Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AÇIK KAYNAK KODLU VE TİCARİ WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.979-990, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Ortamda Tüketici Davranışları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt.53, ss.71-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EĞİTİM YAZILIMLARINA NATİF YAZILIM ÖNERİSİ WTUZEM

the Journal of Academic Social Sciences, ss.148-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Oyunlar Ve Dijital Şiddet Farkındalığı Ebeveyn Ve Çocuklar Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.806-818, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Banking Personnel s Access To E Learning Opportunities On Their Professional Achievement

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.12, ss.269-280, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Teknolojileri Dünyasına Giriş Gençliğin MSN Kullanımı

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.57-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitime Yeni Bir Bakış Örnek Uygulama

Yeni Düşünceler Dergisi, ss.135-148, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Online Gazeteciliğe Geçişte Değişen Haber Tüketim Pratikleri Yetişkinler Üzerinde

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 3 - 05 Mayıs 2018

A Research About the Future of Traditional Newspapers Againstthe Advanced Internet Technologies

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19 - 21 Nisan 2018

Dijital Çağda Gazetecilik Eğitimi

2. Uluslararası Sosyal Beseri Ve Egitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 06 Nisan 2018, ss.51-52

Web Tabanlı Eğitim Farkındalığının Araştırılması Ege Üniversitesi Örneği

13th International Educational Technology Conference IETC-2013, Malezya, 13 - 15 Mayıs 2013, ss.1323-1332

Bilişim Dünyasında Çocuklar İnternet ve Cep Telefonu ile Sosyal Medya Kullanımı

4. RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2012, ss.273-297

Gazete Okuryazarlığında Dönüşüm İzmir deki İnternet Gazeteciliği Kültürünün Yaygınlaşması Ve Takibinin Araştırılması

2. Uluslararası İletişim Sempozyumu: Yeni İletişim Teknolojileri ve Dönüşüm, Bishkek, Kırgızistan, 2 - 04 Mayıs 2012, ss.963-976

Çocuklarda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığının Önlenmesinde Uzaktan Eğitimin Rolü Bir Web Tasarımı Modeli Önerisi

3.Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.217-244

E Öğrenmede PowerPoint le Kullanılan Yazılımlar ve Örnek Uygulama Olarak Quiz Yaratma

IETC 2010- 10. INTERNATIONAL EDUCATIONAL T ECHNOLOGY CONFERENCE, Sakarya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.1, ss.537-542

Power Point Programının Bir E Öğrenme Tekniği Olarak Tasarlanması ve Sunumu

IETC 2010 INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, Sakarya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.2, ss.1185-1189

Aile Formatli Durum Komedilerinde Bireylerarasi İletişim Süreçlerinin İstatistiksel Olarak Modellenmesi

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, ss.185-201

Kitap & Kitap Bölümleri

The Design of Online Newspapers: A Comparative Analysis onOnline Newspapers

New Approaches in Media and Communication, Ahmet Ayhan, Editör, PeterLang, ss.255-273, 2019

A Comparative Analysis on the Information Search Behavior of Workers in the Media Sector during the Adaptation Process to the Innovations

Contemporary Services Management Issues - Multidisciplinary Perspectives -, Pelit E.,Soybali H.,Avan A., Editör, Peterlang, Berlin, ss.77-102, 2018

Research about the Future of Traditional Newspapers against the Advanced Internet Technologies

CURRENT DEBATES IN MEDIA STUDIES, Doğan Evin , Doğan Emrah , Editör, Ijopec Publication London, London, ss.11-25, 2018

Online Gazetecilik ve Haber sitelerinin Tasarımı

Değişen Dünyada Gazetecilik, Gülgün Erdoğan Tosun, Hanifi Kurt, Editör, ORION, Ankara, ss.71-97, 2016

Lobicilikte Bilginin Önemi ve Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Ermeni Rum Yahudi Lobileri Örneğinde Lobicilik Kavramlarına Giriş, Bilgehan Gültekin, Leyla Budak, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-95, 2008