Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2005 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1999 - 2005 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1996 - 1999 Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1989 - 1990 Araştırma Görevlisi

  Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - 2018 Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2016 - 2017 Dekan

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Geometrik Topology

 • Lisans Genel Topoloji

 • Lisans Genel Topoloji II

 • Lisans Matematik II

 • Lisans Matematik I

 • Lisans COMBINATORIAL TOPOLOGY

 • Lisans Geometrik Topoloji

 • Doktora Dijital Topoloji I

 • Lisans Cebirsel Topoloji

 • Lisans CEBİRSEL TOPOLOJİ (İ.Ö.)

 • Lisans HOMOTOPİ TEORİSİ I

 • Lisans DİFERANSİYEL TOPOLOJİ (İÖ)

 • Lisans GENERAL TOPOLOGY II (İÖ)

 • Lisans COMBINATORIAL TOPOLOGY (İÖ)

 • Lisans COMBINATORIAL TOPOLOGY

 • Doktora HOMOTOPİ TEORİSİ II

 • Lisans GEOMETRİK TOPOLOJİ

 • Lisans DİFERANSİYEL TOPOLOJİ

 • Lisans GENERAL TOPOLOGY II

 • Lisans GEOMETRİK TOPOLOJİ (İ.Ö.)

 • Lisans CEBİRSEL TOPOLOJİ

 • Lisans Mathematics II

 • Yüksek Lisans Cebirsel Topoloji II

 • Lisans Geometrik Topoloji İ.Ö.

 • Lisans Hareket Geometrisi İ.Ö.

 • Doktora Difereansiyel Topoloji II

 • Lisans Analysis I

 • Lisans Diferensiyel Topoloji II

 • Lisans Diferensiyel Geometri II İ.Ö.

Yönetilen Tezler