Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TWO-YEAR CLİNİCAL FOLLOW-UP OF GLASS-IONOMER VERSUS BULK FİLLRESİN COMPOSİTE

INTERNATİONAL DENTAL JOURNAL, cilt.67, ss.231, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of high risk university students knowledge about dental trauma and emergency procedures.

Journal of International Dental and Medical Research, cilt.6, ss.100-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different Application Procedures on Microleakage and Microhardness of a Bulk-Fill Composite Material

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.38, ss.48-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuklarda kötü alışkanlıkların neden olduğu oklüzal düzensizlikler

Türkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics, cilt.3, ss.68-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mukolipidozis Tip II I Cell Hastalığında ağız içi bulgular Olgu sunumu

Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent, cilt.1, ss.38-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Obezite ve Diş Çürüğü İlişkisi

Dişhekimliği Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda obezite ve diş çürüğü ilişkisi

Dişhekimliği Dergisi, cilt.118, ss.54-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association Between Body Mass Index and Dental Caries Among Children

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.1, ss.142-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuklarda diş çürüğü ve vucüt kitle indeksi ilişkisinin incelenmesi

The journal of pediatric research, cilt.1, ss.142-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of silver diamine fluoride on microleakage

J Int Dent Med Res, cilt.6, ss.105-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Evaluation of High Risk University Students Knowladge About Dental Trauma and Emergency Procedures

Journal of International Dental and Medical Research, cilt.6, ss.100-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKLARDA BRUKSİZM

irenbe dergi, cilt.8, ss.11-13, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ellis-Van Creveld sendromu: Olgu sunumu

Türk Pedodonti Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Treatment of crown fractures after recurrent traumas: Case report with 12-month follow up

IZDO 24 th INTERNATİONAL SCİENTİCİF CONGRESS AND EXHİBİTİON, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Surgically guided eruption of mandibular first premolar associated with dentigerous cyst

IZDO 24 th INTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS AND EXHİBİTİON, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Surgically guided eruption of mandibular first premolar associated with dentigerous cyst

IZDO 24th International Scientific Congress and Exhibition, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

INVESTIGATION OF THE USE MOUTHGUARD AND DENTAL TRAUMA KNOWLEDGE LEVEL OF TAEKWANDO PLAYERS

IZDO 24 th INTERNATIONAL SCIENTİFİC CONGRESS AND EXHİBİTİON, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Rehabilitation of a cystic lesion following marsupialization with obturator: Case report

IZDO 24th International Scientific Congress and Exhibition, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

REHABİLİTATİON OF CYSTİC LESİON FOLLOWİNG MARSUPİALİZATİON WİTH OBTURATOR: CASE REPORT

IZDO 24 th INTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS AND EXHİBİTİON, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Tekrarlayan travmalar sonrası oluşan kron kırıklarının tedavisi: Olgu sunumu, 12 aylık takip

24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Dişhekimleri Odası, 10 - 12 Kasım 2017

Tekvando sporcularında dental travma bilgi düzeyinin ve mouthguard kullanımının incelenmesi.

24. UluslararasıBilimsel Kongtre ve Sergisi İzmir Dişhekimleri Odası, 10 - 12 Kasım 2017

Çocuklarda çürük riskinin belirlenmesi ve etiyolojik faktörler ile ilişkilendirilmesi

Türk Pedodonti Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Süt dişlerinde kök kanal boyunun belirlenmesinde elektronik apeks bulucu kullanımının başarısı

TDA (Türk Dişhekimleri Birliği) 22. Uluslararası diş hekimliği kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016

Clinical Evaluation of a Compomer and a Glass Ionomer Cement 1 Year Follow up

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015

Yüzey örtücü ile kaplanmış kompomer ve cam iyonomer simanın klinik başarısı

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 Kasım 2014

Kök Kanalindaki Yabanci Cismin Uzaklaştirilmasi Olgu Sunumu

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 Kasım 2014

Mechanical properties of surface coated compomer and glassionomer cement

International Association for Dental Research, Dubrovnik, Hırvatistan, 10 - 14 Eylül 2014