Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

 • 2009 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ses Eğitimi Bölümü

 • 2000 - 2009 Öğretim Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

 • 1992 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

 • 1990 - 1992 Okutman

  Ege Üniversitesi, Rektörlük

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

 • 2019 - 2020 Yönerge Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

 • 2015 - 2016 Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

 • 2009 - 2012 Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı

 • 2009 - 2012 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

 • 2003 - 2005 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi

Verdiği Dersler

 • Doktora Müzik Antropolojisi

 • Lisans Müzik Terminolojisi

 • Yüksek Lisans MÜZİKSEL DEĞERLENDİRMEDE YAZILI ANLATIM

 • Lisans Türk Müziği Türleri ve Analizleri

 • Lisans Çalgı Eğitimi VII

 • Doktora MÜZİK ANTROPOLOJİSİ

 • Lisans ÇALGI EĞİTİMİ V

 • Lisans ÇALGI EĞİTİMİ III

 • Lisans TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ IV

 • Lisans TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ III

 • Lisans TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ I

 • Lisans TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ II

 • Lisans TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ