Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Regenerative endodontic treatment of perforated internal root resorption: a case report

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.51, ss.128-137, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Current updates on microRNAs as regulators of chemoresistance.

Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, cilt.95, ss.1000-1012, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical accuracy of two electronic apex locators in teeth with large periapical lesions

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.47, ss.920-925, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Apical microleakage of root-end cavities prepared by Er, Cr: YSGG laser

LASERS IN MEDICAL SCIENCE, cilt.25, ss.145-150, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical extrusion of a partially erupted and crown dilacerated incisor

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.24, ss.228-230, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonsurgical retreatment of teeth with periapical lesions previously managed by either endodontic or surgical intervention

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.100, ss.242-248, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognosis of large cyst-like periapical lesions following nonsurgical root canal treatment: a clinical review

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.37, ss.408-416, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histological evaluation of teeth with hyperplastic pulpitis caused by trauma or caries: case reports

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.36, ss.64-70, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Delayed replantation of avulsed mature teeth with calcium hydroxide treatment

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.26, ss.472-476, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical extrusion of a cervically root-fractured tooth after apexification treatment

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.25, ss.509-513, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgical extrusion of crown-root-fractured teeth: a clinical review

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.32, ss.146-151, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgical extrusion of intruded immature permanent incisors - Case report and review of the literature

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.86, ss.461-464, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgical extrusion of a completely intruded permanent incisor

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.24, ss.381-384, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of calcium hydroxide as an intracanal dressing on apical leakage

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.31, ss.173-177, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Surgical extrusion of immature intruded permanent incisor a clinical review

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And Endodontics, cilt.86, ss.461-464, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Periapical repair and apical closure of a pulpless tooth using calcium hydroxide

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.84, ss.683-687, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Histological evaluation of a tooth with hyperplastic pulpitis and periapical osteosclerosis

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.30, ss.347-351, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognosis of permanent teeth with internal resorption: A clinical review

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.13, ss.75-81, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Root canal treatment of a root-fractured incisor tooth with internal resorption: A case report

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.29, ss.393-397, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Endodontic treatment of teeth with apical periodontitis using calcium hydroide: A long-term study

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.12, ss.215-221, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognosis of root-fractured permanent incisors

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.12, ss.129-136, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CLINICAL INVESTIGATION OF TRAUMATIC INJURIES OF PERMANENT INCISORS IN IZMIR, TURKIYE

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.11, ss.210-213, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TREATMENT OF EXTRAORAL SINUS TRACTS FROM TRAUMATIZED TEETH WITH APICAL PERIODONTITIS

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.11, ss.115-120, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PULPOTOMY OF CARIOUS VITAL TEETH WITH PERIAPICAL INVOLVEMENT

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.28, ss.172-176, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ROOT-CANAL MORPHOLOGY OF HUMAN PERMANENT TEETH IN A TURKISH POPULATION

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.21, ss.200-204, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Endodontic treatment of mature tooth with an abnormal clinical crown

Journal Of Clinical Pediatric Dentistry, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

ALLERGY TO SODIUM-HYPOCHLORITE DURING ROOT-CANAL THERAPY - A CASE-REPORT

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.27, ss.163-167, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinical reliability of the dentine bridge formed after pulpotomy A case report

International Endodontic Journal, 1994 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

SUCCESS OF PULPOTOMY IN THE MANAGEMENT OF HYPERPLASTIC PULPITIS

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.26, ss.142-148, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Partial pulpotomy in crown fractured permanent incisors with hyperplastic pulpitis a case report

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

TRAUMATIC GEMINATION - TRIPLE TOOTH - SURVEY OF THE LITERATURE AND REPORT OF A CASE

ENDODONTICS & DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.8, ss.130-133, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect Of Different Niti Systems And Gravity On The Apical Irrigant Extrusion

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.39, ss.39-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı kök kanal genisletme tekniklerinin kök kanallarında olusturdugu defektlerin incelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.164-169, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu

Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.38-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibacterial effects of different calcium hydroxide preparations

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum Hidroksit Preparatlarının Antibakteriyal Etkileri.

Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.56-60, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endodontic and surgical treatments of external root resorption

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

General characteristics of composite resins and their classifications

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

External root resorption and its treatment

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontic treatments of vital or non vital immature teeth Apexification

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Success of the pulpotomy applied to the teeth with complicated crown fracture

Hacettepe Diş Fak Derg, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontic and prosthodontic treatments in ectodermal dysplasia

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulpotomy trials in the teeth with ulcerous pulpitis

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical evaluation of traumatic injuries of the tooth

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apical resection with amalgam retrofilling of the maxillary posterior teeth

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Root fractures and their treatments

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between the age of the pulp and chronological age of the person

Marmara Üni, Diş Fak. Derg, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the bleaching techniques in discoloration of the non vital teeth

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between potassium values of pulp tissue and age of man

Marmara Üni, Diş Fak. Derg, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internal resorption a clinical study

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complications during root canal treatment a clinical study

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hijyenik Olmayan Kanal Tedavisine Sahip Açık Apeksli Dişlere MTA (Mineral Trioksit Agregat) Uygulaması

İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 09 Kasım 2018, ss.1

Eksternal Rezorpsiyon Gözlenen Maksiller Kanin Dişe Tedavi Yaklaşımı: Bir Vaka Raporu

İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 09 Kasım 2018, ss.1

Kron Kök Fraktürlü Dişlerde Cerrahi Ekstrüzyon: Üç Olgu Sunumu

İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 09 Kasım 2018, ss.1

GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERDE ENDODONTİK TEDAVİNİN SINIRLARI

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, 10 - 12 Kasım 2017

Travma Olgularında Başarı ve Çözüm Yolları

23. TDB Uluslararası Diş.hekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Mta ve Kalsiyum Hidroksit İnsan Dişlerine Yapılan Direkt Pulpa Kuafajının Histolojik Olarak İncelenmesi

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 Mayıs 2017, ss.1

ENDODONTİDE VİTAL PULPA TEDAVİLERİNİN ÖNEMİ VE ENDİKASYONSINIRLARI

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ7. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017

Delayed replantation of maxillary incisors with periodontal disease a case report

İzmir Dişhekimleri Odası 23.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, 2016., Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

The indications and limitations of the vital pulp therapy and root canal treatment in endodontolog

22. International Congress of the Agean Dental Association Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Kasım 2015

Delayed endodontic management of multipl trauma in permanent dentition a case report

İzmir Dişhekimleri Odası 22.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Kasım 2015

Oro dental travmalarda multidisipliner yaklaşım

TDB 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29 - 31 Mayıs 2014

Outcomes of Surgical Endodontic Treatment Performed by a Modern Technique

12. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, 15 - 17 Mayıs 2014 identifier

MTA APICAL PLUG METHOD FOR THE TREATMENT OF NONVITAL PERMANENT INCISORS WITH OPEN APICES THREE CASE REPORTS

16th ESE Biennial Congress Lisbon, Portugal 12–14 September 2013Lisbon Congress Centre, 12 - 14 Eylül 2013 identifier

Taşkın kanal dolgusu sonrası nervus alveolaris inferiorde meydana gelen parestezi Olgu sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 26 - 28 Nisan 2013

Hiperplastik pulpitisli olgularda MTA ile uygulanan vital amputasyon tedavisinin başarısı Olgu sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 30 Kasım - 02 Aralık 2012

How to deal with dental and jaw injuries

18. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2012

Horizontal kök kırığı gözlenen olgularda tedavi yaklaşımı

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 30 Kasım - 02 Aralık 2012

The effect of EDTA boric acid citric acid and DESY Clean on root canal walls

The 4 E’s of Endodontics: Education, Expertise, Ethics and Economics., 17 - 19 Mart 2011

Hiperplastik Pulpitisli Daimi Molar Dişte MTA Pulpotomisi Olgu Sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 14. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Ekim 2010

Travma sonucu kırılan maksiller santral kesici dişlerin iki farklı teknikle restorasyonu olgu sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 14. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Ekim 2010

Clinical assessment of pulp capping in carious teeth with MTA

IADR Pulp Biology and Regeneration Group Symposium, 18 - 20 Temmuz 2010 identifier

Endodontik tedavi uygulamalarında doğru bildiğimiz yanlışlar

TDB 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 24 - 26 Haziran 2010

Treatment of a horizontal root fracture with MTA, a case report

International Association of Dental Traumatology 16. World Congress, 11 - 13 Haziran 2010 identifier identifier identifier

Kanal tedavisinde başarı ve başarısızlıkta etki eden faktörler

Ankara Diş Hekimliği Odası 13. Expo-Dental Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2001

Indications of endodontic surgical treatment

Türk Endodonti Derneği, Türkiye, 18 Ocak 2000

Surgical endodontic treatment of the intruded permanent incisors

İzmir Diş Hekimleri Odası Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Türkiye, 22 - 28 Kasım 1999

Factors effecting the success of the root canal therapy

Denizli Diş Hekimleri Odası, Türkiye, 05 Nisan 1997

Success and failure in endodontics

İzmir Diş Hekimleri Odası, Ağız Diş Sağlığı Haftası, Türkiye, 18 - 24 Kasım 1996

Traumatic injuries of teeth

Manisa Diş Hekimleri Odası, Türkiye, 18 Mayıs 1996

Root fractures and the long term clinical investigation of their treatments

Türk Endodonti Derneği V. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Nisan 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

ENDODONTİDE TANI VE TEDAVİLER

Nobel Tıpkitapevleri, İzmir, 2006