Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2014 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bd, Türkiye

 • 2002 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Türkiye

 • 1996 - 2002 Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Tıpta Uzmanlık

  Zoledronik Asit Monohidratın BCPAP İnsan Papiller Tiroid Kanseri Hücre Hattında Sitotoksisite ve Apoptozis Üzerine Etkileri

  Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bd

 • 2008 Tıpta Uzmanlık

  PPAR? Agonisti Rosiglitazon Maleat’ın HL-60 İnsan Akut Myeloid Lösemi Hücre Hattında Etkileri

  Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları, İç Hastalıkları Ad

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Sağlık ve Tıp

  XV. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU , Ege ÜTF

 • 2017Sağlık ve Tıp

  2. EGE TİROİD HASTALIKLARI KURSU , Ege ÜTF

 • 2016Sağlık ve Tıp

  XIV. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU , Ege ÜTF

 • 2015Sağlık ve Tıp

  XIII. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU , Ege ÜTF

 • 2015Sağlık ve Tıp

  HİPOFİZ GÖRÜNTÜLEME KURSU , Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

 • 2015Sağlık ve Tıp

  GENETİKTE TEMEL KAVRAMLAR , 1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU

 • 2014Sağlık ve Tıp

  LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI , Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

 • 2012Sağlık ve Tıp

  12th ESE POSTGRADUATE COURSE IN CLINICAL ENDOCRINOLOGY , ESE

 • 2008Sağlık ve Tıp

  3. TÜRKİYE TİROİD HASTALIKLARI KONGRSİ ULTRASONOGRAFİ KURSU , Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

 • 2007Sağlık ve Tıp

  DİYABET, OBEZİTE, OSTEOPOROZ HEKİM KURSU , Ege ÜTF

 • 2006Sağlık ve Tıp

  IV. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU , Ege ÜTF

 • 2006Sağlık ve Tıp

  TEMEL HÜCRE KÜLTÜRLERİ VE MOLEKÜLER UYGULAMALARI , EBİLTEM

 • 2004Sağlık ve Tıp

  AKUT LÖSEMİLER E-KURSU , Türk Hematoloji Derneği

 • 2004Sağlık ve Tıp

  II. EGE DİYABET GÜNLERİ KURSU , Ege ÜTF

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Sunuş Becerileri , Sensezgin Kurmuş

 • 2004Sağlık ve Tıp

  IV. HEMATOLOJİ İLK BASAMAK KURSU , Türk Hematoloji Derneği

 • 2004Sağlık ve Tıp

  KLİNİSYEN-PATOLOG ORTAK LENFOMA KURSU , Türk Hematoloji Derneği

 • 2003Sağlık ve Tıp

  PREOPERATİF MEDİKAL KONSÜLTASYON KURSU , 5. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

 • 2003Sağlık ve Tıp

  İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU , Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)