Dr.Öğr.Üyesi

İNCİ TÜNEY KIZILKAYA


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Kuzey Ege denizinde bulunan Cystoseira türlerinin moleküler özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

2005

2005

Yüksek Lisans

İzmir körfezinde gelişen bazı Cystoseira türlerinin moleküler yapılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2006 - 2011

2006 - 2011

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hidrobiyoloji

Doktora

Doktora

Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler

Doktora

Doktora

Sucul Ekosistemlerde Bozulma ve Korunma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Alglerin Biyoçeşitliliği ve Ekosistemdeki İşlevi

Lisans

Lisans

Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Canlılarda Biyolüminesens

Lisans

Lisans

Tohumsuz Bitkiler

Lisans

Lisans

Deniz Biyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Algal toksinler ve toksin analizinde güncel teknikler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Collaborative Database to Track Mass Mortality Events in the Mediterranean Sea

Garrabou J., Gomez-Gras D., Ledoux J., Linares C., Bensoussan N., Lopez-Sendino P., et al.

FRONTIERS IN MARINE SCIENCE, cilt.6, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

A review of seagrass detection, mapping and monitoring applications using acoustic systems

Gümüşay M. Ü. , Bakırman T., Tüney Kızılkaya İ. , Aykut N. O.

European Journal of Remote Sensing, cilt.52, ss.1-29, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Molecular and morphological identification and distribution of Cystoseira C. Agardh, 1820 species in Northern Mediterranean Coasts of Turkey

Tüney Kızılkaya İ. , Sukatar A.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.27, no.27, ss.4606-4614, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Morphological and Molecular Characterization of Scenedesmus-Like Species from Ergene River Basin (Thrace, Turkey)

AKGÜL F., TÜNEY KIZILKAYA İ. , AKGÜL R., ERDUĞAN H.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.17, ss.609-619, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

EFFECTS OF CADMIUM STRESS ON FRUSTULE DEFORMATION AND DNA DAMAGE IN NITSZCHIA PALEA (KUTZING) W. SMITH 1856

KESICI K., Tuney I. , SUKATAR A.

EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY, cilt.46, ss.122, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2007

2007

Effects of external polyamines on DNA under the highest copper toxicity in Ulva lactuca L and Genotoxicity detection by RAPD PCR

Tüney İ. , Özakça D., Sukatar A.

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.12, ss.1667-1670, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2006

2006

Association of Prototheca species and protothecosis in man and animals

Tuney I. , Sukatar A.

REVIEWS IN MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.17, ss.77-82, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Additional record of Sphoeroides pachygaster (Tetraodontidae) in the Aegean Sea (Fethiye, Turkey)

Tüney Kızılkaya İ. , Akyol O.

COMU JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND FISHERIES, cilt.3, ss.136-139, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Occurrence of Scarus ghobban (Scaridae) at the Border of the Aegean Sea (Kaş, Turkey).

Tüney Kızılkaya İ. , Akyol O.

Annales Series Historia Naturalis, cilt.30, ss.223-226, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Trophic State Assessment of Brackish Bafa Lake (Turkey) Based on Community Structure of Zooplankton

Sukatar A. , Ertaş A., Gülle İ., Tüney Kızılkaya İ.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.2, ss.88-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

ON THE OCCURRENCE OF PSEUDOCARANX DENTEX (CARANGIDAE) IN THE TURKISH AEGEAN SEA (EASTERN MEDITERRANEAN SEA)

Tüney Kızılkaya İ. , Akyol O. , Özgül A.

Annales, Series Historia Naturalis, cilt.30, ss.53-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

The Effects of Different Salt Concentrations on the Biochemical Contents of Gracilaria gracilis Greville (Rhodophyta)

Özen M., Kozak A., Dere Ş., TÜNEY KIZILKAYA İ.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.303-307, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Alg Pigmentlerinin Tekstilde Doğal Boyar Madde Olarak Kullanımı

Tüney Kızılkaya İ. , Bayraktar E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Determination of the most prevalent pool microalgae in order to revise the test microorganisms in the algicidal assays

KARABEY B., TÜNEY KIZILKAYA İ. , UZEL A. , ÖZDEMİR G.

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.1, ss.45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

High nitrate supply induces chlorophyll degredation Chlorella sp

TÜNEY KIZILKAYA İ. , ÜNAL D., SUKATAR A.

Rapport du 40e congres de la CIESM-40th CIESM congress proceedings, ss.408, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Biochemical Analysis of Some Brown Seaweeds from the Aegean Sea

Demirel Z., Yıldırım Z. D. , TÜNEY KIZILKAYA İ. , Kesici K., SUKATAR A.

BOTANICA SERBICA, no.2, ss.91-95, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

DNA Extraction Protocol From Brown Algae

TÜNEY KIZILKAYA İ.

Biological Diversity and Conservation, cilt.1, ss.51-55, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Antimicrobial Activities in Extracts of Marine Algae from the Coast of Urla (Izmir)

TÜNEY KIZILKAYA İ. , Çadırcı H. B. , Ünal D., SUKATAR A.

Turkish Journal of Biology, ss.171-175, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

The DNA Extraction Protocol from one of the Brown algae Cystoseira mediteranea Sauvageau from Izmir Ba

TÜNEY KIZILKAYA İ. , Pehlivan S., SUKATAR A.

Turkish Journal of Aquatic Life, ss.100-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Grazing Effect of Sea Urchins on Habitat Forming Brown Algae Cystoseira barbata

TÜNEY KIZILKAYA İ. , TIRAŞIN E. M.

42nd CIESM Congress, Cascais, Portekiz, 7 - 11 Ekim 2019, cilt.42, ss.32

2019

2019

Posidonia oceanica (L.) Delile Transplantation Experiments in Gökova Bay MPA

Bengil E. G. T. , Tüney Kızılkaya İ. , Alan V., Akçalı B., Bengil F.

4th International Science Symposium, Kharkiv, Ukrayna, 4 - 06 Eylül 2019, ss.31

2019

2019

Supporting small-scale fishers by increasing the market values of Lessepsian invasive species: A case of Akyaka Fishery Cooperative, Turkey

ÜNAL V. , TÜNEY KIZILKAYA İ. , KIZILKAYA Z.

The European Association of Fisheries Economists Conference 2019, Santiago De Compostela, İspanya, 02 Nisan 2019, ss.1

2017

2017

Ege Üniversitesi Kampüsü Makromantar Türlerinin Moleküler Tayini

Aslantaş Y., TÜNEY KIZILKAYA İ. , ÖZTÜRK YİĞİT E.

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

2016

2016

MAPPING OF THE SEAGRASS COVER ALONG THE MEDITERRANEAN COAST OF TURKEY USING LANDSAT 8 OLI IMAGES

Bakirman T., Gumusay M. U. , Tuney I.

23rd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing (ISPRS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.41, ss.1103-1105 Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Molecular Taxonomy of Coenobial Microalgae Isolated from River basin of Ergene Thrace Turkey

FÜSUN a., TÜNEY İ. , AKGÜL R., ERDUĞAN H.

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14 - 17 Mayıs 2014

2014

2014

Morphological and molecular identification of Chlorophyta members isolated from river basin of Ergene Thrace Turkey

FÜSUN a., TÜNEY İ. , AKGÜL R., ERDUĞAN H.

2nd International conference on Environmental Science and technology, 14 - 17 Mayıs 2014

2012

2012

İzolasyonu gerçekleştirilen pennat diyatomelerin ITS Markerları ile tanımlanması.

Kesici K., TÜNEY KIZILKAYA İ. , SUKATAR A.

V.ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 27 Ağustos 2012, ss.1

2012

2012

Phylogenetic Relationships and Distribution Patterns of Cystoseira spp. In The Aegean Sea.

TÜNEY KIZILKAYA İ. , SUKATAR A. , HUBBARD K.

51th Northeast Algal Symposium,, Maine, Amerika Birleşik Devletleri, 20 Nisan 2012, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

2014 - 2017

2014 - 2017

Alglerden pigment eldesi ve iplik boyası olarak kullanımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Tüney Kızılkaya İ. (Yürütücü)


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

International Ecology Symposium

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2018

2018

MERCES 2nd Annual Meeting

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2017

2017

11th International Phycology Congress

Katılımcı

Szczecin-Polonya

2016

2016

International Grouper Workshop

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2016

2016

2. Alg Teknolojileri Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2014

2014

2nd International Conference On Environmental Science And Technology

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

40th International CIESM Congress

Katılımcı

Marseille-Fransa

2012

2012

21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

51th Northeast Algal Symposium

Katılımcı

Maine-Amerika Birleşik Devletleri

2010

2010

39th International CIESM Congress

Katılımcı

Venice-İtalya

2009

2009

Ulusal Su Günleri Sempozyumu

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2007

2007

38th International CIESM Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

BIOMED

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 92

h-indeksi (WOS): 6

Girişimcilik Faaliyetleri

MAREMED ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Anonim, MAREMED ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 15 Nisan 2020, Kurucu Ortak