Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempzoyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2018 IV. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2017 Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Mezunları İstihdam Sorunları Çalıştayı

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2017 Müzik ve Dans Kongresi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

  Oturum Başkanı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2016 II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

  Panelist

  Muğla, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Müzik Sempozyumu - "MÜZİKTE PERFORMANS"

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Göç Kültür ve Kimlik Kapsamında Eskişehir Kırım Tatarları Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2015 Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2015 Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu

  Panelist

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2013 Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2012 Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu

  Panelist

  Balıkesir, Türkiye

 • 2010 Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2009 Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2007 Halk Kültüründe Çalgı Uluslararası Sempozyumu

  Panelist

  Kocaeli, Türkiye

 • 2007 Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2010 "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödülü

  Türkiye Yazarlar Brliği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1