Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Surfactant Addition to EDTA on Microhardness of Root Dentin

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.38, ss.704-707, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Deformation of the self-adjusting file on simulated curved root canals: a time-dependent study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.112, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

kanal tedavisinin yenilenmesinde dezenfeksiyon

türkiye klinikleri J endod-special topics, cilt.2, ss.35-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

endodontik cerrahi ve sistemik hastalıklar

türkiye klinikleri j endod-special topics, cilt.2, ss.7-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

endodontide irigasyon

Dişhekimliği Dergisi, cilt.27, ss.34-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The efficacy of an experimental single solution versus alternate use of multiple irrigants on root dentin microhardness.

Journal of clinical and experimental dentistry, cilt.5, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Konvansiyonel filmlerin beş farklı cihaz kullanılarak dijitizasyonu: görüntü netliğinin karşılaştırılması

Ondokuz mayıs üniversitesi dişhekimliği dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

başarısız apektomi sonrası mta ın apikal plu olarak kullanımı: olgu sunumu

İZDO 24. uluslararası bilimsel kongre ve sergisi, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

görüntüleme sistemlerindeki gelişmelerin endodontik başarıya etkisi

TDA TDB 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

MTA ile apeksifikasyon tedavisi: olgu sunumu

TED 7. uluslararası endodonti sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Mayıs 2017

kist-benzeri geniş periapikal lezyonların cerrahi olmayan endodontik tedavisi: olgu sunumu

TED 7. uluslararası endodonti sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Mayıs 2017

İYATROJENİK KÖK PERFORASYONUNUN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİSİ

23.izdo uluslararası bilimsel kongre ve sergisi, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Treatment of revascularization of necrotic permanent teeth A case report

1st Online Scientific Congress of International Association of Endodontic Education, Research & Practice, 30 Kasım 2015 - 31 Ocak 2016 identifier identifier identifier

Nonsurgical management of lateral root perforation using mta in an obliterated root canal A case report

1st Online Scientific Congress of International Association of Endodontic Education, Research & Practice, 30 Kasım 2015 - 31 Ocak 2016

Regenerative endodontic treatment of an immature tooth with a necrotic pulp and apical periodontitis using Biodentine A case report

1st Online Scientific Congress of International Association of Endodontic Education, Research & Practice, 30 Kasım 2015 - 31 Ocak 2016 identifier

Posterior Maksillada Büyük Bir Radiküler Kistin Tedavisi Olgu Sunumu

İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Kasım 2015

Clinical management of Dens Invaginatus in Maxillary Lateral Incisors A Case Report

İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Kasım 2015 identifier identifier identifier

Biyoaktif Endodontik Materyaller Nasıl Uygulamalıyız

İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bahar Sempozyumu, 1 - 03 Mayıs 2015

TRİKALSİYUM SİLİKAT TABANLI PATIN GENÇ DAİMİ DİŞTE PULPOTOMİ AJANI OLARAK KULLANIMI OLGU SUNUMU

İzmir dişhekimleri odası uluslararası bahar sempozyumu, 1 - 03 Mayıs 2015

Endodontide Biyoaktif Materyal Uygulamaları

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 Kasım 2014

İltihabi internal kök rezorbsiyonununcerrahi olmayan tedavisi olgu sunumu

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 Kasım 2014

Cerrahisiz Endodontik Tedavi Sonrası periapikal lezyonların iyileşmesi Olgu serisi

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, 15 - 17 Mayıs 2014

Comparison of conventional and digital radiography systems with regard to radiopacity of root filling materials

11th Congress of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, 25 - 28 Haziran 2008

Konvansiyonel radyografiler ve dijital görüntülerin diagnostik kalite açısından karşılaştırılması

Ege üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.86-87

In-vitro comparison of three imaging techniques for root-canal measurements

The Joint Meeting of the Continental European (CED) and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 14 Eylül 2005, ss.19