Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE REPRESENTATION OF GROTESQUE BODY IN PHOTOGRAPH DIANE ARBUS

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, ss.364-384, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

UZAM OLARAK BEDEN MORIMURA NIN OTOPORTRE FOTOĞRAFLARINDA MEDYALARARASILIK

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.26, ss.84-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REHA ERDEM FİLMLERİNDE ERKEKLİK ARKETİPLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ

Journal of International Social Research, cilt.9, ss.1507-1516, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

To be adopted or not to be adopted reading the cultural signs through a west east dichotomy

Mnemosyne o La Costruzione Del Senso, ss.141-159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türk sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili Yeşim ustaoğlu ve Pandoranın Kutusu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.181-210, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Göstergeler Bağlamında Behzat Ç ve Polis İmgesi

TürkBilim, cilt.2, ss.75-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği Witkin ve Serrano

DOGU BATI DŞÜNCE DERGİSİ, ss.191-218, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Geriye Sayma Olarak Dört Ay Üç Hafta İki Gün

TürkBilim, ss.195-209, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Representation of Grotesque as Comedy Element: Recep İvedik Series

10th International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019

Queer Representations in François Ozon Cinema and the Homonormative Transformation of the Family

10th International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019

Transmedya Anlatıcılığı Bağlamında Bandersnatch Analizi

International Erasmus Symposium, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019

Tüketim Kültürü, Domestik Alan ve Mahremiyet Bağlamında ’Gelin Evi’ Programı Örneği

Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018

Concept of Ugly Abject in Recent Turkish Cinema Non Beautiful is Aesthetic

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Congress, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2015, ss.96-109

Body as Art, Body as Space: Intertextuality in Morimura’xxs Auto-Portrait Photographs

Ege University 15th Cuktural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015

Advertisement Usage to Prevent Violence Against Women State The Social Participation of Women and Social Spots

International Multidisciplinary Conference woman in the Cultural Mosaic: Dimensions of Live-Space and Active Citizenship, Krakow, Polonya, 14 - 15 Kasım 2013

Identity of the Grotesque Transgression through Visual Media

The euroacademia International Conference Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities, Zagreb, Hırvatistan, 18 - 20 Nisan 2013

Edebiyat ve Sinema Kavşağında Kültürel Ekoloji Romandan Filme Koku

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012

Language, Culture and Film

Culture in Language: Language in Media, Variation Research, Chemnitz, Almanya, 13 - 15 Temmuz 2012 identifier identifier identifier

Fahişe Kutsal Fahişe Madonna Arketipinin İzinde Masumiyet ve İffet

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009

Sinema ve Edebiyatta Kurmaca Karşıt Söylem Olarak Ensest

III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 21. Yüzyılın Başında Biz ve Öteki Sorunu, Eskişehir, Türkiye, 18 - 20 Mart 2009

Eski Aile Albümlerinin Dijital Fotoğrafçılık Karşısındaki Hüzünsel Göstergesi Duygusal Zekanın Fotoğrafları Alımlamadaki Önemi

2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına, İzmir, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.279-290

Kitap & Kitap Bölümleri

THE REPRESENTATION OF GROTESQUE AS COMEDY ELEMENT: RECEP IVEDIK SERIES

Current Debates in Film & Media Studies, Emrah Doğan, Editör, IJOPEC Publication , London, ss.9-16, 2019

QUEER TRANSFORMATION OF THE FAMILY IN FRANÇOIS OZON’S CINEMA

Current Debates in Film Media Studies, Emrah Doğan, Editör, IJOPEC Publicaiton, London, ss.31-40, 2019

Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği: Mapplethorpe ve Sherman

Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Takımcı, Dilek; Gürses, İlknur, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.103-131, 2016

Halkla İlişkilerde Görsel Materyallerin Önemi: Dijital Fotoğrafçılığın Kullanımı

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak Halkla İlişkiler, Nilay Başok Yurdakul, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.277-298, 2008

Diğer Yayınlar