Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIYI EROZYONUNUN BELİRLENMESİNDE 137Cs RADYONÜKLİDİNİN KULLANIMI: URLA YARIMADASI KIYILARI ÖRNEĞİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler dergisi, cilt.20, ss.195-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Are Summer Resorts Cooler in Summer? A Case Study of İzmir Province

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.27, ss.127-134, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kıyı Erozyonunun Belirlenmesinde 137Cs Radyonüklidinin Kullanımı: Urla Yarımadası Kıyıları Örneği

Trakya Üniversitesi sosyal Bilimler dergisi, cilt.20, ss.195-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Modeling Above Ground Biomass in Calabrian Pine Forests pf Düzlerçamı (Antalya)

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.26, ss.151-161, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cutaneous leishmaniasis in Turkey

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.36, ss.121-127, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Türkiye de Kutanöz Leishmaniasis in durumu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.36, ss.121-129, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yıllık ve Mevsimsel Yağış Değişkenliğinin Alansal Dağılımı

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.85-95, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turgutlu Salihli Arasında Organik Tarım Faaliyetlerinin Toprak Üzerindeki Etkileri

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.18, ss.17-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sibercoğrafya Yeni bir coğrafi yaklaşım Ege Coğrafya Dergisi

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.51-58, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Buharlaşma Koşullarını Etkileyen Faktörler ve Buharlaşma Rejim Tipleri

Ege Coğrafya Dergisi, ss.221-234, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Delta Jeomorfolojisinde İnsansız Hava Araçları Uygulamaları: Bakırçay Deltası Örneği

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.253-258

Jeomorfolojide Lojistik Regresyon Uygulamaları

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.259

İklim ve Coğrafya Değişiklikleri

I. Ulusal Tek Sağlık Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2019

İklimin ve İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkisi

BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 16 Ekim 2109 - 20 Ekim 2019

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Şark Çıbanı Bildirim Sistemi

21.Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.270-273

Vektör Araştırmalarında Coğrafi Teknolojllerin Kullanımı

Uluslararası Katlımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25 - 29 Eylül 2017

Türkiye de Tularemi Olgularının Mekânsal Dağılımı ve İklim Değişkenliği ile İlişkisi

Keneyle Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çorum, Türkiye, 14 Nisan 2014

Determining distribution of heavy metal pollution in terms of ecological risk levels in the industrially intensive areas around Istanbul

Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013) and SECOTOX Conference, MYKONOS, Yunanistan, 24 - 28 Haziran 2013

Cryptosporidiosis olgularının İzmir ve ilçelerindeki coğrafi dağılımı

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

Spatial Distribution of Heavy Metals in the Epiphytic Lichen Xanthoria parietina using Geostatistical Techniques Examples on Vicinity of Yatağan Coal Fired Power Plant

International Symposium on Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Applications (ISEPP), İzmir, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2011

Entomological Survey for sand fly fauna in cutaneous leishmaniasis endemic sites of Niğde

ISOPS 7, 7th International Symposium on Phlebotomine Sandflies, Aydın, Türkiye, 25 - 30 Nisan 2011

Tire de Geçmişten Günümüze Sağlık

I. Ulusal Tire Sempozyumu, TİRE, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2010

Landsat Uydu Görüntüleri Yardımıyla Bornova da Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi

DEÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2009

Van Gölünün Radyolojik ve Hidrojeokimyasal Risk Açısından Değerlendirilmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

Orta Gediz havzası Kargın köyü tarım yapılan alanda toprak erozyonu hızının Pb 210 tekniği ile belirlenmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009, cilt.1, ss.185

Kaz Dağı Masifinin Yapısal Jeomorfolojisi ve Evrimi

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008, Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008

Use of Lead 210 as Tracer in Soil Erosion Investigations

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application- TAEK, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

Radioactivity Levels in the surface Waters and Sediments from Van Lake Turkey

4th International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, Rabat, Fas, 13 - 16 Ekim 2008

Soil Erosion Evaluation in Gediz Basin Using 210Pb Technique

4 th International Symposium on In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology, Rabat, Fas, 13 - 16 Ekim 2008

Use of Lead 210 as Tracer in Soil Erosion Investigations

The Fifth Eurasian Conference Nuclear Sciences and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, ss.102

Soil Erosion Evaluation in Gediz Basin Using 210Pb Technique

4 th International Symposium on In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology, Rabat, Malta, 13 - 16 Ekim 2008, ss.178

Assessing the Variation of Recent Glaciers in Cilo Mountain with Remote Sensing and Meteorological Data

5th International Conference on Geographic Information Systems, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2008

Recent Glacier Change in Mount Süphan Using Remote Sensing and Meteorological Data

BALWOIS 2008, Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Makedonya, 27 - 31 Mayıs 2008

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve SVG

Bilgi Teknolojileri Kongresi V, Akademik Bilişim 2007, Kütahya, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2007

Radioactivity Levels in Waters and Sediments from Van Lake Turkey

In-situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, KUŞADASI, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Kula Kültür Varlıkları Envanteri

Geçmişten Geleceğe Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu, KULA, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006

Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası

Bilgi Teknolojileri Kongresi IV/Akademik Bilişim 2006, Denizli, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2006

Coğrafi Teknolojilerin Nükleer Bilimlerde Kullanımına Bakış

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2005

Coğrafi Bilgi Sistemleri nde Yapay Zeka Yaklaşımları

Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2005

Türkiye de CBS Eğitimi

Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2005

Seferihisar Kenti için bir Kent Bilgi Sistemi Önerisi

Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004

Ege Üniversitesi Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi

3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2004

The role of geospatial technologies in management and sustainable development of urban groundwater systems

NATO ASI, Management and Sustainable Development of Urban Grounwater Systems, Baku, Azerbaycan, 6 - 15 Temmuz 2004

Yapay zeka ve coğrafya

Uluslararası XII. Türkiye Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu TAINN-03, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003

Coğrafi Teknolojilerin GIS GPS yol ve trafik güvenliği açısından kullanımı

TRODSA2003, Trafik ve Yol Güvenliği II.Ulusal Kongresi/Sergisi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2003

Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla turizm amaçlı çevresel duyarlılığın belirlenmesi

Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2003

Türkiye de Coğrafyanın Güncel Sorunları ve YeniEğilimler

Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2002, cilt.1

Dikili Çandarlı kıyılarında CBS ile çevresel duyarlılık derecesinin belirlenmesi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV.Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002

Aşağı Bakırçay vadisinin doğal özelliklerinin belirlenmesinde Landsat TM görüntülerinin kullanımı

II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 22 Mayıs 1994

Altınova Ayvalık ın Holosen Jeomorfolojisi

Türkiye Jeomorfologlar Derneği 14. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 1993

Kitap & Kitap Bölümleri

Jeomorfoloji ve Uzaktan Algılama

Coğrafyada Uzaktan Algılama, Yavaşlı D.D., Ölgen M.K., Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.29-72, 2019

Yaşlılık İnfeksiyonlarında Çevre ve İklimin Etkisi

Yaşlılıkta İnfeksiyonlar, Köse Şükran, Yalçın Ata Nevzat, Erbay Rıza Hakan, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.29-33, 2019

Vektör Artropodlar ve Mücadelesi

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ, İzmir, 2017

Vektör Araştırmalarında Coğrafi Teknolojilerin Yeri

Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Yusuf Özbel, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, 2017

Fiziki Coğrafya Arazi Çalışmalarında Örnekleme Yöntemleri

Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Özgen, Nurettin ve Karadoğan, Sabri, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.149-162, 2016

Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine

Bir Disiplinin İç Dünyası Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, Erdem Bekaroğlu, Ali Rıza Özdemir, Editör, İdil Yayıncılık, 2014

Bayat Ovası (Aşağı Bakırçay) ve Bakırçay Deltasının Jeomorfolojisi

Prof Dr İlhan Kayan a Armağan, Ertuğ Öner, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2013

Coğrafi Teknolojilerin (GIS, GPS) Yol ve Trafik Güvenliği Açısından Kullanımı

Prof Dr Asaf Koçman a Armağan, Ertuğ Öner, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2013

Tıbbi Coğrafya: Tanımı, İçeriği ve Coğrafi Teknolojilerle İlişkisi

Dr Eren AKÇİÇEK e Armağan, Gökser Gökçay, Editör, Egetan Yayıncılık, 2010

Azerbaycan'ın Hidrografik Özellikleri

Azerbaycan Coğrafyası, Asaf Koçman, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 1994