Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale – Short Form

International Journal of Lower Extremity Wounds, cilt.19, ss.1, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Testosterone Level on Mortality in Patients With Left Ventricular Assist Device

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.51, ss.3418-3423, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Therapeutic plasma exchange in hypertriglyceridemic patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.872-878, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acromegaly is associated with high fibroblast growth factor-21 levels

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.42, ss.53-60, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Human myiasis in patients with diabetic foot: 18 cases.

Annals Of Saudi Medicine, cilt.38, ss.208-213, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Testicular Adrenal Rest Tumor (TART) in congenital adrenal hyperplasia

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, cilt.60, ss.489-493, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

First metreleptin treatment for generalized lipodystrophy in Turkey

DIABETES OBESITY & METABOLISM, cilt.19, ss.299-301, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of Tigecycline for Diabetic Foot Infections

Wounds-A Compendium Of Clinical Research And Practice, cilt.29, ss.297-305, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Primary anetoderma associated with silent thyroiditis

GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA, cilt.151, ss.566-569, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Natural History of Congenital Generalized Lipodystrophy: A Nationwide Study From Turkey

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.101, ss.2759-2767, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acquired partial lipodystrophy is associated with increased risk for developing metabolic abnormalities

Metabolism-Clinical And Experimental, cilt.64, ss.1086-1095, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Medullary Carcinoma of the Thyroid With Axillary Metastasis: A Case Report

INTERNATIONAL SURGERY, cilt.100, ss.390-393, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Insulin Resistance in Brain and Possible Therapeutic Approaches

CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY, cilt.12, ss.553-564, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A case of an ectopic prolactinoma

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.28, ss.148-149, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased Oxidative DNA Damage in Lean Normoglycemic Offspring of Type 2 Diabetic Patients

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.119, ss.467-471, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is there any relationship between Hashimoto’s thyroiditis and urinary iodine level?

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, cilt.15, ss.365-370, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of Lower Urinary Tract Functions in Diabetic Patients

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.6, ss.46-53, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

AKROMEGALİ HASTALARIMIZDA AIP MUTASYONU SONUÇLARIMIZ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.67-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Ayakta Alt Ekstremite Re-ampütasyonları Kaçınılmaz Mı?

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.23, ss.202-207, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Glucagon like peptide-1 (GLP-1) likes Alzheimer's disease

DIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS, cilt.12, ss.469-475, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Dermatological Findings in Diabetic Foot Syndrome

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.23, ss.8-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Immediate and Late Onset Forms of Insulin Hypersensitivity Presenting with Glucose Dysregulation

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.22, ss.264-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Obesity and Breast Cancer: Adipose Tissue, Adipocytokines, Chronic Inflammation, and Hypoxia

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.22, ss.244-253, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy in Diabetic Pregnancies

Turkish Journal of Diabetes and Obesity, cilt.1, ss.73-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Subclinical Thyrotoxicosis

Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, cilt.2, ss.118-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yapay Pankreas: Bugünü ve Yarını

KLİNİK TIP BİLİMLERİ, cilt.5, ss.49-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

33 Questions about Triglycerides and Cardiovascular Effects: Expert Answers

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.45, ss.1-63, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RANKL/RANK/OPG’nin İmmun Sistemdeki Rolleri

Turkiye Klinikleri J Immun Allergy Special Topics, cilt.9, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoimmünolojiye Endokrinolojik Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preoperative and Postoperative Metabolic Date of Patients who underwent Bariatric Surgery.

TURKİSH JOURNAL OF ENDOCRİNOLOJİ AND METABOLİSM, cilt.19, ss.14-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preoperative and Postoperative (1st and 3rd Month) Metabolic Data of Patients Who Underwent Bariatric Surgery

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.19, ss.14-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.8, ss.232-235, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Robot yardımlı laparoskopik bilateral adrenalektomi Olgu sunumu

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.28, ss.225-228, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlıda Tip 2 Diyabet Tedavisi

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, cilt.14, ss.89-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroid ve Selenyum

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.14, ss.76-79, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cardiac Phenotype in Familial Partial Lipodystrop

ENDO 2020, March 28-31, 2020, in San Francisco, California, USA, California, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 31 Mart 2020

OLGU SUNUMU: MALABSORBSİYON SAPTAMAK ÇÖZÜM MÜ?

3. AYDIN MULTİDİSİPLİNER ENDOKRİN GÜNLERİ, Aydın, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020

PİTUİSİTOMALI İKİ OLGU SUNUMU

3. AYDIN MULTİDİSİPLİNER ENDOKRİN GÜNLERİ, Aydın, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020

Normokalsemik Hiperparatiroidide Ne Yapalım?

3. Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020

Olgularla Nadir Hastalıklar 5 Soru 5 Cevao

Nadir görülen metabolizma hastalıkları eğitim sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020

Akılcı İlaç Kullanımı

TİROİDE KLİNİK YAKLAŞIM Tiroid Disfonksiyonuna Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019

Turkish Adaptation of the Diabetic Foot Scale – Short Form

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019, ss.1

YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA KORUNMADİYABETTEN KORUNMA

2. ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019

Endokrinolog gözüyle morbid obez hastaya yaklaşım

EOD Toplantıları, İzmir, Türkiye, 22 Mayıs 2019

multiple vertebral kırıkla başvuran hamilelik ilişkili osteoporoz olgusu

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

Adrenal Venöz Örnekleme Sonuçlarımımz

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

intratiroiDal paratiroiD aDenomlu olgu sunumumuz

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

Consortium Congenitale

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

Endokrin Acil Olgularda Yönetim

4. İntörn Hekimlik Kongresi, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2019

Hangi Diyabet Ne Zaman?

3. ege endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

Lipodistrofide fenotip genotip ilişkisi

3. ege endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

Tedaviye Dirençli TSH Yüksekliği Olan Hastalarda LT4 Absorbsiyon Testi Sonuçlarımız

III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2018

The secret of the ophtalmopathy

20th European Congress of Endcorinology, Barselona, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2018, cilt.56, ss.454-455

DİYABETLİ BİREYLERDE YARA ALANIÖLÇÜMÜNDE ÜÇ FARKLI TEKNİK YÖNTEMUYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Osteporozun Nadir Bir Nedeni Papss2 Eksikliği

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresİ, Antalya, Türkiye, 03 Mayıs 2017, ss.1

OTOİMMUNPOLİGLANDÜLER SENDROMLU 2 VAKA ÜZERİNDEN STAT 3 MUTASYONU TARTIŞMASI

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Lipodistrofi Tedavi Deneyimi

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

Testiküler Adrenal Rest Tümörü (Tart) Olan İki Olgu

2. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

Kazanılmış Parsiyel Lipodistrofide Ağır Metabolik Komplikasyonlar

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Familyal Parsiyel Lipodistrofide Klinik Prezentasyonlar, Metabolik Anormallikler ve Son Organ Komplikasyonları

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Gebeyim, Guatrlıyım. Bebeğim için endişe etmeli miyim?

TİROİD (GUATR) HALK SÖYLEŞİSİ, İzmir, Türkiye, 15 Aralık 2016

DİYABETTE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Seminer Programı, İzmir, Türkiye, 03 Kasım 2016

Obezite polikliniğindeki deksametazon süpresyon testi sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.139-140

NODAT verilerimiz

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.147-148

Hipofizit

2. Ege Bölgesi Hipofiz Toplantısı, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2016

TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI OLGULARI VE YÖNETİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. İNTÖRN HEKİMLİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2016

DİYABETİK OLGU VE YÖNETİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. İNTÖRN HEKİMLİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2016

İNSÜLİNOMALI OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin Kanserler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

Differansiye Tiroid Kanserlerinde Tedavi

XX. EGE ONKOLOJİ GÜNLERİ ENDOKRİN KANSERLER SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2016

Atipik prolaktinoma vakalarımız

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin kanserler sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

Tek Tip Beslenme Doğru Mudur?

14. SAĞLIK HALK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 11 Mart 2016

Obezite Polikliniğindeki Deksametazon Supresyon Testi Sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Rezidü Yağ Karakteristiklerinin Belirlenmesi Lipodistrofide Subtiplerin Tanınmasında Yardımcıdır

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Treatment effect on cardiac function in patients with acromegaly

31. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, cilt.15, ss.49

İshal ile Başvuran Bir Medüller Tiroid Kanseri Olgusu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Ekim 2015, ss.1

The effect of tigecycline on diabetic foot infections: prospective observational experience of 90 patients

Interscience Conference of Antimicrobial Agents and Chemotherapy / International Congress of Chemotherapy and Infection (ICAAC/ICC), California, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 21 Eylül 2015

SELF EMULSIFYING (SNEDDS-SMEDDS) DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR POORLY SOLUBLE DRUGS

11th international symposium on pharmaceutical sciences (ISOPS-11), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015

Prolaktinoma

Ege Bölgesi Hipofiz Toplantısı, İzmir, Türkiye, 09 Haziran 2015

Adrenal İnsidentaloma

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

SESSİZ KORTİKOTROPİNOMALI BİR OLGU

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

MEDÜLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARIMIZIN ÖZELLİKLERİ

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Kan Şekeri Yüksekliği İle Tanı Alan Bir Akromegali Olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Premenapozal Hashimoto Tiroiditi Olan Kadınlarda D Vitamini Düzeyi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Effect of hypercholesterolaemia on peripheral blood CD34 cell levels

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, 22 - 25 Mart 2015

Changes in the lipid levels during the mobilization processes

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, 22 - 25 Mart 2015

MEN-4 Sendromu

I. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Şubat 2015, ss.1

MELANOKORTİN 4 RESEPTÖR MUTASYONU VE OBEZİTE

1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLARI VE GENETİK SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

HETEROZİGOT AGPAT2 MUTASYONU, DİYABET VE EKSTREMİTELERDE LİPODİSTROFİ

1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Melatonin 4 Reseptörü Mutasyonu ve Obezite

I. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Anterior mediastende ektopik paratiroid adenomu

17 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

PROSPECTIVE EVALUATION OF SEVEN DIABETIC HAND INFECTION

34th Annual Congress of Orthopaedic and Trauma Association of Macedonia and Thrace., Kuşadası, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

Gebelik ve Tiroid

Ege Asistan Günleri, İzmir, Türkiye, 11 Ekim 2014

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS(LHH)'Lİ DİYABETES İNSİPİTUS OLGU SUNUMU

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.1

AGPAT2 VE PTRF MUTASYONUNA BAĞLI KONJENİTAL JENERALİZE LİPODİSTROFİDE KORUNMUŞ MEKANİK YAĞ DOKUSU

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS (LHH)’xxLİ DİYABETES İNSİPİTUS OLGU SUNUMU

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

NADİR GÖRÜLEN BİR SUBAKUT TİROİDİT OLGUSU: KABAKULAK TİROİDİTİ

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Hastane Önünde Yine Neden Bayıldın?

13. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

Buzdağının Altı = Diyabetk Ayak

13. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

Halsizliğin Ardından

13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

How Do You Feel ? A Boy or A Girl ? Is This The Question ?

21st International Sexual Health Congress, Antalya, Türkiye, 17 Nisan 2014, ss.1

SORUNU DİYABETİK AYAK TİMİ ÇÖZER: BİR OLGU SUNUMU

8. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 01 Aralık 2013

Diyabetik Ayaklı Bir Olgu

11. Ege Diyabet Günleri Kursu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2013

Robot yardımlı laparoskopik bilateral adrenalektomi: video sunumu

11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013

Refetoff Sendromu: Olgu Sunumu

35 . Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.243

Diyabtik Ayak Ülseri Tedavisinde Büyüme Faktörleri

EKMUD İzmir Toplantısı, İzmir, Türkiye, 23 Ocak 2013

100 DİYABETLİ BİREYE SORDUK

48. ULUSAL DİYABET KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2012

T4 malabsorbsiyonu: olgu sunumu

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.102

Vitamin D’nin diyabetik hastada önemi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.171

VİTAMİN D’NİN DİYABETİK HASTADA ÖNEMİ

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Vitamin D

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.169

Amiodaron ve Tiroid Disfonksiyonu

9. Sağlık Halk Kongresi Hekim Oturumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Şubat 2011

Diyaliz Hastalarında Değişen Osteodistrofi Paterni.

5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Taylan Kabalak’ın Tiroid Hastalıkları Kitabı

Nodüler Guvatrlar ve Ötiroid Nodüler Guvatrlar, Şevki Çetinkalp, Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Bilmedya, ss.223-258, 2019

VAKALARLA DİYABET

TİP 2 DİYABET VE GLUKAGONA BENZER PEPTİD-1 (GLP-1) GRUBU İLAÇ KULLANIMI, CANDEĞER YILMAZ, Editör, Karakış, İstanbul, ss.133-138, 2019

Vakalarla Diyabet 2018

Yaşlı, Bilişsel Bozukluğu ve Demanslı Hastada Medikal Tedavi ve Tıbbi Beslenme Tedavisi, Candeğer Yılmaz, Editör, Karakış, İstanbul, ss.3-4, 2019

Vakalarla Diyabet 2018

Diyabette Sürekli Subkütan İnsülin İnfüzyonu (SSİİ), Candeğer Yılmaz, Editör, Karakış, İstanbul, ss.1-2, 2019

Taylan Kabalak’ın Tiroid Hastalıkları Kitabı

Nodüler Guvatrlar ve Ötiroid Nodüler Guvatrlar, Şevki Çetinkalp,Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Bilmedya, İstanbul, ss.223-258, 2019

Taylan Kabalak’xxın Tiroid Hastalıkları Kitabı

Tiroid Bezi Gelişiminde Transkripsiyon Faktörleri ve Sinyal Proteinleri, Şevki Çetinkalp, Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Bilmedya, ss.11-16, 2019

Taylan Kabalak’xxın Tiroid Hastalıkları Kitabı

Differansiye Tiroid Kanserlerinde Prognoz Belirlenmesi ve Prognozu Etkileyen Faktörler, Şevki Çetinkalp, Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Bilmedya, ss.269-276, 2019

Taylan Kabalak’xxın Tiroid Hastalıkları Kitabı

Tiroid Hormonlar›n›n Kanda Tafl›nmalar›, Şevki Çetinkalp, Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Bilmedya, ss.69-76, 2019

İyi ki doğdun iyi varsın metformin (60 yıllık dost)

Prediyabette Metformin, Çetinkalp Şevki, Editör, Teknik Basım Tanıtım Matbaacılık Sa. Tic. A.Ş., 2018

SEMPTOMDAN TANIYA Kanıta-Dayalı Bir RehberSymptom to Diagnosis - An Evidence-Based Guide

İstenmeyen Kilo Kaybı, Scott D. C. Stern, Adam S. Cifu, Diane Altkorn. Çeviri Editörü Tufan Tükek, Editör, ISTANBUL TIP KITABEVI, ss.32-525, 2018

TEMD DİSLİPİDEMİ TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

Hipertrigliseridemi Olgusuna Yaklaşım ., Tevfik Sabuncu, Sevim Güllü, Editör, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., ss.85-88, 2018

İyi ki Doğdun İyi ki Varsın Metformin (60 yıllık dost)

Metforminin Vücut Ağırlığı Üzerine Etkisi, Çetinkalp Şevki, Editör, Teknik Basım Tanıtım Matbaacılık Sa. Tic. A.Ş., 2018

VAKALARLA DİYABET 2018

Tip 2 Diyabet ve Böbrek Hastalığı, YILMAZ CANDEĞER, Editör, Karakış Basım Matbaa, 2018

TİP 2 DİYABETTE ORAL ANTİDİYABETİKLER

DİPEPTİDİL DEPTİDAZ-4 İNHİBİTÖRLERİ (GLİPTİNLER), ŞEVKİ ÇETİNKALP, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, ss.53-62, 2008

TEMEL GERİATRİ

BÖLÜM 3 YAŞLI BİREYİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.2: GERİATRİK HASTALARDA FİZİK MUAYENE VE LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ, YEŞİM GÖKÇE KUTSAL, DİLEK ASLAN, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, ss.121-123, 2007