Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of allicin on wound healing: an experimental diabetes model

JOURNAL OF WOUND CARE, cilt.29, sa.7, ss.388-392, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish Adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale – Short Form

International Journal of Lower Extremity Wounds, cilt.19, sa.3, ss.269-274, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı'nın Türk Toplumu İçin Geçerlik ve Güvenirliği

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.4, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nursing Students’ Willingness to Care for Older Adults in Turkey

Nursing Practice Today, cilt.7, sa.4, ss.238-244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ ve YETERLİLİKLERİ

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.618-629, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Social Support from Family and Quality of Life among Cancer Patients: A Cross-Sectional Study

Journal of Holistic Nursing and Midwifery, cilt.30, sa.4, ss.217-223, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychometric Evaluation of the Turkish Version of Two Traditional & Complementary Medicine Scales for Nurses

Progress in Health Sciences, cilt.10, sa.2, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Educational Intervention on Nursing Students’ Attitudes Toward Complementary and Alternative Therapies

international journal of caring science, cilt.13, sa.2, ss.1305-1312, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complementary and Alternative Medicines Used by Cancer Patients to Cope with Nausea

Health and Research, cilt.6, sa.1, ss.29-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting Levels of Satisfaction with Aging in place in Turkey

international journal of caring science, cilt.13, sa.1, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting Levels of Satisfaction with Aging in place in Turkey

International Journal of Caring Science, cilt.13, sa.1, ss.603-609, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Refleksoloji Alanında Gerçekleştirilen Tezlerin İncelenmesi

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.16-29, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Factors affecting the attitudes of nursing students toward ageism

Nursing Practice Today, cilt.7, sa.1, ss.38, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Mikozis Fungoides ve Hemşirelik Yönetimi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.1, ss.29-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dance Therapy in the Rehabilitation of the Parkinson's Disease

Internatinal Journal of Caring Science, cilt.11, sa.2, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Anemi Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH ASSESSMENT FOR PRACTITIONERS SCALE: CIHAPTR

ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2020, ss.1

Türkiye’de Refleksoloji Alanında Gerçekleştirilen Tezlerin İncelenmesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 21 Haziran 2020

COVID-19 ve Obezite

International Conference ofCOVID-19 (CONCOVID), 12 - 14 Haziran 2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışı Algıları Ve Etkileyen Faktörler

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 21 - 22 Haziran 2020

Bakım Vericilerin Destek İhtiyacını Değerlendirme Aracı’nın Türk Toplumuna Uyarlanması

1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2019

Yaşlılar Yerinde Yaşlanmadan Ne Kadar Memnun?

II. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 17 - 19 Ekim 2019

Deneysel Diyabet Modelinde Allisinin Yara İyileşmesine Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25 - 27 Kasım 2018

Yara Bakımının Kısa Tarihçesi

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18 - 21 Eylül 2018

Bir Romatoid Artrit Hastasının Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakımı

1st International Health Science and Life Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

Yaşlılarda Önemli Bir Sorun: Anemi

I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22-23 Mart 2017,İzmir, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mart 2017

Parkinson Hastalığının Rehabilitasyonunda Dans Terapisi

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2016

Yaşlı Bireylerde Anemi Prevelansının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Basınç Yaralarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Yaşlı bireylerde aneminin retrospektif incelenmesi

Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi,5-7 Mart,2015,Kuşadası, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yüksek Hemşire Okulundan Hemşirelik Fakültesine 60 Yıl 1955-2015, Erefe İ., Conk Z., Argon G., Türeyen A.,Özgür G., Vatan F., Özkütük N., Editör, Ege Ege Üniversitesi, İzmir, ss.210-255, 2018