Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MÜZİK TÜRLERİ SINIFLANDIRMASINDA MODEL UYGULAMASI: BİR MÜZİK TÜRÜ OLARAK “SEMAH”

Eurasian Journal of Music and Dance, ss.32-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sanat Müzikleri ve Türk Halk Müzikleri Dikotomisinde Önemli Bir Dinamik: “Toplumsal Katmanlar”

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.639-652, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Müzikte Tür Kavramı: Müzik Türleri Sınıflandırmasında Yeni Bir Model Önerisi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜSLUP KAVRAMINA ANALİTİK BİR BAKIŞ: TÜRKİYE’DE GELENEKSEL MÜZİKLERDE PERFORMANS NORMLARI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.302-314, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRIM TATAR MÜZİK GELENEĞİNDE TAŞIYICI BİR UNSUR OLARAK KIRIM TATAR KADINLARI APAKAYLAR ve KARTANAYLAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.2390-2406, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk halk müziğinin yeniden üretimi/inşası: Ulusal kaynaştırma projesi olarak “Yurttan Sesler” topluluğu

Journal of Human Sciences, cilt.2, ss.931-947, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜRİÇİ BİR DEĞERLENDİRME: TOPLUMSAL NORMLAR EKSENİNDE “MÜZİKSEL TERCİH”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.90-100, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İZMİR TAHTACILARI EKSENİNDE KÜLTÜREL KİMLİĞİN İFADE ARACI OLARAK SEMAHLAR

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.239-280, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“KOLORİT” KAVRAMI BAĞLAMINDA NOTA YAZISININ KIRIM TATAR MÜZİĞİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ

Akademik Bakış Dergisi, ss.1-14, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Müzik Kültüründe Çalgı ve Çalgı Kültürü

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.91-99, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nida Tüfekçi İle Söyleşi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.61-75, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Yöresi Folkloru

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.161-169, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vakıflı Köyü Ermenilerinde Müzik Pratikleri

2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Antakya’da Çokkültürlülüğün Müziksel İzleri

IV. Uluslararası Müzikve Dans Kongresi, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.248-259

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNDE ÖZGÜN BİR EL VERME ÖRNEĞİ: “NOTER ONAYLI USTA” M. MESUT TEZCAN

III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 17 Ekim 2018, ss.60-62

Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlarının İstihdam Sorunu

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarları Mezunları İstihdam Sorunları Çalıştayı, Diyarbakır, Türkiye, 18 Ekim 2017, ss.99-103

Fenomenolojik Açıdan Mevlevi Ayinleri

II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.152-162

Kırım Tatar Ritüeli Tepreş ÖrneğindeDiasporik Toplumlarda Müzik ve Kimlik İlişkisi

GÖÇ KÜLTÜR ve KİMLİK KAPSAMINDA ESKİŞEHİR KIRIM TATARLARI ÇALIŞTAYI, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2015

KIRIM TATAR MÜZİK GELENEĞİNDE TAŞIYICI BİR UNSUR OLARAK KIRIM TATAR KADINLARI APAKAYLAR ve KARTANAYLAR

HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Mart 2015

Türkiye'de Yaşayan Kırım Tatarlarında Kültürel Bir Performans ve Kimliksel Bir Mekan Olarak 'Tepreş Ritüeli'

Uluslararası Halk Kültür Sempozyumu Halk Kültüründe Eğlence, Kocaeli, Türkiye, 11 Aralık 2009, no.10, ss.321-340

Türkiye de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak Bağlama

Uluslararası Halk Müziğinde Çalgılar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Şubat 2007, ss.268-278

Kitap & Kitap Bölümleri

Kırım Tatar Müziği 'Etnografik Bir Perspektif'

Türk Musikisi Atlası, Feyzan Göher Vural & Timur Vural, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.273-296, 2019

Kırım Tatar Tepreş Örneğinde Diasporik Toplumlarda Müzik ve Kimlik İlişkisi

Eskişehir de Kırım Tatarları Diaspora Kültürel Miras ve Kimlik, Mehmet Ali yolcu, Editör, Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir, ss.49-64, 2016

Türk Halk Müziği Türünde Temel Sınıflandırmalar

Türk Müzik Tarihine Giriş - I, Ahmet Bülent Alaner, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.100-119, 2015