Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2005 - 2012
Uzman, Sidney Kimmel Cancer Center, , 2003 - 2004
Uzman, Universitetet i Oslo (University of Oslo), Institute of Biological Sciences, 1998 - 2003
Arş.Gör., DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1989 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ, 01.01.2017 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
BİYOİNFORMATİK, Lisans, 2017-2018
CANCER BİOLOGY, Doktora, 2017-2018
CANCER BİOLOGY AND PATHOLOGY, Doktora, 2017-2018
GENEL BİYOLOJİ, Lisans, 2017-2018
UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK, Yüksek Lisans, 2017-2018
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans, 2017-2018
Molecular Biology, Lisans, 2016-2017
Cancer Biology, Yüksek Lisans, 2016-2017
Cancer Biology and Pathology, Doktora, 2016-2017
Biyoinformatik, Lisans, 2016-2017
Uygulamalı Biyoinformatik, Yüksek Lisans, 2016-2017
BİYOİNFORMATİK, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Öztürk, "HN1 proteininin sentrozom yerleşimi ve düplikasyonundaki görevinin hücre biyolojisi açısından araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, L.Varişli, "Hücre döngüsü kontrolünde HN1'in rolü", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, B.Erbaykent Tepedelen, "Dna hasarı ve onarımında NKX3.1'in rolü", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, S.Hamid, "HoxB13 homeobox proteinin bir transkripsiyon faktörü olarak ve DNA hasarı ile tamir mekanizmalarındaki rolü", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Doktora, B.Debeleç Bütüner, "Nkx3.1 transkripsiyon faktörünün hedef genlerinin ve prostat kanseri gelişimindeki etkisinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Doktora, C.Sevimli Gür, "Bazı Alkanna türlerinin biyoaktivite rehberli izolasyon yöntemi kullanarak çeşitli kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerinin in vitro ortamlarda taranarak, hücresel mekanizmalara ve apoptoz yolaklarına olan etkilerinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Singin, "Hidrojen sülfürün prostat kanseri patolojisindeki rolü", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, G.Örs, "Meme, akcigˆer ve prostat kanserinin ortak miRNA'larının meta analiz ile belirlenmesi ve biyobelirtec¸ olarak kullanım potansiyellerinin aras¸tırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, G.Akyüz, "HN1 ARACILIKLI SENTROZOM MATURASYONUNUN KONTROLÜNÜN ÇALIŞILMASI", EGE ÜNIVERSITESI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Bostanci, "PROSTAT KANSERİNDE 8-OHdG OLUŞUMUNA VE DNA HASARINA ANDROJEN YOLAĞININ ETKİSİ", EGE ÜNIVERSITESI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Ertunç, "Prostat kanseri gelişiminde androjenlerin oksidatif stres kontrolündeki rolünün araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, G.Takir, "HN1'in hücre polaritesine etkisinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, S.Karamil, "Oksidatif DNA hasarı sonucu aktifleşen onarım mekanizmalarının araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, D.Mete, "Investigation of the mechanism of action of 6-bicycloaryl substituted 5,6-dihydro-2H-pyran-2-ones", İZMIR YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, C.Alapinar, "Androjen reseptörü ve NKX3.1'in ekspresyon seviyelerine bağlı olarak prostatik enflamasyonda oluşan yanıtın incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, B.Özmen, "Prostat kanser hücrelerinde çift sarmal kırık onarımının androjen ile değişiminin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, N.Böğürcü, "İzole edilen ALCAP moleküllerinin kronik myeloid lösemi hücre hattı-K562'de DNA hasarı ve onarımına olan etkilerinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Erbaykent, "Prostat kanserinde NKX3.1 transkripsiyon faktörünün DNA hasarı üzerine etki mekanizmasının araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, K.Sezer, "Prostat kanseri hücre hatlarında apoptozis oluşturulması ve mekanizmasının araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi