Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Mart 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2014 Yarışma

  Güzelbahçe Belediyesi

  Güzelbahçe ve Deniz Fotoğraf yarışması

 • Mayıs 2013 Yarışma

  Ege Üniversitesi

  Atık ve Sanat Konulu Fotoğraf Yarışması

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor EGEMİA

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Yarışma Temsilcisi

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2020 SineFilozofi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2019 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2019 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2018 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakütesi Dergisi Sempozyum Özel Sayısı

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2018 Researcher: Social Science Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2018 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018 Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2018 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 29. Sayı

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2017 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 36. Sayı

  Hakemli Bilimsel Dergi