Arş.Gör.Dr.

İSMAİL TOYĞAR


Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2018

2014 - 2018

Bütünleşik Doktora

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Deneysel Diyabet Modelinde Allicinin Yara İyileşmesine Etkisi

Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Sağlık ve Tıp

Bilimsel Makale Yazımı ve Yayınlanması Kursu

1. Uluslararası & 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Eğitmen: Roger Watson

2018

2018

Sağlık ve Tıp

Thai Massage Instructor

Thai Yoga & Healing Art Training Center

2018

2018

Sağlık ve Tıp

Foot Reflexology instructor

Thai Yoga & Healing Art Training Center

2017

2017

Sağlık ve Tıp

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları UAM

2016

2016

Sağlık ve Tıp

Sağlık, Hemşirelik Tarihi Araştırmaları Kursu

II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

2016

2016

Sağlık ve Tıp

Hemşire Eğitimcilerin Senaryo Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

E.Ü. Hemşirelik Fakültesi

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Romatoloji Hemşireliği Kursu

XIII. Ege Romatoloji Günleri

2014

2014

Sağlık ve Tıp

XII. Ege Diyabet Günleri Kursu

Dokuz Eylül Üniversitesi

2014

2014

Sağlık ve Tıp

Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

2014

2014

Sağlık ve Tıp

3. Ulusal Endokrin Hemşireliği Kursu

36. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi

2014

2014

Sağlık ve Tıp

EKG, Acilde Temel, İleri, Alternatif Havayolu ve Damayolu Uygulamalı Eğitimi

Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, İç Hastalıkları Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

FUNDAMENTALS OF SKIN AND WOUND CARE

Lisans

Lisans

COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTİCE

Lisans

Lisans

COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTİCE

Lisans

Lisans

Complementery Therepies and Supportive Care Practice

Lisans

Lisans

Reflexology

Lisans

Lisans

FUNDAMENTALS OF SKIN AND WOUND CARE

Lisans

Lisans

COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTİCE

Lisans

Lisans

COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE

Lisans

Lisans

REFLEXOLOGY/THAI MASSAGE

Lisans

Lisans

REFLEXOLOGY

Lisans

Lisans

COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE

Lisans

Lisans

REFLEXOLOGY/THAI MASSAGE

Lisans

Lisans

COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2018 - 2018

2018 - 2018

Refleksoloji Kursu

Akademik Birimler - Kurs

Toyğar İ. , Bilge A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Complementary and Alternative Medicines Used by Cancer Patients to Cope with Nausea

Toyğar İ. , Usta Yeşilbalkan Ö. , Kürkütlü M., Aslan A.

Health and Research Journal, cilt.6, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Factors Affecting Levels of Satisfaction with Aging in place in Turkey

Toyğar İ. , Karadakovan A. , Akbaş S., Saraç Z. F.

International Journal of Caring Science, cilt.13, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Factors Affecting The Attitudes of Nursing Students toward Ageism

Toyğar İ. , Karadakovan A.

Nursing Practice Today, cilt.7, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License

2020

2020

Türkiye’de Refleksoloji Alanında Gerçekleştirilen Tezlerin İncelenmesi

Toyğar İ.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Mikozis Fungoides ve Hemşirelik Yönetimi

Toyğar İ. , Akyol A.

EGEHFD, cilt.35, ss.29-35, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License

2018

2018

Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson's Disease

Toyğar İ. , Yıldırım Y. , Özer S.

Internatinal Journal of Caring Science, cilt.11, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License

2018

2018

Yaşlı Bireylerde Anemi Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Toyğar İ. , Akyol A. , Eskiizmirli Aygör H.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.17-22, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı’nın Türk Toplumuna Uyarlanması

Toyğar İ. , Yıldırım Y.

1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2019, ss.1

2019

2019

The Effect of Perceived Social Support from Family on Quality of Life of Cancer Patients

Toyğar İ. , Usta Yeşilbalkan Ö. , Kürkütlü M., Aktan T.

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Turkish Adaptation of the Diabetic Foot Scale – Short Form

Toyğar İ. , Hançerlioğlu S. , Gül S., Utku T., Yıldırım Şimşir I. , Çetinkalp Ş.

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Yaşlılar Yerinde Yaşlanmadan Ne Kadar Memnun?

Toyğar İ. , Karadakovan A. , Akbaş S., Saraç Z. F.

II. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019, ss.1

2019

2019

Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitimsel Girişimin Geleneksel ve Tamamlayıcı Terapiler Üzerine Etkisi

Toyğar İ. , Hançerlioğlu S., Gül İ., Yöndem S., Yılmaz İ.

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.1 Özet

2019

2019

HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER

Toyğar İ. , Karadakovan A.

3. Uluslararası, 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 Şubat 2019, ss.1

2018

2018

Deneysel Diyabet Modelinde Allisinin Yara İyileşmesine Etkisi

TOYĞAR İ. , TÜREYEN A. , DEMİR D. , ÇETİNKALP Ş.

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım 2018, ss.1

2018

2018

Yara Bakımının Kısa Tarihçesi

TOYĞAR İ. , TÜREYEN A.

1. Uluslararası & 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018, ss.1

2018

2018

Yunan Mitolojisinde İyileştirici Tanrılar ve Sağlık

HANÇERLİOĞLU S. , TOYĞAR İ. , TÜREYEN A.

I. Uluslararası & III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018, ss.1-11

2018

2018

BİR ROMATOİD ARTRİT HASTASININ ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI

TOYĞAR İ. , TÜREYEN A.

1st İnternational Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

DİYABETLİ BİREYLERDE YARA ALANIÖLÇÜMÜNDE ÜÇ FARKLI TEKNİK YÖNTEMUYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toygar I. , Yıldırım Şimşir I. , Çetinkalp Ş.

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

Yaşlılarda Önemli Bir Sorun: Anemi

Toygar I. , Eskiizmirli H., Akyol A.

I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22-23 Mart 2017,İzmir, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mart 2017

2016

2016

Parkinson Hastalığının Rehabilitasyonunda Dans Terapisi

TOYĞAR İ. , YILDIRIM Y. , ÖZER S.

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.1

2015

2015

Basınç Yaralarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar

TOYĞAR İ. , TÜREYEN A.

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Mart 2015, ss.1

2015

2015

Yaşlı bireylerde aneminin retrospektif incelenmesi

HÜLYA e., toygar i. , AKYOL A.

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi,5-7 Mart,2015,Kuşadası, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

2014

2014

Dikkat Edilmesi Gereken Bir Zoonotik Hastalık: Antraks

TOYĞAR İ. , TÜREYEN A.

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Ekim 2014, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Diyabetik Ayak ve Bakımı

Toyğar İ.

Lampert Academic Publishing, Beau-Bassin-Rose-Hill, 2019 Creative Commons License
Link

2018

2018

Yüksek Hemşire Okulundan Hemşirelik Fakültesine 60 Yıl 1955-2015

Argon G., TÜREYEN A. , TOYĞAR İ.

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erefe İ., Conk Z., Argon G., Türeyen A.,Özgür G., Vatan F., Özkütük N., Editör, Ege Ege Üniversitesi, İzmir, ss.210-255, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Advanced nursing & patient care international journal

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Acil Hemşireleri Derneği

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Kasım 2019

Kasım 2019

1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi

Ankara

Kasım 2019

Kasım 2019

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

İzmir

Ekim 2019

Ekim 2019

II. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

İzmir

Şubat 2019

Şubat 2019

3. Uluslararası, 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu

İzmir

Kasım 2018

Kasım 2018

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Antalya

Eylül 2018

Eylül 2018

1. Uluslararası & 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

İzmir

Mayıs 2018

Mayıs 2018

1st International Health Science and Life Congress

Burdur

Nisan 2018

Nisan 2018

54. Ulusal Diyabet Kongresi

Antalya

Nisan 2018

Nisan 2018

16. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi

Muğla

Mart 2017

Mart 2017

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu

İzmir

Ekim 2016

Ekim 2016

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongres

Haziran 2016

Haziran 2016

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

İzmir

Nisan 2016

Nisan 2016

IV. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu

Kasım 2015

Kasım 2015

4. Acil Hemşireliği Sempozyumu

Haziran 2015

Haziran 2015

1. İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı

İzmir

Nisan 2015

Nisan 2015

XIII. Ege Romatoloji Günleri

İzmir

Nisan 2015

Nisan 2015

1. Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu

İzmir

Mart 2015

Mart 2015

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Aydın

Ekim 2014

Ekim 2014

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Antalya

Haziran 2014

Haziran 2014

1.(Uluslararası Katılımlı) Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

36. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi

Antalya

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi

Mart 2014

Mart 2014

Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu

İzmir

Mart 2014

Mart 2014

Dünya Böbrek Günü Paneli

İzmir

Mart 2014

Mart 2014

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu

Aydın

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

Nursing Practice Today

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Advanced nursing & patient care international journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2019 - Ekim 2019

Mayıs 2019 - Ekim 2019

5. Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bilge A. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Nisan 2019 - Nisan 2019

Nisan 2019 - Nisan 2019

EGE ÜNİVER SİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ ÇALIŞTAYI-II

Çalıştay Organizasyonu

Özşaker E. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Eylül 2018 - Eylül 2018

Eylül 2018 - Eylül 2018

1. Uluslararası & 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Toyğar İ.
Türkiye

Nisan 2018 - Nisan 2018

Nisan 2018 - Nisan 2018

4.Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Ünsal Atan Ş. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2017 - Mayıs 2017

Mayıs 2017 - Mayıs 2017

3.Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Ünsal Atan Ş. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Haziran 2016 - Haziran 2016

Haziran 2016 - Haziran 2016

2.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Solak M. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Nisan 2016 - Nisan 2016

Nisan 2016 - Nisan 2016

2.Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Ünsal Atan Ş. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Haziran 2015 - Haziran 2015

Haziran 2015 - Haziran 2015

1. İç Hastalıkları Hemşireliği Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Toyğar İ.
Türkiye

Nisan 2015 - Nisan 2015

Nisan 2015 - Nisan 2015

1.Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Ünsal Atan Ş. , TOYĞAR İ.
İzmir, Türkiye

Ekim 2014 - Ekim 2014

Ekim 2014 - Ekim 2014

Dünya Artrit Günü Paneli

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Toyğar İ.
Türkiye

Haziran 2014 - Haziran 2014

Haziran 2014 - Haziran 2014

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Toyğar İ.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Kasım 2018

Kasım 2018

Poster Bildiri Birincilik Ödülü

1. Uluslararasu İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Kasım 2018

Kasım 2018

Seçkin Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

1. Uluslararasu İç Hastalıkları Hemşireliği KongresiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

1. Uluslararası & 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Davetli Konuşmacı

Çanakkale-Türkiye

Burslar

2014 - 2018

2014 - 2018

2211-A

TÜBİTAK

Paylaşımlar ve Duyurular

Reflexology Ders Notları -2
Ders Notu
23.11.2018 - Devam Ediyor
Reflexology Ders Notları -3
Ders Notu
23.11.2018 - Devam Ediyor
Reflexology Ders Notları -4
Ders Notu
23.11.2018 - Devam Ediyor
Reflexology Ders Notları -5
Ders Notu
23.11.2018 - Devam Ediyor
Chiropractic
Ders Notu
23.11.2018 - Devam Ediyor
Reflexology Ders Notları -1
Ders Notu
23.11.2018 - Devam Ediyor