Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu/Online Gazetelerin Tasarımı: Gazeteler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu/GAZETECİLİK EĞİTİMİNİN DİJİTALLEŞMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNDE YAPILAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2018 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 4.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu/Online Gazeteciliğe Geçişte Değişen Haber Tüketim Pratikleri: Yetişkinler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Innovation and Global Issues in Social Sciences III

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 CUDES 2018 7. International Congress on Current Debates in Social Science

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2. Uluslararası Sosyal Beseri Ve Egitim Bilimleri Kongresi/Dijital Çağda Gazetecilik Eğitimi

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 Innovation and Global Issues in Social Sciences III/Yeniliklere Adaptasyon Sürecinde Medya Sektöründe Çalışanların Bilgi Arama Davranışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 13th International Educational Technology Conference, IETC 2013 / Web Tabanlı Eğitim Farkındalığının Araştırılması: Ege Üniversitesi Örneği

  Katılımcı

  Kuala-Lumpur, Malezya

 • 2013 4. Risk Altında Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Çocuk ve Bilişim-2013/Bilişim Dünyasında Çocuklar: İnternet ve Cep Telefonu ile Sosyal Medya Kullanımı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 2. Uluslararası İletişim Sempozyumu: Yeni İletişim Teknolojileri ve Dönüşüm/ Gazete Okuryazarlığında Dönüşüm: İzmir’deki İnternet Gazeteciliği Kültürünün Yaygınlaşması Ve Takibinin Araştırılması

  Katılımcı

  Bishkek, Kırgızistan

 • 2011 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu/Küreselleşme ve Kültürler Arası İletişim Sürecinde Nevşehir İli Destinasyonlarında Bir İmaj Geliştirme Girişimi Olarak Web Tasarımı Modeli

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu/Gelişmiş Avrupa Ülkelerinin Destinasyonlarıyla Nevşehir Turizm Destinasyonu Web Siteleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz: Farklılıklar, Benzerlikler, Öneriler

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2011 3.Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu/Çocuklarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığının Önlenmesinde Uzaktan Eğitimin Rolü : Bir Web Tasarımı (Modeli) Önerisi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 IETC 2010 INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE/Power Point Programının Bir E-Öğrenme Tekniği Olarak Tasarlanması ve Sunumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 IETC 2010 INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE/E-Öğrenmede PowerPoint’le Kullanılan Yazılımlar ve Örnek Uygulama Olarak Quiz Yaratma

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu/ Akademik Olarak İletişim Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekalarının İncelenmesi: Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri Örneği

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu/Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımları ile Duygusal Zekaları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi/ Aile Formatli Durum Komedilerinde Bireylerarasi İletişim Süreçlerinin İstatistiksel Olarak Modellenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi/ İlköğretimdeki Öğrencilerin Öğrenme Sürecinde Dinleme Ve Anlama Yeteneğini Azaltan Faktörlerin İstatistiksel Analizi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 1997 Fen Fakültesi İstatistik Lisans Bölüm Birinciliği

  Ege Üniversitesi /Fen Fakültesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2