Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of sociodemographic factors and maternal anxiety on preoperative anxiety in children

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.42, sa.2, ss.572-580, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Rocuronium sugammadex use in electroconvulsive therapy of patients with pseudocholinesterase enzyme deficiency

Journal Of Clinical Anesthesia, cilt.25, sa.8, ss.680-681, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Right-sided diaphragmatic hernia after orthotopic liver transplantation: Report of two cases

Pediatric Transplantation, cilt.14, sa.5, ss.62-64, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of intraperitoneal levobupivacaine on pain after laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blinded study.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.21, ss.141-5, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Cardiac Valve Dysfunction on Perioperative Management of Liver Transplantation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.41, sa.5, ss.1722-1726, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reabsorption of ascites and the factors that affect this process in cirrhosis.

Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, cilt.152, sa.4, ss.157-64, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Propofol not thiopental or etomidate with remifentanil provides adequate intubating conditions in the absence of neuromuscular blockade

CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA-JOURNAL CANADIEN D ANESTHESIE, cilt.50, sa.2, ss.108-115, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Remifentanil versus alfentanil in total intravenous anaesthesia for day case surgery

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.20, sa.1, ss.61-64, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tracheal intubation without muscle relaxants: remifentanil or alfentanil in combination with propofol

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, cilt.20, sa.1, ss.37-43, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fast Track Kardiyak Anestezide Postoperatif Sedasyon için Propofol ve Deksmedetomidinin Karşılaştırılması

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.21, ss.8-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İzobarik Formlarda Levobupivakain ve Bupivakain ile Spinal Anestezi Uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi , cilt.37, sa.3, ss.152-158, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Resistant Cardiac Depression after Hepatic Trauma Controlled with a Packing Procedure

The Eurasian Journal of Medicine, cilt.41, ss.66-69, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morbid obez hastalarda rokuronyumun farmakodinamik etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.234-239, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operasyon öncesi uygulanan ondansetron ve lornoksikamın anestezi kalitesine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.51-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Brugada Sendromu Olan Hastada Perioperatif Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Solunum Modülü- Solunum Monitörizasyonu

TARD Eğitimi Geliştirme Kursu, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2017

Günübirlik Anestezide Beklenmedik Yatış Nedenleri ve Onamların Yeterliliği

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Endoskopik ve Robotik Cerrahide Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Modül 6, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2016

The comparison of dexmedetomidine and propofol for postoperative sedation in fast track cardiac anaesthesia

25th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, J Cardiothorac Vasc Anesth, Vol. 24(3S),S23, 2010., 9 - 11 Haziran 2010, cilt.24, ss.23

Anestezi indüksiyonu sırasında akciğere aspirasyon ve tedavide bronkoskopik aspirasyon (Olgu Sunumu)

32. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Robotik Cerrahide Anestezi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Prof. Dr. Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.415-422, 2018

Günübirlik Anestezide Postoperatif Ağrı ve Bulantı-Kusmaya Yaklaşım

Günübirlik Anestezi, , Editör, TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ, 2017

Günübirlik Anestezide Postoperatif Derlenme ve Taburculuk

Günübirlik Anestezi, , Editör, TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ, 2017

Genitoüriner cerrahi ve böbrek hastalıklarında anestezi

Güncel Anestezi Ders Notları, Doç.Dr. Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, 2016