Doç.Dr.

KORAY ÜLGEN


Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi

Eğitim Bilgileri

1993 - 2000

1993 - 2000

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi (Dr), Türkiye

1990 - 1992

1990 - 1992

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

1983 - 1988

1983 - 1988

Lisans

Ege Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Güneş enerjisi etkisi altındaki opak duvar malzemelerinin termofiziksel davranışları

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi (Dr)

1992

1992

Yüksek Lisans

Ege Bölgesi iklim koşullarında güneş enerjisinden faydalanılarak entegre seralar yardımıyla konutların ısıtılmasının araştırılması

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji depolama teknolojileri, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Termodinamik, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma , Isıl Sistemler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, -

2002 - 2018

2002 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2000 - 2002

2000 - 2002

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, -

1991 - 2000

1991 - 2000

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, -

Yönetimsel Görevler

2016 - 2017

2016 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2002 - 2005

2002 - 2005

Enstitü Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

2002 - 2005

2002 - 2005

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Güneş Mimarisi

Doktora

Doktora

Enerji Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Binalarda Enerji Yönetimi

Doktora

Doktora

Günışığı Aydınlatma Sistemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güneş Santralleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Binalarda Enerji Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri II

Doktora

Doktora

Enerji Ekonomisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri II

Doktora

Doktora

Yapılarda Enerji Verimliliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güneş Enerjisi Toplayıcıları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aydınlatmanın Temelleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri I

Ön Lisans

Ön Lisans

Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri I

Doktora

Doktora

Binalarda Enerji Korunumu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yenilenebilir Enerji Temelleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Rüzgar Enerjisi Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Işık Üretimi ve Aydınlatma Sistemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Isıl Sistemlerin Tasarımı

Doktora

Doktora

Atmosferde Işınım Geçişi

Doktora

Doktora

Binalarda Enerji Korunumu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güneş Enerjisi Toplayıcıları

Doktora

Doktora

Isıl Enerji Depolamanın Temelleri

Lisans

Lisans

Işık Üretimi ve Aydınlatma Sistemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aydınlatmanın Temelleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Rüzgar Enerjisi Temelleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yenilenebiliri Enerji Uygulamaları

Doktora

Doktora

Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ön Lisans

Ön Lisans

Enerji Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mimaride Günışığı ve Kontrolü

Ön Lisans

Ön Lisans

Enerji Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güneş Enerjisi Toplayıcıları

Yönetilen Tezler

2018

2018

Doktora

Ege Üniversitesi bünyesindeki mevcut bir binanın enerji-ekserji analizi ve iyileştirme önerileri

ÜLGEN K.

A.KILIÇLI(Öğrenci)

2018

2018

Doktora

Güneş enerjisi destekli jeotermal santrallerin bilgisayar tabanlı modellemesi ve simülasyonu

ÜLGEN K.

G.UÇKAN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Bina dış duvar yalıtımının enerji ve ekserji analizi yöntemiyle optimize edilmesi

ÜLGEN K.

E.YILDIRIM(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Mikro ölçekli bir güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı ve performans analizi

ÜLGEN K.

K.SEVİNÇ(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Dynamic energy and exergy analysis of an existing building in IZTECH

ÜLGEN K. (Eş Danışman)

M.AKDEMİR(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Binalarda enerji verimliliği: UBE binası örneği

ÜLGEN K.

A.KILIÇLI(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Yüksek gerilim alternatif akım ve yüksek gerilim doğru akım şebeke bağlantılı denizüstü (Offshore) rüzgâr santrallerinin tasarım esasları

ÜLGEN K.

M.ÖZGÜR(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

İzmir ili için biyoklimatik konfora sahip bölgelerin tespiti ve mevcut bina stokunu temsil eden model bir bina için etkilerinin araştırılması

ÜLGEN K.

Ö.KESTANE(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

Güneş enerjili kombi sistemlerin tasarımı, uygulaması, enerji ve ekserji analizi

ÜLGEN K.

E.KAÇAN(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Güneş enerjili sıcak su hazırlama sistemlerinde çevre etkileşimli enerji yönetim modeli

ÜLGEN K.

Ö.ÇEÇEN(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

A method on energy-efficient retrofitting for existing building envelopes

ÜLGEN K.

B.GÜÇYETER(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Güneş enerjili ısıtma ve absorpsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı

ÜLGEN K.

Ö.ULAŞ(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Model bir sanayi tesisinde enerji verimliliği açısından iklimlendirme kontrolünün akıllı bina yönetim sistemi ile desteklenmesi ve performans değerlendirmesi

ÜLGEN K.

Ü.YARGI(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

Model bir PV/T trombe duvarın enerji analizi

ÜLGEN K.

B.KUNDAKCI(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Kaya yataklı ayrımlanmış kazanç sistemlerinin teorik ve deneysel ısıl analizi

ÜLGEN K.

A.İSMET(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Güneş enerjili kombi sistemler ile konut ısıtmasının araştırılması

ÜLGEN K.

H.CEM(Öğrenci)

2007

2007

Doktora

Günışığı ile çalışan aktif hibrit aydınlatma sisteminin tasarımı, kurulumu, testi ve performansa etki eden parametrelerin araştırılması

ÜLGEN K.

C.KANDİLLİ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Techno-economic analysis of wind power plants: A case study of Milas-Turkey

Kestane O., ÜLGEN K.

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.12, ss.1088-1100, 2017 Özet

2015

2015

What is the effect of optimum independent parameters on solar heating systems?

Kacan E., ÜLGEN K. , Kacan E.

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.105, ss.103-117, 2015 Özet

2014

2014

Energy and exergy analysis of solar combisystems

Kacan E., ÜLGEN K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.14, ss.364-387, 2014 Özet

2012

2012

Energy analysis of Solar Combisystems in Turkey

Kacan E., ÜLGEN K.

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.64, ss.378-386, 2012 Özet

2012

2012

EFFECT OF COLLECTOR SLOPE AND ORIENTATION ON SOLAR ENERGY UTILIZATION

Kacan E., ÜLGEN K.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, ss.837-846, 2012 Özet

2012

2012

ENVIRONMENTAL AND ENERGETIC EFFECTS OF INSULATION OVER THE BUILDING STOCK IN TURKEY

KAÇAN E., Kacan E., ÜLGEN K.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, ss.669-677, 2012 Özet

2009

2009

Transmission performance of fibre-optic bundle for solar lighting

Kandilli C., Turkoglu A. K. , ÜLGEN K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.33, ss.194-204, 2009 Özet

2009

2009

Diffuse solar radiation estimation models for Turkey's big cities

ÜLGEN K. , HEPBAŞLI A.

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.50, ss.149-156, 2009 Özet

2008

2008

Solar illumination and estimating daylight availability of global solar irradiance

KANDILLI C., ÜLGEN K.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.30, ss.1127-1140, 2008 Özet

2006

2006

Optimum tilt angle for solar collectors

Ulgen K.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.28, ss.1171-1180, 2006 Özet

2005

2005

Optimization of a wind/PV hybrid power generation system

EKE R., KARA O., Ulgen K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.2, ss.57-63, 2005 Özet

2004

2004

Wind and wave power potential

Ozgener O. , ULGEN K. , HEPBASLI A.

ENERGY SOURCES, cilt.26, ss.891-901, 2004 Özet

2004

2004

Solar energy applications in Turkey

HEPBASLI A., Ulgen K. , EKE R.

ENERGY SOURCES, cilt.26, ss.551-561, 2004 Özet

2004

2004

Solar radiation models. Part 1: A review

Ulgen K. , HEPBASLI A.

ENERGY SOURCES, cilt.26, ss.507-520, 2004 Özet

2002

2002

Estimation of solar radiation parameters for Izmir, Turkey

Ulgen K. , HEPBASLI A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.26, ss.807-823, 2002 Özet

2002

2002

Determination of Weibull parameters for wind energy analysis of Izmir, Turkey

Ulgen K. , HEPBASLI A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.26, ss.495-506, 2002 Özet

2002

2002

Comparison of solar radiation correlations for Izmir, Turkey

Ulgen K. , HEPBASLI A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.26, ss.413-430, 2002 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Assessment of solar energy source distribution and potential in Zambia

MWANZA M., CHACHAK J., ÇETİN N. S. , ÜLGEN K.

Periodicals of Engineering and Natural Sciences, cilt.5, ss.103-116, 2017
Link

2013

2013

İzmir İli için Biyoklimatik Konfor Bölgelerinin Belirlenmesi

KESTANE Ö., ÜLGEN K.

SDÜ TENİK BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, ss.18-25, 2013
Link

2008

2008

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretiminin Matematiksel Modellemesi ve Örnek Uygulama

SÖĞÜT M. Z. , ÜLGEN K. , OKTAY COŞKUN Z.

KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.35-55, 2008

2006

2006

Aydınlatma ve Enerji Verimliliği

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

SOĞUTMA DÜNYASI, cilt.9, ss.29-42, 2006

2004

2004

Konutlarda Enerji Verimliliği ve Tasarrufu

ÜLGEN K. , CANLI Y. , ÇALIŞ A. İ.

Soğutma Dünyası, cilt.7, ss.20-26, 2004

1995

1995

Binaların Pasif Güneş Enerjili Sistemler Yardımıyla Isıtılması

ÜLGEN K.

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ SÜRELİ TEKNİK YAYINI, cilt.22, ss.35-42, 1995

1995

1995

Entegre Seralar Yardımıyla Konutların Isıtılmasının Araştırılması

ÜLGEN K.

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ SÜRELİ TEKNİK YAYINI, cilt.23, ss.46-51, 1995

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

KAMU BİNALARINDA DÜŞÜK KARBON SALINIMLI ENERJİ YÖNETİM MODELİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Paçacı İ., ÜLGEN K. , Söğüt M.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.243-252
Link

2018

2018

Denizüstü Rüzgar Enerji Santralleri: Çanakkale Örneği

KÖROĞLU M. Ö. , ÜLGEN K.

Güç Sistemleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 15 Kasım 2018, cilt.1, ss.160-165

2018

2018

Wind Farm Potential Sites Identification and Prioritization For Sustainable Energy Diversifications in Zambia: GIS Analytic Based Approach I

MWANZA M., ÜLGEN K.

International Conference on Engineering Technologies, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.591-595
Link

2018

2018

Analysis of Wind Speed Characteristic for Sustainable Wind Energy System Development in Zambia

MWANZA M., BIBUOM A. C. , ÜLGEN K.

3rd International Mediterrenean Science and Engineering Congress, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.412-420
Link

2018

2018

An application of a Multi-Criteria Decision Making Method in PV Technology Selection for Solar PV PowerPlants: A case study for Zambia

MWANZA M., ÜLGEN K.

3rd International Mediterrenean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.411
Link

2018

2018

Güneş enerjisi destekli ısı pompalı bir sistemin boyutlandırılması

ATEŞ A. M. , KESTANE Ö., ÜLGEN K.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, ss.400-410

2018

2018

Development of A Model Photovoltaic-Thermal Solar Air Collector For Building Heating

KESTANE Ö., ATEŞ A. M. , ÜLGEN K.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, ss.378-389

2018

2018

Evaluation of Demirköprü Dam Surface as Solar Power Plant (Demirköprü Baraj Yüzeyinin Güneş Enerjisi Santrali OlarakDeğerlendirilmesi)

YILMAZ O. S. , ATEŞ A. M. , KESTANE Ö., GÜLGEN F., ÜLGEN K.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, ss.390-399

2018

2018

Investigation of the Effect of Vaporization on the Dam Lake on Solar Energy Plant Performance

ATEŞ A. M. , YILMAZ O. S. , KESTANE Ö., GÜLGEN F., ÜLGEN K.

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, ss.154-155

2018

2018

Examination of Educational Buildings in terms of Energy Efficiency: Example of Köprübaşı Vocational School Building

KESTANE Ö., ATEŞ A. M. , ÜLGEN K.

3rd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.296-297

2018

2018

Techno-Economic Optimization of Hybrid Power Systems for Residential Using

KESTANE Ö., ATEŞ A. M. , ÜLGEN K.

3rd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.294-295

2017

2017

Comparative Performance Analysis of PV Technologies in Eastern Province of Zambia

MWANZA M., BAŞARAN K., ÇETİN N. S. , ÜLGEN K.

International Conference on Engineering Technologies, Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017, cilt.1, ss.296-303
Link

2017

2017

MCBÜ Eğitim Fakültesi’nin Elektrik İhtiyacının Güneş Enerjisiyle Karşılanması

ATEŞ A. M. , KESTANE Ö., ÜLGEN K.

1st International Demirci Symposium, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, cilt.1, ss.291-292
Link

2017

2017

Farklı Tipte Güneş Gözlerinden Oluşan Fotovoltaik Modüllerin Performans Değerlendirmesi: Manisa-Demirci Örneği

KESTANE Ö., ÜLGEN K.

1st International Demirci Symposium, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, cilt.1, ss.298-299
Link

2017

2017

Demirci’de Otonom Fotovoltaik Sokak Aydınlatma Sistemi Değerlendirmesi

ÜLGEN K. , ATEŞ A. M. , KESTANE Ö.

1st International Demirci Symposium, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, cilt.1, ss.294-295
Link

2017

2017

Performance Analyses of Photovoltaic Systems and Parabolic Collectors Using Simulation Programs

UÇKAN G., ÜLGEN K.

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.152
Link

2017

2017

Developing a Simulation Program Of A Photovoltaic System Using Hottel’s Estimation Method

UÇKAN G., ÜLGEN K.

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.155
Link

2017

2017

Control of the Heatflow of a Solar Supported Hybride Energy System Using Machine Learning

UÇKAN G., ÜLGEN K.

3rd International Conference On Science, Ecology and Technology, 14 - 16 Ağustos 2017, cilt.1, ss.111
Link

2017

2017

Güneş Işınımından Maksimum Düzeyde Yararlanmak için Fotovoltaik Panellerin Eğim ve Yönelim Açılarının Belirlenmesi

KESTANE Ö., EKE R., ÜLGEN K.

6th International Vocational School Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.151-161
Link

2017

2017

Parabolik Güneş Enerjisi Toplayıcılarının Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi

KESTANE Ö., ÜLGEN K.

6th International Vocational School Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.231-244
Link

2017

2017

Model Bir Otonom Fotovoltaik Sokak Aydınlatma Sisteminin Tasarımı Ve Performans Değerlendirmesi

KESTANE Ö., ÜLGEN K.

6th International Vocational School Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.245-256
Link

2016

2016

Investigating the Optimum Tilt Angle for Solar Receiver in Izmir

BAWAZIR R., CHAKCHAK J., ÇETİN N. S. , ÜLGEN K.

3rd International Symposium on Rnvironment and Morality, ALANYA, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, cilt.1, ss.809-817
Link

2016

2016

Mechanical Design and Analysis of A Composite CSP System

KIRAL S., MOUSAVİ M., ÜLGEN K. , ERDEN S.

International Workshop on Special Topics on Polymeric Composites, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2016

2016

2016

Thermal Analysis of Parabolic Trough Collectors

GÜRLEK G. , YILMAZ S., ÜLGEN K.

International Workshop on Special Topics on Polymeric Composites, 24 - 26 Şubat 2016

2016

2016

Parabolik Güneş Enerjisi Toplayıcıların Isıl Analizi

GÜRLEK G. , YILMAZ S., ÜLGEN K.

International Workshop on Special Topics on Polymeric Composites, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2016, cilt.1, ss.150-163
Link

2016

2016

Design of A Single Axis Tracking System for Parabolic Trough Collectors

KESTANE Ö., ÜLGEN K.

International Workshop on Special Topics on Polymeric Composites, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2016, cilt.1, ss.127-138
Link

2016

2016

Design and Optical Analysis of A Novel Parabolic Trough Collector

ÜLGEN K.

International Workshop on Special Topics on Polymeric Compisites, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2016, cilt.1, ss.19-30
Link

2016

2016

Development of a Lightweight Hybrid Parabolic Solar Collector System With High Reflectance

ÜLGEN K. , GÜRLEK G. , İKİZLER B. , VARLIKLI C., KESTANE Ö., GÖKPEK Y., et al.

International Workshop on Special Topics on Polymeric Composites, 24 - 26 Şubat 2016

2014

2014

Model Bir Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Tasarımı ve Analizi

SEVİNÇ K., ÜLGEN K.

2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Balıkesir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.167-183

2013

2013

Yeni Nesil Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemlerinin Çevresel Etkileri

KAÇAN E., ÜLGEN K.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 04 Ekim 2013, ss.1-6

2013

2013

Konutlarda Elektrik Enerjisi Talebinin Fotovoltaik Sistemlerle Karşılanmasının Analizi İzmir Örneği

KESTANE Ö., ÜLGEN K.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 04 Ekim 2013, ss.1-7

2013

2013

Denizüstü Rüzgar Enerji Santrallerine Genel Bir Bakış Çanakkale Örneği

KÖROĞLU M. Ö. , ÜLGEN K.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Ekim 2013, ss.1-6

2012

2012

Design of Solar Assisted Bivalent Systems for Buildings

KAÇAN E., ULAŞ Ö., ÜLGEN K.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012, ss.494-506

2012

2012

Design Principles of Offshore Wind Plants With Connection to Grid Via High Voltage Alternate Current and High Voltage Direct Current

KÖROĞLU M. Ö. , ÜLGEN K.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012, ss.941-954

2001

2001

Experimental Studies on Geothermal Heat Pumps at Turkish Universities

GÜNERHAN H. , ÜLGEN K. , HEPBAŞLI A.

6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2001, ss.517-526

2011

2011

Balkanlarda Enerji Arz Güvenliği Enerji Çeşitliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

ÜLGEN K. , AKOVA S.

Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 28 Nisan 2011, ss.407-413

2011

2011

İzmir İli için Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi

ŞEN E., AKDEMİR Ö. , ÜLGEN K.

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, ss.1359-1368

2010

2010

Reduction of Energy Consumption and CO2 Emission for Heating and Cooling in Buildings with Insulation

KAÇAN E., KAÇAN E., ÜLGEN K.

10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2010, ss.1-8

2010

2010

Performance Analysis of Solar Combisystems

KAÇAN E., ÜLGEN K.

10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2010, ss.1-9

2010

2010

Design of Solar Combisystems A Case Study for Izmir Turkey

KAÇAN E., KARAPİRE H. C. , ÜLGEN K.

5th Ege Energy Symposiım and Exhibition, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2010, ss.1-8

2010

2010

Decreasing of Energy Consumption in Buildings by Insulation A Case Study of Turkey

KAÇAN E., ÜLGEN K.

5th Ege Energy Symposiım and Exhibition, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2010, ss.1-8

2010

2010

Determination of Daylighti Potential in Denizli Turkey

KAÇAN E., ÜLGEN K.

5th Ege Energy Symposiım and Exhibition, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2010, ss.1-6

2010

2010

Günışığı Potansiyelinin Hesaplanması İzmir Örneği

ÜLGEN K. , OKUTAN H.

1. Meteoroloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2010, ss.1-14

2009

2009

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik Üretimi

ÜLGEN K.

Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 Kasım 2009, cilt.1, no.1, ss.1

2007

2007

Günışığı Aydınlatma Sisteminin Tanıtımı ve Performans Değerlendirmesi

KANDİLLİ C., TÜRKOĞLU A. K. , ÜLGEN K.

IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2007, ss.44-53

2007

2007

A New Approach to Flat plate Collectors

KAÇAN E., ÜLGEN K.

3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium, Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007, ss.1-5

2007

2007

Coupling of Low Cost Concentrator and Fibre Optic Bundle

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium, Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007, ss.1-18

2006

2006

The Evaluation of the Renewable Energy Sources in Harmony with the European Union Directive 2001 77 EC in European Union and Turkey

BAŞ G., KUNDAKÇI B., ÜLGEN K.

IX World Renewable Energy Congress and Exhibition, Florence, İtalya, 19 - 25 Ağustos 2006, ss.1-6

2006

2006

Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Yeni Yaklaşım

KAÇAN E., ÜLGEN K.

I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2006, ss.161-165

2006

2006

Kaya Yataklı Ayrımlanmış Kazanç Sistemlerinin Mimari Uygulamaları

ÇALIŞ A. İ. , ÜLGEN K.

I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2006, ss.128-132

2005

2005

Solar Illumination and Analyzing Daylight Availability for Izmir

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

23rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2005, ss.303-310

2005

2005

Determining Atmosphric Comditions By Evaluating Clearness Index Turbidity and Brightness of the Sky

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

23rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2005, ss.296-302

2005

2005

Design and Application of Grid Connected 33 kWp PV Power Plant

EKE R., ÜLGEN K.

23rd International Pyhsics Congress, Muğla, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2005, ss.1183-1188

2005

2005

Analyzing of Parabolic Trough Collector Systems for Aegean Region

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, KOS ISLAND, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005, ss.1-7

2005

2005

Solar Energy Illumination and Daylighting Potential in Izmir

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, KOS ISLAND, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005, ss.1-6

2005

2005

European Union Directives for Energy Efficiency in Dwellings and Present Status in Turkey

ÇALIŞ A. İ. , KUNDAKÇI B., ÜLGEN K.

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, KOS ISLAND, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005, ss.1-6

2005

2005

21st Century World Environmental Policies and Turkey s Sitution in This Context

KUNDAKÇI B., ÇALIŞ A. İ. , ÜLGEN K.

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, KOS ISLAND, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005, ss.1-7

2005

2005

Parabolik Toplayıcılardan Elektrik Eldesi İzmir Örneği

KANDİLLİ C., ÜLGEN K.

I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2005, ss.1-6

2003

2003

Optimization of a Wind PV Hybrid System for Solar Energy Institute in Izmir Turkey

EKE R., KARA Ö., ÜLGEN K.

The Fisrt International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.441-445

2003

2003

Energy Efficiency in Buildings and thermal Insulation

BAYRAKTAR K. G. , ÜLGEN K.

The Fisrt International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.557-562

2002

2002

Wind Energy Utilization in Turkey and Future Perspectives

HEPBAŞLI A., AKDENİZ R. C. , ÜLGEN K.

26. HAS-ATC Research and Development Conference, GÖDOLLO, Macaristan, 15 - 16 Ocak 2002

2001

2001

Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları Enerji Balansı ve Enerji Tasarrufu Edütü

HEPBAŞLI A., GÜNERHAN H. , ÜLGEN K.

V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2001, ss.187-225

2001

2001

Yapılarda Enerji Verimliliği Performans Göstergeleri ve Enerji Auditinin Uygulanması

ÜLGEN K. , GÜNERHAN H. , HEPBAŞLI A.

Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2001, ss.65-73

2001

2001

Jeotermal Isı Pompalarinda Toprak Isı Değiştirisinin Tasarımı Ege Üniversitesi Uygulaması

GÜNERHAN H. , ÜLGEN K. , HEPBAŞLI A.

12.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2001, ss.231-236

2001

2001

Rüzgâr Güllerinin Güç ve Moment Faktörlerinin Hesabı

ÖZGENER Ö. , ÖZDAMAR A. , BÜYÜKTUNA V., ÜLGEN K.

6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2001, ss.451-462

2000

2000

İzmir Bornova da Yatay Yüzeye Gelen Toplam Güneş Işınımının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

ÜLGEN K. , ÖZBALTA N.

12.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Türkiye, 28 - 29 Şubat 2000, ss.113-118

1999

1999

Bina Kabuğunu Oluşturan Opak Yapı Malzemelerinin Güneş Enerjisi Karşısındaki Davranışları

ÜLGEN K. , GÖKSAL ÖZBALTA T. , ÖZBALTA N.

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 1999, ss.93-100

1999

1999

Bina Kabuğunun Güneş Enerjisi Karşısındaki Davranışları

ÜLGEN K. , ÖZBALTA N. , ELTEZ M.

Proje Sergisi 99, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Ekim 1999

1999

1999

İzmir Bornova da Toplam Güneş Işınım Şiddeti Verilerinin Analizi

ÜLGEN K. , ÖZBALTA N.

Güneş Günü Sempozyumu’99, Kayseri, Türkiye, 25 - 27 Haziran 1999, ss.15-21

1999

1999

Güneş Enerjili Hava Isıtıcılı Model Bir Toplayıcı Tasarımının Teorik ve Deneysel İncelenmesi

GÜNGÖR A. , ÜLGEN K.

Güneş Günü Sempozyumu’99, Kayseri, Türkiye, 25 - 27 Haziran 1999, ss.7-14

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP)

ÜLGEN K.

İZOCAM YALITIM EĞİTİM MERKEZİ, 2010

2009

2009

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (TS-A)

ÜLGEN K.

İZOCAM YALITIM EĞİTİM MERKEZİ, Kocaeli, 2009

2007

2007

Cilt III - Enerji Yönetimi

ÜLGEN K. , HEPBAŞLI A.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - EİEİ, Ankara, 2007

2004

2004

Yapılarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi (EV-A)

ÜLGEN K.

İZOCAM YALITIM EĞİTİM MERKEZİ, Kocaeli, 2004

2003

2003

Sun in Action II–A Solar Thermal Strategy for Europe

İÇLİ S., ÜLGEN K. , KARA Ö.

The Solar Thermal Sector Country by Country: 21 National Reports, , Editör, ESTIF, 2003

Desteklenen Projeler

2008 - 2009

2008 - 2009

Direkt Genleşmeli Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası Tasarımı

TÜBİTAK Projesi

ÜLGEN K. (Yürütücü)

2006 - 2007

2006 - 2007

Model Bir PV T Güneş Duvarının Ekserji Enerji Analizi

TÜBİTAK Projesi

ÜLGEN K. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Journal of Renewable Energy (JRE)

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Photoenergy

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

The Open Access Journal of Science and Technology - Meteorology

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

The Journal of MacroTrends in Energy and Sustainability?

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

International Journal of Energy Research

Değerlendirme Kurul Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

International Journal of Sustainable and Green Energy

Editörler Kurulu Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Energy Sources Part A

Değerlendirme Kurul Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Asian Journal of Electrical Sciences (AJES)

Editör

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

International Journal of Green Energy

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Renewable & Sustainable Energy Reviews

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Energy journal

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Renewable Energy

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Building and Environment

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Applied Energy

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Energy Conversion and Management

Değerlendirme Kurul Üyesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Solar Energy

Değerlendirme Kurul Üyesi

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Energy and Buildings

Değerlendirme Kurul Üyesi

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Soğutma Dünyası

Yayın Kurul Üyesi

2014 - 2018

2014 - 2018

The Scientific World Journal

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - 2018

2013 - 2018

Journal of Solar Energy (JSE)

Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Üye

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Üye

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Üye

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Üye

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Üye

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Üye

1991 - Devam Ediyor

1991 - Devam Ediyor

Üye

1988 - Devam Ediyor

1988 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Kasım 2018

Kasım 2018

Güç Sistemleri Konferansı

Adana

Ekim 2018

Ekim 2018

International Conference on Engineering Technologies

Konya

Ekim 2018

Ekim 2018

3rd International Mediterrenean Science and Engineering Congress

Adana

Haziran 2018

Haziran 2018

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Gaziantep

Mayıs 2018

Mayıs 2018

3rd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Antalya

Nisan 2018

Nisan 2018

Güneşten Elektrik Hasadı Panel ve Sergisi

Manisa

Kasım 2017

Kasım 2017

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences

Samsun

Kasım 2017

Kasım 2017

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’2017)

Konya

Ekim 2017

Ekim 2017

1st International Demirci Symposium

Manisa

Ağustos 2017

Ağustos 2017

3rd International Conference On Science, Ecology and Technology

Rome

Mayıs 2017

Mayıs 2017

6th International Vocational School Symposium

Sarajevo

Kasım 2016

Kasım 2016

3rd International Symposium on Environment and Morality

Antalya

Şubat 2016

Şubat 2016

International Workshop on Special Topics on Polymeric Composites

İzmir

Ekim 2014

Ekim 2014

2. ULUSAL IKLIMLENDIRME SOGUTMA EGITIMI· SEMPOZYUMU VE SERGISI

Balıkesir

Ekim 2013

Ekim 2013

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Girne

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

Ödüller

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Sanayiye Uygulanabilir Lisansüstü Proje Yarışması

ELGİNKAN VAKFIAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 704

h-indeksi (WOS): 17

Jüri Üyelikleri

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Sınavı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Sınavı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - İstanbul Teknik Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Enerji Teknolojisi Araştırma Grubu

EGE ÜNİVERSİTESİ, Turkey