Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkish Word ‘Bay’ in Onomastical Names: An Etymological Approach

Central Asiatic Journal, cilt.55, no.1, ss.72-90, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

The Turkic Word 'bay' in Onomastical Names: An Etymological Approach

CENTRAL ASIATIC JOURNAL, cilt.55, ss.72-90, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Antimony by Using Alizarin Red S

ANALYTICAL LETTERS, cilt.41, ss.2621-2633, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Saruhan ve Saruhan Adlarının Kökeni Üzerine

Dil Araştırmaları, cilt.9, ss.219-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Filoloji ve Botanik Alanlarının Kavşağında Yerel Fitonimler Bitkiadları Meselesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.775-791, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye Yeradbiliminde Leksik Semantik Sınıflandırma Meselesi

Avrasya Terim Dergisi, cilt.3, ss.10-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK DİLİNDE RENK ADI mAn SİSTEMİ VE mAn EKİNİN KÖKENİNE DAİR

TEKE (Türkçe Edebiyat Eğitim Kültür Dergisi), cilt.4, ss.45-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaburun Silikyeradlarında Mikrotoponimisinde Görülen Coğrafi Terimler

Dil Araştırmaları, cilt.7, ss.171-178, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Yeradbiliminde Terim ve Tür Sınıflandırması Sorunları

Avrasya Terim Dergisi, cilt.1, ss.46-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evliya Çelebi nin Nif Bergama zmir Merkez Güzergâhı

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.11, ss.155-179, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osman Mert Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes Taryat Şine Usu

TDİD (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi), cilt.10, ss.190-192, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Onomastik Veriler Işığında Orta Toroslarda İdil Bulgarları: Tırnak(Lı) Boyu

XI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

Osmanlı Toponimlerinde (Yer Adlarında) Kıpçakça Söz Varlığı Örneği: ”Tatarn-ı Aktav”, ”Aktav”

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Varşova, Polonya, 25 Eylül 2017 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.104-109

Dil Politikası Uygulamaları Çerçevesinde Telafer Etnotoponimleri

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 Ekim 2018, ss.1469-1474

Deyimlerden Hareketle Petroglifler Çözümlenebilir mi?: Teke Petrogliflerinde Kuyruk Tipleri ve Anlamları Üzerine

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, ss.90-95

Karakoca Toponiminin Kökeni ve ”Kara Koca Sultan”ın Kimliği Üzerine

Uluslararası Manisa Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.92

Bir Yerel Coğrafi Terim Çok Sayıda Toponim Türk Dili Coğrafyasında Eşme Espe

X. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, cilt.1, ss.184-187

Toponimi Çalışmalarında Leksikosemantik Sınıflandırma Ne Şekilde Olmalıdır

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, cilt.2, ss.381-396

Saruhanoğullarının Menşeine Dair

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozuyumu-IV Saruhan Oğulları Beyliği, Manisa, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.2

Seyahatname nin Birgi Bölümünde Geçen Bazı Manevî Mekânların Erenler Sultan Cebel i Erba in Âsitâne i Baba Sultan Yer Tespitine Dair

Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015

Germiyan Etnonimi Üzerine Germiyan mı Germen mi

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyetleri Sempozyumu III-Germiyanoğulları Beyliği, Kütahya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014

İçel Gülnar da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilen Epigrafik Belgeler Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Geçmişten Günümüze Manisa (Şehzade il. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi)

Karakoca Toponiminin Kökeni Ve Kara KocaSultan’xxın Kimliği Üzerine, , Editör, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, ss.441-452, 2018

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu III: Germiyanoğulları Beyliği

Germiyan Kökadı (Etnonimi) Üzerine: Germiyân mı Germen ( Kermen) Mi?, , Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2017

Adbilim

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2015

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi III

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Arası) Geçen Adbilimcil Söz Varlığının Tasnif ve Değerlendirmesi, Turan Gökçe, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2013

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi 3 Cilt

Geçmiş ve Şimdiki Zamanın Peşinde: Kent ve Seyyah Belgeseli, Metin Ekici,Turan Gökçe, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.219-225, 2013