Doç.Dr.

İPEK KAZANÇOĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2008

2003 - 2008

Doktora

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Türkiye'de Pazara Sunulan Yerli ve Yabancı Mamullerde Stratejik Marka Yönetimi ve Marka Değerlerinin Karşılaştırılması

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2002

2002

Yüksek Lisans

Tüketicilerin Perakendeci Marka Tercihleri: İzmir Hipermarketleri Kapsamında Bir Araştırma

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

1999 - 2008

1999 - 2008

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PERAKENDECİLİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Circular Economy and the Policy: a Framework for Improving the Corporate Environmental Management in Supply Chains

Kazançoğlu İ. , Sağnak M., Kumar Mangla ., Kazançoğlu Y.

Business Strategy and the Environment, cilt.30, ss.590-608, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Investigating Barriers to Circular Supply Chain in the Textile industry from Stakeholders’ Perspective

Kazançoğlu İ. , Kazancoglu Y., Kahraman A., Yarımoğlu E., Gunjan S.

International Journal Of Logistics-Research And Applications, cilt.1, ss.1-18, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Understanding consumers' purchase intentions toward natural-claimed products: A qualitative research in personal care products

Kahraman A., Kazançoğlu İ.

BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.28, ss.1218-1233, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Factors influencing Turkish parents' intentions towards anti-consumption of junk food

Yarımoğlu E., Kazançoğlu İ. , Bulut Z. A.

BRITISH FOOD JOURNAL, cilt.121, ss.35-53, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

How food retailing changed in Turkey: spread of self-service technologies

Kazançoğlu İ. , Yarımoğlu E.

BRITISH FOOD JOURNAL, cilt.120, ss.290-308, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

An investigation of consumers' purchase intentions towards omni-channel shopping: A qualitative exploratory study

Kazançoğlu İ. , Aydın H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RETAIL & DISTRIBUTION MANAGEMENT, cilt.46, ss.959-976, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Fuzzy DEMATEL-based green supply chain management performance: Application in cement industry

Kazancoglu Y., Kazançoğlu İ. , Sagnak M.

INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, cilt.118, ss.412-431, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

THE FEELINGS OF CONSUMER GUILT: A PHENOMENOLOGICAL EXPLORATION

Dedeoglu A. O. , Kazançoğlu İ.

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, cilt.11, ss.462-482, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

65 YAŞ VE ÜSTÜ ERKEK TÜKETİCİLERİN COVID-19 DÖNEMİNDE ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİNİ BELİRLEYEN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Deral B., Kazançoğlu İ.

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.96-121, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

THE EFFECT OF FOOD INFLUENCERS ON CONSUMERS’ INTENTION TO PURCHASE FOOD PRODUCTS/SERVICES

Satı A., Kazançoğlu İ.

Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, cilt.4, ss.150-163, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Lojistik İşletmelerini Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimine Yönlendiren Etkenlerin Değerlendirilmesi

Özkaya B., Kazançoğlu İ.

Journal of Yasar University , cilt.15, no.59, ss.490-502, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Sanal Market Alışverişi Yapma Niyetinde Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Bileşenleri ile Risk Algılarının Etkisi

Çakır İ., Kazançoğlu İ.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.305-326, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

ENDÜSTRİYEL NESNELERİN İNTERNETİNİN TEDARİK ZİNCİRİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Deral B., Kazançoğlu İ.

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, cilt.16, ss.53-74, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Mağaza Yerleşim Planının Müşterilerin Satın Alımlarına Etkisi: İki Mağazanın Karşılaştırılması

Taştan B., Kazançoğlu İ.

Balkan Journal of Social Sciences, cilt.8, ss.395-401, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

ÖRGÜTSEL SİNİZM: SATIŞ PERSONELİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Kazançoğlu İ. , Ercan A.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.261-280, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

ALGILANAN ÖRGÜTSEL SİNİZMİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK OLGUSUYLA İLİŞKİSİ: SATIŞ PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ercan A., Kazançoğlu İ.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.1-19, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Edinmede ERP-CRM Entegrasyonunun Önemi

Kazançoğlu İ. , Görgün K., Serdönmez C.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.119-134, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Perakendecilikte Omni-Kanal Uygulamaları: Lojistik Faaliyetlere İlişkin Zorluklar Ve Engeller

Kazançoğlu İ. , Ventura K. , Aktepe Ç.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi Özel Sayı, cilt.21, ss.219-236, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

“The Relationship Between Consumption Value And Voluntary Simplicity Lifestyle And Effect On Enironmentally Responsible Consumerism”

Aydın H., Kazançoğlu İ.

Eurasian Journal of Business and Management, cilt.5, ss.35-47, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

ÇOKLU KANAL STRATEJİSİNDEN BÜTÜNCÜL KANAL STRATEJİSİNE GEÇİŞİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN KABULÜ

Aydın H., Kazançoğlu İ.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.57-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

PERAKENDECİLİKTE OMNİ-KANAL UYGULAMALARI: LOJİSTİK FAALİYETLERE İLİŞKİN ZORLUKLAR VE ENGELLER

KAZANÇOĞLU İ. , VENTURA K. , AKTEPE Ç.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.219-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Çoklu Kanal Stratejisinden Omni-Kanal Stratejisine Geçişin Tüketiciler Tarafından Kabulü

Aydın H., Kazançoğlu İ.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.57-77, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Endüstriyel İşletmelerde Franchising Model Önerisi Hazır Beton Sektöründe Bir Uygulama

Kazançoğlu İ. , Öktem Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.31, ss.251-285, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Karaosmanoğlu C., Kazançoğlu İ.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.25-47, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirlerarasındaki İlişkinin Sosyal Girişimci ler Açısından İncelenmesi Seferihisar Örneği

Kazançoğlu İ. , Dirsehan T.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.135-161, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sevgililer Günü Ritüellerinin Alışveriş Deneyimi ve Hazcı Alışveriş Değerine Etkisi Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama

Kazançoğlu İ. , Aytekin P.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.10, ss.67-93, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Exploring Brand Experience Dimensions for Cities and Investigating Their Effects on Loyalty to a City

Kazançoğlu İ. , Dirsehan T.

Business and Economics Research Journal, cilt.5, ss.17-37, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Benchmarking Service Quality Performance Of Airlines In Turkey

Kazançoğlu Y., Kazançoğlu İ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.59-91, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Consumer Guilt A Model of Its Antecedents and Consequences

Özhan Dedeoğlu A. , Kazançoğlu İ.

Ege Akademik Bakış, cilt.12, ss.9-22, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites Marketing Mix Practices

Candemir A. , Ventura K. , Kazançoğlu İ.

International Journal of Business and Management Studies, cilt.3, ss.55-68, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi Tchibo Türkiye Örneği

Kazançoğlu İ. , Ventura K. , Baybars M. , Tatlıdil R.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-22, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Havayolu Firmalarında Müşteri Sadakatinin Yaratılmasında Kurum İmajının ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Etkisi

Kazançoğlu İ.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.129-155, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Değer Zinciri İçinde Bilginin ve Süreçlerin Bütünleştirilmesi ERP II

Savaşçı İ.

Kara Harp Okulu (KHO) Bilim Dergisi, cilt.19, ss.80-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Uluslararası Zincir Mağazaların Büyüme Stratejileri Marks Spencer Örneği

Savaşçı İ.

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt.12, ss.319-337, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model

Ada E., Aracıoğlu B. , Ventura K. , Kazançoğlu İ. , Kazancoglu Y.

Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, no.8, ss.85-99, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ada E., Kazançoğlu İ. , Aracıoğlu B. , Ventura K. , Kazançoğlu Y.

İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, cilt.20, ss.42-53, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Perakendecilikte Yeni Eğilimler Perakendeci Markaların Gelişimi ve Türkiye deki Uygulamaları

Savaşçı İ.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.219-236, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Türkiye nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği Kapsamında Yaptığı Ekonomik ve Hukuki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Tatlıdil R. , Savaşçı İ.

Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sanal Mağaza Atmosferinin Değerlendirilmesinde Uyarıcı-Organizma-Tepki Modelinin Kullanılması: Sanal Mağazaların Karşılaştırılması

Efe A., Kazançoğlu İ.

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS), İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.153-166

2019

2019

İş Stresi, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Etkileşimin Satış Temsilcilerinde Araştırılması

Ercan A., Kazançoğlu İ. , Küçükaltan B.

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.72-78

2019

2019

Üniversite Öğrencilerini Bilgisayar Oyunu Oynamaya Yönelten Motivasyon Unsurlarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma

Kazançoğlu İ. , Kahraman A.

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.739-752

2018

2018

Örgütsel Sinizm: Satış Personeli Üzerine Nitel Bir Araştırma

Kazançoğlu İ. , Ercan A.

Business Organization Research Conference, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.228-232

2018

2018

Satış Personelinin Performansına Örgütsel Sinizm Boyutlarının Etkisinin İncelenmesi

Kazançoğlu İ. , Ercan A.

The 5th International Symposium on Social Humanities And Administrative Sciences, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.489-497

2018

2018

Motivators and Barriers on Social Media Usage in B2B Firms: An Application For Food Industry

Kazançoğlu İ. , İnan E., Bilgehan H.

4th Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.330

2017

2017

Algılanan Örgütsel Sinizmin Mesleki Tükenmişlik Olgusuyla İlişkisi: Satış Personeli Üzerine Bir Araştırma

Ercan A., Kazançoğlu İ.

5. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Ankara, Türkiye, 23 Kasım 2017

2017

2017

”Behavioral Intentions of Consumers in Shopping Through Omni-Channel”

Aydın H., Kazançoğlu İ.

Second Mediterranean International Congress on Social Sciences MECAS II, Ohrid, Makedonya, 10 - 13 Ekim 2017, cilt.1

2017

2017

The Relationship Between ConsumptionValue and Voluntary Simple Life Style andEffect on Environmentally ResponsibleConsumerism

Aydın H., Kazançoğlu İ.

Mediterranean International ConferenceonSocial Sciences, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.45

2017

2017

“The Relationship Between Consumption Value and Voluntary Simple Life Style and Effect on Environmentally Responsible Consumerism”

Aydın H., Kazançoğlu İ.

First Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, Ohrid, Makedonya, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Can Green Marketing Activities be Implemented as a Differentiation Strategy? A Case Study on Marinas in the Aegean Region of Turkey

Kazançoğlu İ. , Karaosmanoğlu C.

6TH International Conference on New Challenges in Management and Business, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 11 Şubat 2017

2015

2015

Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirler Arasındaki İlişkinin Sosyal Girişim ci ler Boyutu İle İncelenmesi

Kazançoğlu İ. , Dirsehan T.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı ile Değer Yaratmak : Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

2015

2015

Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Karaosmanoğlu C., Kazançoğlu İ.

II. Ulusal Liman Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Fakültesi, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

2011

2011

Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı İle Özel Alışveriş Kulüplerine Yönelik “Mobil Uygulamalar

Kazançoğlu İ. , Ventura K. , Tatlıdil R.

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.231-247

2011

2011

Building Store Personality For Consumer Electronics Chain Stores in Turkey

VENTURA K. , KAZANÇOĞLU İ. , ÜSTÜNDAĞLI ERTEN E. , TATLIDİL R.

Third Biennial International Conference on Service Marketing, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.348-358

2009

2009

Exploring the Synergy Between Entrepreneurship And Innovation Study In Furniture Sector of Izmir

Kazançoğlu İ. , Candemir A.

International Entrepreneurship Congress Proceedings, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2009, ss.33-42

2009

2009

E Belediye Çerçevesinde Ege Bölgesi Kıyı Belediyelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi Evaluation of Websites of Aegean Coast Municipalities With Content Analysis in The Framework of E Municipality

Candemir A. , Kazançoğlu İ.

6th International Scientific Conference Business and Management?2010 Selected PapersInternational 7th Knowledge, Economy & Management Congress Proceedings Uluslar Arası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009, ss.196-214

2008

2008

Strategic Brand Management in Domestic and Foreign Products Offered in Turkish Market and Comparison of Brand Equity

Kazançoğlu İ.

Marketing and Management Sciences : Proceedings of International Conference on ICMMS 2008, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Mayıs 2008, ss.96

2004

2004

“İhracatta Markalaşma Stratejileri ve Marka Yaratma”,

TATLIDİL R. , VENTURA K. , KAZANÇOĞLU İ.

DPT İzmir İktisat Kongresi,, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2004, cilt.5, ss.57-80

2004

2004

Firmaların Yenilik Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü

Kazançoğlu İ. , Kazançoğlu Y.

III. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2004, ss.517-526

2003

2003

Consumer Prefences For Private Label Products: A Developing Country Perspective

Kazançoğlu İ. , Akgüngör S.

Retailing 2003: Strategic Planning In Uncertain Times, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Kasım 2003, ss.120

2003

2003

Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Değerlendirilmesi: Hipermarketler Üzerine Bir Bakış

Kazançoğlu İ. , Çakı S.

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2003, ss.589-614

2005

2005

Global Changes And Human Resources: In The Concern Of Economics And Social Development In Turkey And China

Tatlıdil E., Kazançoğlu İ.

Yasar University First International Conference On Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2005, cilt.2, ss.229

2000

2000

İlişkisel Pazarlamanın Üniversite Öğrencilerinin Hizmet Algılamaları Üzerindeki Etkisi

Kazançoğlu İ. , Ventura K.

5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2000, ss.396

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

CAN SUSTAINABILITY MARKETING BE IMPLEMENTED AS A DIFFERENTIATION STRATEGY?

Kazançoğlu İ. , Karaosmanoğlu C.

Supply Chain Sustainability: Modeling and Innovative Research Frameworks, Sachin Kumar Mangla,Mangey Ram, Editör, Walter de Gruyter, Inc. , Berlin, ss.133-155, 2021

2019

2019

Oyun Temelli Reklam

Kahraman A., Kazançoğlu İ.

Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları-Vaka Analizleri İle , Aysun Kahraman-Esra Güven, Editör, Gazi Kitabevi, İzmir, ss.233-253, 2019

2018

2018

Bölüm 7 : Paylaşım Ekonomisiyle Değişen Tüketici Davranışları

Kazançoğlu İ.

Paylaşım Ekonomisi A’dan Z’ye Tüm Boyutlarıyla, Canan Ay, Volkan Yakın , A. İdil Kaçar, Editör, Akademisyen Yayınevi, İzmir, ss.118-136, 2018

2018

2018

Bölüm 1 : Paylaşım Ekonomisinin Gelişimi

Yakın V., Kazançoğlu İ.

Paylaşım Ekonomisi A’dan Z’ye Tüm Boyutlarıyla, Canan Ay, Volkan Yakın, A. İdil Kaçar , Editör, Akademisyen Kitapevi Yayınları, İzmir, ss.1-20, 2018

2016

2016

Dağıtım Stratejisi

CANDEMİR A. , BAYBARS M. , AYTEKİN P., ÜSTÜNDAĞLI ERTEN E. , KAZANÇOĞLU İ. , VENTURA K. , et al.

PAZARLAMA YÖNETİMİNE GİRİŞ (Çeviri: A Preface to Marketing Management), Candemir A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.154-169, 2016

2016

2016

Pazar Bölümlendirme

KAZANÇOĞLU İ.

A Preface to Marketing Management Pazarlama Yönetimine Giriş, , Editör, NOBEL YAYINEVİ, 2016

2008

2008

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Değerlendirilmesi

Kazancoglu Y., Kazançoğlu İ.

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Editör, Nobel Kitabevi, Ankara, ss.489-523, 2008

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

Turkcell Perakende Sertifika Programı

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

KAZANÇOĞLU İ. (Yürütücü) , VENTURA K.

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2019

Eylül 2019

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

EGE AKADEMİC REVIEW

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Journal of Multi-Criteria Decision Analysis

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

International Journal of Retail & Distribution Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Business Strategy and the Environment

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Alanya Akademik Bakış Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Resources, Conservation & Recycling

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Journal of Yaşar University Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Uluslararası İkisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

Öneri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Bandırma İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Mart 2019

Mart 2019

2018 YILI SOSYAL BİLİMLER ALANINDA EN ÇOK YAYIN YAPAN AKADEMİSYEN BELGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Business & Organization Research Conference, Safranbolu, 12-14 Eylül 2018.

Katılımcı

Karabük-Türkiye

2018

2018

4th Global Business Research Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

Second Mediterranean International Congress on Social Sciences MECAS II

Katılımcı

Ohrid-Makedonya

2017

2017

First Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2017

2017

6TH International Conference on New Challenges in Management and Business

Katılımcı

Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

2011

2011

Third Biennial International Conference on Service Marketing

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2009

2009

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2006

2006

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2005

2005

2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Yasar University First International Conference On Business, Management and Economics

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2004

2004

1. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

III. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2003

2003

Retailing 2003: Strategic Planning In Uncertain Times

Katılımcı

Ohio-Amerika Birleşik Devletleri

2003

2003

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2003

2003

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2003

2003

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2001

2001

6. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2000

2000

5. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 88

h-indeksi (WOS): 5