Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IMPACT OF CLIMATIC CHANGES ON PLANT PRODUCTION IN KUCUK MENDERES BASIN OF EGE REGION/TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, sa.4, ss.1667-1677, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of hydrogen peroxide on yield and quality parameters of watermelon

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, sa.1, ss.333-337, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Possibilities of genetic re-improvement in open pollinated processing tomato cultivars: a case study from Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.71, sa.5, ss.199-206, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improving productivity of open-pollinated processing tomato cultivars

HORTSCIENCE, cilt.40, sa.6, ss.1682-1685, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ekim Öncesi PEG ve KH2PO4 Uygulamalarının Havuç Tohumlarının Çimlenme ve Çıkış Oranı ile Verim Üzerine Etkisi

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.22, ss.445-449, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sanayi Domatesi Üretiminde Çeşit Seçimi ve Önemi, Tarım Türk Dergisi,

Tarım Türk Dergisi, cilt.15, sa.82, ss.46-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzun Yıllık Organik Ekim Nöbeti Uygulamasında Kabak (Cucurbita pepo cv. Sakız) Üretim Performansının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, sa.4, ss.447-453, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sanayi Domatesi Üretiminde Toprak Tipi ve Çeşit Seçiminin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.337-343, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Brokoli ve pırasada kükürt içeriği ve kükürtlü aminoasit miktarları arasındaki ilişkiler

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.263-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sanayi Domatesinde Kaliteli Fide Üretimi ve Önemi

Tarım Gündem, cilt.9, ss.24-27, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Sanayi Domatesi Üretiminde Toprak Tipi ve Çeşit Seçiminin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, sa.3, ss.337-343, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapari Tohumlarının Çimlenmesinin İyileştirilmesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi, cilt.4, ss.433-440, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biber (Capsicum annuum L.) ve Patlıcan (Solanum melongena L.) Tohumlarının Fidelik Performanslarının İyileştirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.333-340, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Processing Tomato Production in Turkey

Chronica Horticulture, cilt.57, ss.20-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.232-230, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some characteristics of processing tomato lines from organic breeding programme

Acta Horticulturae, cilt.1127, ss.527-532, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekim Öncesi Ön Çimlendirme Uygulamalarının Bazı Sıklamen Tohumlarının Çimlendirilmesi Üzerine Etkileri

BAHÇE, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.938-942, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanayilik Domates Yetiştiriciliği

TÜRKTOB, Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi,, cilt.5, ss.18-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trakya Bölgesinde Doğrudan Tohum Ekimi İle Uygun Soğan Çeşitlerinin Belirlenmesi

Bahçe Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.27-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Fide Yetiştiriciliği

TÜRKTOB, Türkiye Tohumcular birliği Dergisi,, cilt.4, ss.9-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The New Report of Artichoke latent virüs ArLV From Globe Artchoke in Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.265-269, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The New Report of Artichoke latent virus (ArLV) From Globe Artichoke in Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.265-269, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli ve Çevresindeki Bazı Kışlık Sebzelere Görülen Viral Etmenlerin Saptanması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.311-322, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli ve Çevresindeki Bazı Kışlık Sebzelerde Görülen Viral Etmenlerin Saptanması

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.50, ss.311-322, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanayi Domatesi Yetiştiriciliğinde Uygulanan Bazı Preparatların Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Hasad Dergisi, Bitkisel Üretim, Mart 2012, yıl; 27, sayı; 322, s:84-90., cilt.27, ss.84-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Kuru Domates Üretimi Depolaması ve İşlemesi

Hasad Dergisi, Bitkisel Üretim, Haziran 2010, yıl; 26, sayı; 301 , s:94-102., cilt.26, ss.94-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Tarımında Tohumun Stratejik Önemi

Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Temmuz-Ağustos 2009, Sayı: 188, s:30-38, Ankara, (2009)., cilt.8, ss.30-38, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesi Koşullarında Sebze Üretimine Yeni Bir Alternatif Kısa Gün Soğanı

Hasat Bitkisel Üretim Dergisi, sa.265, ss.90-95, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Foraging Activity of Honeybees Apis mellifera L on Onion Allium cepa Seed Production an Quality

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.123-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Vigor Test For Cold Test in Maize

27th ISTA Congress Seed Symposium, 13-21 May 2004, Budapest- Hungary, Abst. No; 102, p; 78, 2004., ss.78, 2004 (Hakemsiz Dergi)

The Effect of Pollination by Honeybees (Apis mellifera) on Onion (Allium cepa L.)

Apimondia, 38th International Apicultural Congress,, ss.554, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Turşuluk (Kornişon) Hıyar Yetiştiriciliği

Dünya Gıda, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinko Katkılı ve Katkısız Kompoze Gübrelerin Ispanağın Verim ve Mineral Madde İçeriğine Etkileri

E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, Cilt 37, Sayı: 2-3, s: 101-108, (2000)., cilt.37, ss.101-108, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinko Katkılı ve Katkısız Kompoze Gübrelerin Brokkoli Yetiştiriciliğinde Verim Üzerine Etkisi

E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, cilt 35, sayı: 1-2-3, s: 97-104, (1998)., cilt.35, ss.97-104, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Cultivation Methods and Disease Incidance on Seed Yield of Cauliflower

Crucifare Newsletter, cilt.18, ss.52-53, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiyede Organik Bitkisel Üretim

Türkiye Ziraat Müh. IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, cilt.1, ss.191-211

Bahçe Bitkilerinde Tohum Üretimi Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, cilt.2, ss.337-369

Türkiye Sanayi Domatesi Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi

I. UluslararasıTürk DünyasıTarım ve GıdaSempozyumu, 19 - 21 Aralık 2019, ss.133-142

Organik ve Konvansiyonel Koşullarda Ön Bitki olarak Yetiştirilen Brokolinin Sanayi Domatesi Üretiminde Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ispec, Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Siirt/Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, ss.614-623

Türkiye Yüksek Öğretiminde Tohumculuk Eğitimi

Türkiye 6.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül 2018. Niğde, Niğde, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2018, ss.23-31

Bazı mevsimlik süs Bitkisi Tohumlarında Çimlenmeyi İyileştirici Uygulamalar

Türkiye 6.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül 2018. Niğde, Niğde, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2018, ss.233-238

Tütün (Nicotiana tabaccum L.) tohumlarının Stres koşul çimlenme özelliklerinin iyileştirilmesi

Türkiye 6.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül 2018. Niğde, Niğde, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2018, ss.272-276

Determining appropriate preceding crops for optimization of organic pepper (Capsicum annuum L.) production in Turkey

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.192

Some characteristics of processing tomato lines from organic breeding programme

XXIX International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): International Symposium on Plant Breeding in Horticulture, Brisbane, Avustralya, 01 Mart 2018, cilt.1127, sa.84, ss.527-532

Performance of organic vegetable rotations under Mediterranean experimental and on-farm conditions

International Symposium on Innovation in Integrated and Organic Horticulture (INNOHORT), Avignon, Fransa, 08 Haziran 2015, cilt.1137, ss.75-82 identifier identifier

Bahçe Bitkileri Tohumluğu Üretimi ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.985-1010

Tohum Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesinde Tohum Kaplama Uygulamalarından Yararlanma Olanaklarının Araştırılması

Türkiye 5.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim, 2014. Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2014, ss.232-237

Sanayi Domatesi Üretiminde Verim ve Briks Değişimi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkinliğinin Belirlenmesi

Türkiye 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014, ss.29-35

“Domates Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörler

Çanakkale Domates Çalıştayı, 13 Ocak 2014. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 13 Ocak 2014, ss.0-52

Pervane Vinca rosea ve İpek çiçeği Portulaca grandiflora türlerinde farklı tohum uygulamalarının çimlenme ve çıkış ile fide kalitesi üzerine etkileri

Türkiye 5.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim, 2014. Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2014, ss.238-243

Türkiye de Sanayi Domatesi Üretiminin Dünü Bugünü ve Geleceği

”. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş., Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2006, ss.177-181

Dried tomato as a new potential in export and domestic market diversification in Turkey

8th International Symposium on the Processing Tomato, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2002, ss.433-436 identifier

Growth control in processing tomato seedlings

VIII. ISHS Symposium on Processing Tomato, 8-10 June, 2002, Istanbul/Turkey. Acta Horticulturae, 613; 2003., İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2002, ss.95-102

Dried tomato as a new potential in export and market diversification in Turkey

”, VIII. ISHS Symposium on Processing Tomato, 8-10 June, 2002, Istanbul/Turkey. Acta Horticulturae, 613; 2003., İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2002, ss.433-436

The Determination of Yield and Some Technological Properties of new Processing Tomato Varieties to be Introduced to the Production in Marmara Region

VIII. ISHS Symposium on Processing Tomato, 8-10 June, 2002, Istanbul/Turkey, Acta Horticulture, 613; 2003., İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2002, ss.345-350

Effect of manure doses and growth media on the physical and chemical properties of soils and rocket leaves

X.th International Colloqium For The Optimization of Plant Nutrition, Kahire, Mısır, 08 Nisan 2000, ss.89-95

Pırasa Üretiminde Farklı Fide Sıklıklarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995

Assesment of Processing Tomato Varieties Suitable for Ege and Marmara Regions In Turkey 2Nd Worldwide Congress On The Processing Tomato

5Th Ishs Fifth International Symposium On The Process mato. (ACTA HORTICULTAE, No.376, 1994), 23 - 27 Kasım 1993

Salçalık Biber Yetiştiriciliği

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK), İzmir, Türkiye

Organik Sebze Tohumu Üretiminde Domates Örneği

Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Nevşehir, Türkiye

Organik Çiftlik Yönetim Modeli

I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye

Her Yönü ile Çeşme Kavunu

Türkiye VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Türkiye, sa.1

Soğan Yetiştiriciliği

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK), 2009 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Manisa, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

Seed and Technologies

Tohum Tohumluk ve Teknolojileri, Prof. Dr. Tahsin Kesici, Editör, Arkadaş Yayınevi, Ankara, ss.1599-1642, 2019

Kaliteyi İyileştirici Olarak Önçimlendirme, Kaplama ve Diğer Uygulamalar

Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri, Cilt-3, Tahsin Kesici, Editör, BİSAB-Arkadaş Basım, Ulus/Ankara, Ankara, ss.1599-1642, 2019

Organik Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği

Bahçe Tarımı-I, Ece Turhan, Editör, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017

Organik Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği

Bahçe Tarımı I, Ece Turhan, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.209-230, 2014

Açık alanda domates, biber, patlıcan ve hıyar yetiştiriciliği

Domates Biber Hıyar ve Patlıcan Yetiştiriciliği ve Entegre Mücadele, Dr. Kadir MELAN, Editör, Uzerler Matbaacılık San. Ltd. Şti. Ankara,, ss.55-88, 2014

Organik Tarımda Ekim Nöbeti Uygulaması

Organik Tarım Güncellenmiş 2 baskı, Müslüm Coşkun, Özge Çiçekli, Muazzez Polat, Murat Candemir, Editör, İmak Ofset, ss.123-149, 2012

Organik Sebze Yetiştiriciliği

Organik Tarım Güncellenmiş II baskı, Müslüm Coşkun, Özge Çiçekli, Muazzez Polat, Murat Candemir, Editör, İmak Ofset, ss.163-184, 2012

Organik Sebze Yetiştiriciliği

Mat Grup Matbaacılık Ltd. Şti., İzmir, 2010

Organik Tohum Üretimi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Cilt I, Benian Eser, Hikmet Saygılı, Adem Gökçöl, Emre İlker, Editör, Meta Basım matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.299-312, 2005

Ekolojik Tarımda Rotasyon (Ekim Nöbeti)

Ekolojik Organik Biyolojik Tarım, Ahmet Altındişli, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.17-21, 2002

Ekolojik Tarımda Sağlıklı Üretim Materyali Seçimi

Ekolojik Organik Biyolojik Tarım, Ahmet Altındişli, Editör, Emre Basımevi, ss.170-183, 1996

Yaprağı ve Çiçekleri Yenen Sebzeler

Sebzecilik II, Hüseyin Vural, İbrahim Duman, Editör, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, 1994

Sebzecilik, Meyvesi Yenen Sebzeler

Sebzecilik I, Hüseyin Vural, İbrahim Duman, Editör, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, 1994

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar