Ulusal Üroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Eylül 1992, ss.281

Üriner enfeksiyonlarda Aztreonam kullanımı

7. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Aydın, Türkiye, 31 Mayıs 1992, ss.411

Üriner operasyonlarda Pefloxacin kullanımı

7. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Aydın, Türkiye, 31 Mayıs 1992, ss.301

Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı ESWL sonuçları

2.Ulusal Litotripsi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Mayıs 1992, ss.169

Pediatrik yaş grubu ESWL sonuçları

1.Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Bursa, Türkiye, 01 Mayıs 1992, ss.88

Yaşlılarda impotans sorunu

1. Ege Geriatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Nisan 1992, ss.73

Kitap & Kitap Bölümleri

Böbrek Tümörleri

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2019

Lokalize hastalıkta mininal invaziv girişimler

Böbrek Tümörleri, İbrahim Cüreklibatır, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.47-53, 2019

Testis kanseri patolojik sınıflaması, Tanı nasıl konulur ?; Testiküler mikrolitiyazise yaklaşım; TIN nasıl tedavi edilmeli ?; Burn out fenomeni ve klinikteki uygulama

Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, Tekgül S., Türkeri L., Esen A., Alıcı B., Editör, İris Yayıncılık, Ankara, ss.736-742, 2016

Prostat bezi ve hastalıkları

Eü Tıp Fakültesi Yayın Bürosu, İzmir, 2015

Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri (Ta, T1, CIS)

CAMPBELL-WALSH ÜROLOJİ, ONUNCU BASKI, Yaman Ö., Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.2335-2355, 2014

Testis Kanseri; Risk faktörleri ve epidemiyoloji

ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI, Sözen S., Editör, Üroonkoloji Derneği, Ankara, ss.466-470, 2013

Böbrek Tümörlerinde Tanı ve Sınıflandırma

TÜYK Sınavı III.Hazırlık Kursu Kurs Kitabı, A, Editör, A, Ankara, ss.1, 2007

Böbrek Kanserlerinde Tanı, Evreleme, Tümör Belirteçleri ve Doğal Seyir

Üroonkoloji Kitabı, Özen H., Türkeri, L., Editör, A, Ankara, ss.931-950, 2007

Prostat Kanserinin Doğal Seyri

Prostat Kanserinde Tedavi, Çal Ç., Cüreklibatır İ., Editör, Yelken Basım, İstanbul, ss.1, 2003

Renovasküler hipertansiyon

Temel Üroloji, :. Anafarta K, Göğüş O, Bedük Y, Arıkan N, Editör, Güneş, Ankara, ss.163-177, 1998

BPH: Son Gelişmeler

Benign prostat hiperplazisinde invaziv tedavi yöntemleri, Büyüksu C., Lekili, M., Gümüş, B., Editör, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, ss.1, 1997

Erkek genital sisteminde klamidya enfeksiyonları

CHLAMYDIA TRACHOMATIS'E BAĞLI GENİTAL ENFEKSİYONLAR, Serter D., Editör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Komitesi, İzmir, ss.24-28, 1991