Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2005 - 2012Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2003 - 2004Araştırma Görevlisi Dr.

  University Of California, San Diego, Sidney Kimmel Cancer Center, Prostat Kanseri Araştırma Labı

 • 1998 - 2003Uzman

  Universitetet İ Oslo (University Of Oslo), Institute Of Biological Sciences, Dept Of Biology

 • 1989 - 1998Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • DoktoraCANCER BİOLOGY

 • DoktoraCANCER BİOLOGY AND PATHOLOGY

 • LisansBİYOİNFORMATİK

 • Yüksek LisansMOLEKÜLER BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

 • Yüksek LisansUYGULAMALI BİYOİNFORMATİK

 • LisansGENEL BİYOLOJİ

 • Yüksek LisansCancer Biology

 • LisansMolecular Biology

Yönetilen Tezler

 • Hidrojen sülfürün prostat kanseri patolojisindeki rolü

  KORKMAZ K. S.

  Ö.SİNGİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Meme, akcigˆer ve prostat kanserinin ortak miRNA'larının meta analiz ile belirlenmesi ve biyobelirtec¸ olarak kullanım potansiyellerinin aras¸tırılması

  KORKMAZ K. S. , GÜLÇE İZ S.

  G.ÖRS(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • HN1 proteininin sentrozom yerleşimi ve düplikasyonundaki görevinin hücre biyolojisi açısından araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  B.ESİN(Öğrenci), Doktora, 2016

 • HN1 ARACILIKLI SENTROZOM MATURASYONUNUN KONTROLÜNÜN ÇALIŞILMASI

  KORKMAZ K. S.

  G.KAAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • PROSTAT KANSERİNDE 8-OHdG OLUŞUMUNA VE DNA HASARINA ANDROJEN YOLAĞININ ETKİSİ

  KORKMAZ K. S.

  A.BOSTANCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Prostat kanseri gelişiminde androjenlerin oksidatif stres kontrolündeki rolünün araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  N.ERTUNÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • HN1'in hücre polaritesine etkisinin araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  G.GÜLEVİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Oksidatif DNA hasarı sonucu aktifleşen onarım mekanizmalarının araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  S.KARAMİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Investigation of the mechanism of action of 6-bicycloaryl substituted 5,6-dihydro-2H-pyran-2-ones

  KORKMAZ K. S.

  D.METE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Hücre döngüsü kontrolünde HN1'in rolü

  KORKMAZ K. S.

  L.VARIŞLİ(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Dna hasarı ve onarımında NKX3.1'in rolü

  KORKMAZ K. S.

  B.ERBAYKENT(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Androjen reseptörü ve NKX3.1'in ekspresyon seviyelerine bağlı olarak prostatik enflamasyonda oluşan yanıtın incelenmesi

  KORKMAZ K. S.

  C.ALAPINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Prostat kanser hücrelerinde çift sarmal kırık onarımının androjen ile değişiminin araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  B.ÖZMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Nkx3.1 transkripsiyon faktörünün hedef genlerinin ve prostat kanseri gelişimindeki etkisinin araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  B.DEBELEÇ(Öğrenci), Doktora, 2011

 • HoxB13 homeobox proteinin bir transkripsiyon faktörü olarak ve DNA hasarı ile tamir mekanizmalarındaki rolü

  KORKMAZ K. S.

  S.MUHAMMAD(Öğrenci), Doktora, 2011

 • İzole edilen ALCAP moleküllerinin kronik myeloid lösemi hücre hattı-K562'de DNA hasarı ve onarımına olan etkilerinin incelenmesi

  KORKMAZ K. S.

  N.BÖĞÜRCÜ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Bazı Alkanna türlerinin biyoaktivite rehberli izolasyon yöntemi kullanarak çeşitli kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerinin in vitro ortamlarda taranarak, hücresel mekanizmalara ve apoptoz yolaklarına olan etkilerinin araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  C.SEVİMLİ(Öğrenci), Doktora, 2009

 • Prostat kanserinde NKX3.1 transkripsiyon faktörünün DNA hasarı üzerine etki mekanizmasının araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  B.ERBAYKENT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Prostat kanseri hücre hatlarında apoptozis oluşturulması ve mekanizmasının araştırılması

  KORKMAZ K. S.

  K.SEZER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006