Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Eylül 2019 Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. NASH tedavisinde SGLT2 inhibitörleri yeni bir umut olabilir mi ?

  Metabolik Sendrom Derneği

 • Mayıs 2019 Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği

 • Mart 2019 Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

  Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri 2019

 • Aralık 2018 Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Zonguldak Endokrin Günleri "Endokrin Hastalıklara Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu"

 • Nisan 2018 Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Türk Diyabet Cemiyeti Ve Türkiye Diyabet Vakfı

 • Ekim 2015 Poster Bildiri İkincilik Ödülü

  Adnan Menderes Üniversitesi

 • Ekim 2015 Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Adnan Menderes Üniversitesi

 • Mayıs 2012 Poster Bildiri Birincilik Ödülü

  Türk Diyabet Vakfı Ve Türkiye Diyabet Cemiyeti

 • Mayıs 2012 Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Türk Diyabet Vakfı Ve Türkiye Diyabet Cemiyeti

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 220

h-indeksi (WOS): 8

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2019 4. İntörn Hekimlik Kongresi

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2019 3. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2017 2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2016 Diyabette Tedavi Yaklaşımı

  Seminer

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2016 2. Ege Bölgesi Hipofiz Toplantısı

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2016 14. Sağlık Halk Kongresi

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye