Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decapod crustaceans in benthic habitats of the Turkish Straits System with new records

OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, cilt.47, ss.337-344, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Isopod Crustacea of Fethiye Bay, Levantine Sea, Turkey

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.13, ss.244-250, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Macrobenthic fauna associated with the invasive alien species Brachidontes pharaonis (Mollusca: Bivalvia) in the Levantine Sea (Turkey)

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.97, ss.613-628, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The amphipods (Arthropoda: Crustacea) in the Turkish straits with new records

CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, cilt.57, ss.403-414, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soft bottom decapod and stomatopod crustaceans of Northern Cyprus coast

Iranian Journal Of Fisheries Sciences, cilt.13, ss.1086-1091, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Checklist of Cnidaria and Ctenophora from the coasts of Turkey

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.38, ss.677-697, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The marine arthropods of Turkey

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.38, ss.765-831, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distribution of littoral benthic amphipods off the Levantine coast of Turkey with new records

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.38, ss.23-34, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

On the occurrence of Caprella scaura Templeton 1836 Crustacea Amphipoda in Turkish waters

Zoology In The Middle East, cilt.52, ss.125-126, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

First record of five free-living Isopod species from the coast of Cyprus

ACTA ADRIATICA, cilt.51, ss.101-105, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the occurence of a new Aequorea species on the Turkish Aegean coast

Journal of the Blacksea/Mediterranean Environment, cilt.22, ss.295-299, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karine Lagünü Aydın nün Malacostraca faunası

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A new biotic index for assessing impacts of organic pollution on benthic communities

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.21, ss.135-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TUBI TUrkish Benthic Index A new biotic index forassessing impacts of organic pollution on benthiccommunities

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.21, ss.135-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the occurrence of Chelonibia patula Cirripedia on the coasts of Turkey

Marine Biodiversity Records, cilt.3, ss.1-2, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First record of Abludomelita aculeata Crustacea Amphipoda from the eastern Mediterranean

Marine Biodiversity Records, cilt.3, ss.1-2, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir Körfezi nde Bulunan Krustase Türleri

SU URUNLERI DERGISI, cilt.27, ss.79-90, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alien amphipods on the Turkish Coasts

Zoologica Baetica, cilt.21, ss.191-196, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markiz Adası Çandarlı İzmir Krustaseleri

Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.2, ss.41-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yumuşak Substrat Makro-Zoobentosu Kullanılarak Akdeniz’deki Su Kütlelerinin Bentik Ekolojik Kalite Durumunun Belirlenmesi.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, 11-13 Aralık 2019, Ankara., Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019

Benthic Ispods of the Sea of Marmara

International İskenderun Bay Symposium, İskenderun, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.121

Benthic Isopods of the Sea of Marmara.

International Iskenderun Bay Symposium., 11 - 13 Ekim 2017

Benthic amphipod fauna of Iskenderun Bay.

International Iskenderun Bay Symposium., 11 - 13 Ekim 2017

Alien Benthic Amphipods in the Mediterranean Area.

VIII. International Symposium on Ecology And Environmental Problems, 4 - 07 Ekim 2017

Türkiye Kıyılarındaki Caprellidae Türleri

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Tanaidacea Species on the Turkish Coasts and their Distribution

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Denizel Ekosistemde Crustacea Türlerinin Önemi

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015

Karina Dalyanı Aydın nın Malacostraca Faunası

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2012

Temporal Changes of Crustaceans Crustacea Inhabiting the Black Sea Soft Bottoms Sinop Bay Turkey

3. Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENEProject Joint Conference, 1 - 04 Kasım 2011

ALIEN AMPHIPODS OF TURKISH SEAS

14. International Colloquium on Amphipoda, 13 - 18 Eylül 2010

SEASONAL VARIATIONS OF CRUSTACEAN ON THE SOFT BOTTOM AFFECTED BY A FISH FARM IN GERENCE BAY ( AEGEAN SEA, TURKEY )

The 4th İnternational student Conference on Advanced Scince and Technology, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2010

Seasonal Variation of Crustaceans On The Soft Bottom Affected By A Fish Farm İn Gerence Bay (Aegean Sea, Turkey) ICAST .

The 4 th İnternational Student Conference on Advanced Science and Teknology, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2010, ss.28-29

FETHİYE KÖRFEZİ İSOPODLARI ( CRUSTACEA , ISOPODA )

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

CRUSTACEAN DIVERSITY OF THE CORALLIGENOUS MAËRL BEDS OF THE AGEAN SEA COAST OF TURKEY

1ST MEDITERRANEANSYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF THECORALLIGENOUS AND OTHER CALCAREOUSBIO-CONCRETIONS, 15 - 16 Ocak 2009

Türkiye Denizlerinin Dekapod ve Stomatopod Faunası

3. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Akdeniz Özet Raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Akdeniz Özet Raporu

Deniz Tabanı Macrozoobenthos Habitatları, , Editör, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/Kocaeli, 2017

THE TURKISH PART OF THE MEDITERRANEAN SEAMARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATIONAND GOVERNANCE

Commercial Crustaceans on the Levantine Sea Coast of Turkey, Cemal TURAN, Barış SALİHOĞLU, Elif Özgür ÖZBEK, Bayram ÖZTÜRK, Editör, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), ss.392-406, 2016

FIRST NATIONAL WORKSHOP ONPosidonia oceanica L DelileON THE COASTS OF TURKEY

Crustaceans associated with Posidonia oceanica (L.) Delileon the coasts of Turkey, Yelda AKTAN, Veysel AYSEL, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 2013