Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni İletişim Teknolojilerinin Yazılı Basın İşletmeleri Üzerindeki Etkisi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.121-127, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurum İçi İletişimin Kaliteye Olan Etkisi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.104-128, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Barış Gazeteciliği "Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi"

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.200-213, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite

Yalvaç Sosyal Gelişim Dergisi(e dergi),, ss.37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılı Basın İşletmelerinde Kuruluş Yerini Belirleyen Yolun Adı Bilgi

İstanbul Üni.İletişim Fak.Dergisi, ss.29, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağında Yönetim Aşamasında Kaçınılmaz Bir Süreç Stratejik İçsel İletişim

Manas Journal of Social Studies, ss.180-190, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağının İmha Silahları Etkileşim Ortamları

Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi, ss.42, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Kamu Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

İstanbul Üni.İletişim Fak. Dergisi, ss.349, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılı Basın İşletmelerinde Okuyucu Tatmini

İstanbul Üni.İletişim Fak. Dergisi, ss.193, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Yaratıcılık Yenilik ve Reklam

kalder, ss.36, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi İnternet ve Toplam Kalite Yönetimi

Marmara İletişim Fakültesi Dergisi, ss.121, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmeler ve Kıyaslama Olgusu

Pazarlama Dünyası, ss.46, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Dağıtım Sistemleri Açısından Türk Basını

Pazarlama Dünyası, ss.45, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Yazılı Basın İşletmelerinde Fiyatlandırma

Pazarlama Dünyası, ss.29, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Yazılı Basın İşletmelerinde Fiziksel Dağıtım

Ege Üni. İletişim Fak.Düşünceler Dergisi, ss.175, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Basın İşletmelerinde Dağıtım Kanalının Seçiminde Dikkate Alınması Gereken İlkeler

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.119, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekonomik Kriz Turizm Sektörü Açısından Fırsat mı? Yoksa Tehdit mi?

2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Nisan 2012, cilt.1, ss.459-478

Bilgi Yönetimi ve Yazılı Basın

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, celalabat, Kırgızistan, 5 - 09 Haziran 2005, cilt.1, ss.109-119

Değişim Yönetimi

7.Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon, Türkiye, 31 Mayıs 2002, cilt.1, ss.361-362

Yazılı Basın İşletmelerinde Pazarlama Sürecinde Toplam Kalite Yönetimi

6.Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, Türkiye, 28 Haziran 2001, cilt.1, no.1

Ekonomik Yaşamda Enformasyon

21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, Hatay, Türkiye, 19 Nisan 2001, cilt.1, ss.70-74

Yeni Medya Anlayışında Sosyal Pazarlama

New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, cilt.1, ss.425

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni İletişim Teknolojileri ve Yazılı Basın İşletmelerinde Rekabetin Değişen Boyutları

Değişen Dünyada Gazetecilik, Gülgün Erdoğan Tosun, Hanefi Kurt, Editör, Orion, Ankara, ss.201-232, 2016

çözümlerin ortak şifresi sinerji

nobel yayın dağıtım, Ankara, 2013

yeni iletişim teknolojileri,toplum için fırsat mı yoksa tehdit mi?

uluslararası iletişimin ekonomi politiği, meltem bostancı, Editör, chivi, İstanbul, ss.223-242, 2013

Kalite Üzerine.....

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2012

yazılı basın işletmelerinde yeni iletişim teknolojileri ve kalite

Kalite üzerine Editörlük, DÜNDAR İSMET PELİN, Editör, nobel yayın dağıtım, Ankara, ss.169-184, 2012

turizm işletmeleri ve toplam kalite yönetimi

kalite üzerine editörlük, DÜNDAR İSMET PELİN, Editör, nobel yayın dağıtım, Ankara, ss.125-144, 2012

yazılı basın işletmelerinde bilgi yönetimi ve kalite

kalite üzerine editörlük, DÜNDAR İSMET PELİN, Editör, nobel yayın dağıtım, Ankara, ss.93-108, 2012

yazılı basın işletmelerinde yönetilmeye ihtiyaç duyan bir kavram: risk

rekabette başarıya giden yol iletişim editörlük, belma güneri fırlar, i. pelin dündar, Editör, nobel yayın dağıtım, Ankara, ss.269-295, 2010

Yazılı basın işletmelerinde okura ulaşmanın yolu: içsel pazarlama

rekabette başarıya giden yol iletişim editörlük, belma güneri fırlar, i. Pelin Dündar, Editör, nobel yayın dağıtım, Ankara, 2010

Televizyon İşletmelerinde kalite

Televizyon ve, Bülent Küçükerdoğan, Editör, ütopya, Ankara, ss.183-198, 2009

yazılı basın işletmelerinde kalite

nobel yayın dağıtım, Ankara, 2006