Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Eczacılık

  • Meslek Bilimleri

  • Farmakognozi

  • Eczacılık Teknolojisi

  • Farmasötik Teknoloji

  • Biyofarmasötik ve Farmakokinetik