Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Davranışsal Coğrafyada Bilişsel Haritalar: Ege Üniversitesi Kampüsü Örneği

Türk Coğrafya Dergisi, ss.81-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Immigration Européenne de Retraités vers la RivieraTurque Le cas D Alanya Côte Méditerranéenne

Revue Européenne desMigrations Internationales, cilt.22, ss.203-223, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancıların Türkiye de Mülk Edinimi Coğrafi BirYaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.45-55, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancıların Türkiye de Mülk Edinimine İlişkin Politik Tartışmalar

Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 30 - 31 Mart 2013

Regional Development Practices In Turkey and A Model For Regional Development In The Caucasus

Black Sea Region In XXI. Century: Socio-Economic Development and Integrational Interactions In The Globalization, 15 - 18 Haziran 2011, cilt.1, ss.95-107

Göç Kırsal Kalkınma Kırsal Turizm ve Türkiye

ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 Eylül 2007

Kula da Göç Özellikleri ve Göç YatırımEğilimleri

Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006, cilt.1, ss.421-430

Kitap & Kitap Bölümleri

Profesör Doktor İlhan KAYAN a Armağan

”Görünmez” Bir Küresel Sorun:Çevre Mültecileri, Ertuğ Öner, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No:181, 2013

Profesör Doktor Asaf KOÇMAN a Armağan

Beşeri ve Ekonomik Özellikleri Açısından İzmir, Öner ERTUĞ, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No:180, 2013

Tourisme et Diversites Facteurs de Développement

Migrations européennes vers les lieux touristiques turcs:effets économiques, M. Sarlet A. Manço, Editör, L’Harmattan, 2008

Tourisme et Diversites Facteurs de Développement

Apports des émigrés au tourisme turc et tendances deconsommation, M. Sarlet A. Manço, Editör, L’Harmattan, 2008