Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2005 - 2012Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2003 - 2004Araştırma Görevlisi Dr.

  University Of California, San Diego, Sidney Kimmel Cancer Center, Prostat Kanseri Araştırma Labı

 • 1998 - 2003Uzman

  Universitetet İ Oslo (University Of Oslo), Institute Of Biological Sciences, Dept Of Biology

 • 1989 - 1998Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • DoktoraCANCER BİOLOGY

 • DoktoraCANCER BİOLOGY AND PATHOLOGY

 • LisansBİYOİNFORMATİK

 • Yüksek LisansMOLEKÜLER BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

 • Yüksek LisansUYGULAMALI BİYOİNFORMATİK

 • LisansGENEL BİYOLOJİ

 • Yüksek LisansCancer Biology

 • LisansMolecular Biology

Yönetilen Tezler

 • Hidrojen sülfürün prostat kanseri patolojisindeki rolü, KORKMAZ K. S. , Ö.SİNGİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Meme, akcigˆer ve prostat kanserinin ortak miRNA'larının meta analiz ile belirlenmesi ve biyobelirtec¸ olarak kullanım potansiyellerinin aras¸tırılması, KORKMAZ K. S. , GÜLÇE İZ S. , G.ÖRS(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • HN1 proteininin sentrozom yerleşimi ve düplikasyonundaki görevinin hücre biyolojisi açısından araştırılması, KORKMAZ K. S. , B.ESİN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • HN1 ARACILIKLI SENTROZOM MATURASYONUNUN KONTROLÜNÜN ÇALIŞILMASI, KORKMAZ K. S. , G.KAAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • PROSTAT KANSERİNDE 8-OHdG OLUŞUMUNA VE DNA HASARINA ANDROJEN YOLAĞININ ETKİSİ, KORKMAZ K. S. , A.BOSTANCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Prostat kanseri gelişiminde androjenlerin oksidatif stres kontrolündeki rolünün araştırılması, KORKMAZ K. S. , N.ERTUNÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • HN1'in hücre polaritesine etkisinin araştırılması, KORKMAZ K. S. , G.GÜLEVİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Oksidatif DNA hasarı sonucu aktifleşen onarım mekanizmalarının araştırılması, KORKMAZ K. S. , S.KARAMİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Investigation of the mechanism of action of 6-bicycloaryl substituted 5,6-dihydro-2H-pyran-2-ones, KORKMAZ K. S. , D.METE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Hücre döngüsü kontrolünde HN1'in rolü, KORKMAZ K. S. , L.VARIŞLİ(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Dna hasarı ve onarımında NKX3.1'in rolü, KORKMAZ K. S. , B.ERBAYKENT(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Androjen reseptörü ve NKX3.1'in ekspresyon seviyelerine bağlı olarak prostatik enflamasyonda oluşan yanıtın incelenmesi, KORKMAZ K. S. , C.ALAPINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Prostat kanser hücrelerinde çift sarmal kırık onarımının androjen ile değişiminin araştırılması, KORKMAZ K. S. , B.ÖZMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Nkx3.1 transkripsiyon faktörünün hedef genlerinin ve prostat kanseri gelişimindeki etkisinin araştırılması, KORKMAZ K. S. , B.DEBELEÇ(Öğrenci), Doktora, 2011
 • HoxB13 homeobox proteinin bir transkripsiyon faktörü olarak ve DNA hasarı ile tamir mekanizmalarındaki rolü, KORKMAZ K. S. , S.MUHAMMAD(Öğrenci), Doktora, 2011
 • İzole edilen ALCAP moleküllerinin kronik myeloid lösemi hücre hattı-K562'de DNA hasarı ve onarımına olan etkilerinin incelenmesi, KORKMAZ K. S. , N.BÖĞÜRCÜ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Bazı Alkanna türlerinin biyoaktivite rehberli izolasyon yöntemi kullanarak çeşitli kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerinin in vitro ortamlarda taranarak, hücresel mekanizmalara ve apoptoz yolaklarına olan etkilerinin araştırılması, KORKMAZ K. S. , C.SEVİMLİ(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Prostat kanserinde NKX3.1 transkripsiyon faktörünün DNA hasarı üzerine etki mekanizmasının araştırılması, KORKMAZ K. S. , B.ERBAYKENT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Prostat kanseri hücre hatlarında apoptozis oluşturulması ve mekanizmasının araştırılması, KORKMAZ K. S. , K.SEZER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006