Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ekstübasyon aşamasında gelişen Takotsubo sendromu: Olgu sunumu

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.184-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Soğuk Aglutinin Hastalığında Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi ve Anestezi Yönetimi.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 25.Ulusal Kongresi (GKDA 2019), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019