Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IN VITRO SEED GERMINATION OF CYCAS REVOLUTA THUNB

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.46, ss.559-564, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Identification of benzoin obtained from calli of Styrax officinalis by HPLC

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, ss.956-963, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PHYTOCHEMICAL STUDIES ON Astragalus argaeus Boiss. & Balansa SPECIES

4. International Symposium of Medicinal Plants, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018, ss.222

Zooplankton Grazing in Homa Lagoon (Aegean Sea)

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.39

Diğer Yayınlar