Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2016 - 2018BİYOAKTİF KİTOOLİGOSAKARİTLERİN KANTİTATİF ANALİZİ VE KARAKTERİZASYONU

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    ELTEM R. (Yürütücü) , AKGÜN İ. H.

  • 2010 - 2013Sikloartan grubu sapogenollerden hareketle sitotoksik etkinliği yüksek moleküllerin hazırlanması

    TÜBİTAK Projesi

    AKGÜN İ. H.